Asseco Poland pochwaliło się wyższymi wynikami i nową polityką dywidendy

Omawiane walory:

W 2020 r. największa polska spółka informatyczna zanotowała solidną poprawę wyników na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Zarząd zaproponował, aby na tegoroczną dywidendę trafiło nieco ponad ćwierć miliarda złotych.

asseco.polandwyniki,2020,dywidenda

Adam Góral, prezes Asseco Poland (Źródło: spółka/twitter)

W samym IV kwartale Asseco Poland odnotowało 134,2 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 83,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł z 260 mln zł do 362,5 mln zł, a EBITDA poprawiła się r/r o 27 proc. i wyniosła 548,6 mln zł. Na poziomie przychodów ze sprzedaży wynik okazał się o 19 proc. lepszy niż przed rokiem i wyniósł 3,48 mld zł.

W całym 2020 r. grupa Asseco miała 401,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To wynik o 25 proc. lepszy niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły 14 proc. do 12,2 mld zł.

– Zysk operacyjny EBIT w 2020 roku wyniósł 1 215,4 mln zł wobec 974,6 mln zł w poprzednim roku i był wyższy we wszystkich segmentach działalności Asseco. W segmencie Asseco Poland zysk operacyjny wzrósł o 40,3 proc., w segmencie Formula Systems o 30 proc., a w segmencie Asseco International o 11,7 proc. W 2020 roku skonsolidowana marża zysku EBITDA wynosiła 15,8 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.) , a marża zysku operacyjnego 10 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.). Marża zysku netto wyniosła 7,1 proc. wobec 6,6 proc. przed rokiem – czytamy w raporcie.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2021 rok ma wartość 7,642 mld zł. Backlog jest o 13 proc. wyższy niż przed rokiem.

W 2020 roku przychody w kluczowym dla grupy segmencie oprogramowania i usług własnych wyniosły 9.634,4 mln zł wobec 8.647,9 mln zł i stanowiły 79 proc. przychodów. Sprzedaż oprogramowania i usług firm trzecich ukształtowała się na poziomie 854,4 mln zł i odpowiadała za 7 proc. skonsolidowanych przychodów, a sprzedaż sprzętu i infrastruktury wyniosła 1 701,5 mln zł i stanowiła 14 proc. przychodów grupy.

Grupa Asseco zanotowała w 2020 r. także wzrost przychodów w sektorze bankowości i finansów i przedsiębiorstw. Przychody z sektora bankowości i finansów odpowiadały za 36 proc. skonsolidowanej sprzedaży i wynosiły 4.407,9 mln zł wobec 4.061,6 mln zł w 2019 r. Sprzedaż w obszarze przedsiębiorstw w 2020 roku stanowiła 39 proc. przychodów Grupy i ukształtowała się na poziomie 4.738,6 mln zł wobec 4.064,6 mln zł w roku poprzednim. Sektor publiczny wygenerował 25 proc. sprzedaży, notując 3.043,8 mln zł przychodów wobec 2.541,2 mln zł przychodów wypracowanych rok wcześniej.

– Nasza sprzedaż jest wciąż bardzo dobrze zdywersyfikowana sektorowo: przedsiębiorstwa odpowiadały za 39 proc. przychodów, bankowość i finanse za 36 proc., a sektor publiczny za 25 proc. Wpływy ze spółek spoza Polski w ubiegłym roku stanowiły 88 proc. przychodów Grupy – napisał prezes Adam Goral w liście do akcjonariuszy.

Rekordowa dywidenda

Przy okazji publikacji wyników zarząd Asseco Poland przedstawił rekomendację dywidendy. Spółka chce, aby do akcjonariuszy trafiło rekordowe 258 mln zł, czyli 3,11 zł na akcję. Przy obecnym kursie daje to stopę dywidendy w okolicach 4,5 proc. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmą akcjonariusze na walnym.

Asseco Poland słynie z regularnych dywidend. Spółka dzieli się zyskiem nieprzerwanie od 2006 r. W poprzednich pięciu latach spółka za każdym razem płaciła nieco ponad 3 zł na akcję. Obecny rekord wynosi 3,07 zł wypłacone w 2019 r.

Nowa polityka dywidendy

Ciekawostką jest też nowa polityka dzielenia zysków. Zaktualizowana polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości powyżej 50 proc. zysku netto spółki. Polityka ma zastosowanie począwszy od wypłaty dywidendy z zysku netto za 2020 rok.

– Zarząd Asseco Poland deklaruje, że zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości powyżej 50 proc. zysku netto spółki. Przy rekomendacji podziału zysku netto Asseco Poland, zarząd spółki będzie brał pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację finansową i płynnościową oraz plany inwestycyjne spółki i grupy kapitałowej spółki, jak również istniejące i przyszłe zobowiązania – czytamy w komunikacie.

Asseco Poland to największy software house z polskim kapitałem. Ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. We wtorek na zamknięciu sesji za jeden walor spółki płacono 68,80 zł. Kapitalizacja całej grupy wynosi 5,71 mld zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o assecopol)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR