StockWatch.pl

Akcjonariusze GetBack zdecydują 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki

Omawiane walory:

Akcjonariusze GetBack w restrukturyzacji zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki, wynika z projektów uchwał.

Fot. GPW

– Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie spółki, postanawia o dalszym istnieniu spółki – czytamy w projekcie uchwały.

Ponadto akcjonariusze będą głosować m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017, sposób pokrycia straty za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom GetBack

– Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie:
a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.
6) Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce Relacje Inwestorskie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r. – czytamy w komunikacie GetBacku. >> Komunikat oraz projekty uchwał znajdziesz tutaj

GetBack jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR