StockWatch.pl

Enea miała wstępnie 260 mln zł zysku netto w II kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Wstępne wyniki Enei za II kwartał okazały się dużo lepsze od oczekiwań. W piątek rano kurs akcji spółki rośnie o kilka procent. 

Enea, energetyka, akcje, wyniki

Źródło: Spółka

Według szacunków, w II kwartale zysk netto Enei wyniósł 260 mln zł i zostawił daleko w tyle konsensus rynkowy, który zakładał wynik w okolicach 162 mln zł. EBITDA wyniosła 867 mln zł, wobec 716 mln zł konsensusu. Przychody ze sprzedaży wyniosły 4.010 mln zł i były zbliżone do prognoz rynkowych ekspertów.

Uwzględniając wstępne dane, w całym I półroczu Enea wypracowała 8,02 mld zł przychodów, 1.666 mln zł EBITDA i 506 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Ostateczne wyniki za I półrocze 2019 r. poznamy 30 września. Na tegoroczny wynik EBITDA osiągnięty przez grupę złożyły się następujące czynniki:

  • W obszarze wydobycie wyższy wynik segmentu wynika z wyższego poziomu produkcji i przychodów ze sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych,
  • W obszarze wytwarzanie na wynik pozytywnie wpłynął wzrost produkcji w spółce Enea Wytwarzanie oraz poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2,
  • W obszarze dystrybucja niższy wynik jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej; ponadto odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikający głównie ze zmiany stanu rezerw dotyczących majątku sieciowego,
  • obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zakupu praw majątkowych; obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń.
>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Enea zwraca uwagę, że wciąż czeka na publikację przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami (w tym zwłaszcza w zakresie zmian cen w 2019 roku dla klientów innych niż taryfowi). Z racji braku regulacji spółka oszacowała skutki finansowe ustawy w możliwym i wiarygodnym na dzień publikacji niniejszego raportu zakresie. Wyniki tego oszacowania przy uwzględnieniu stanu prawnego na koniec marca 2019 roku znalazły odzwierciedlenie w zaprezentowanych wstępnych wynikach grupy kapitałowej Enea i Enei za I kwartał 2019 roku.

Podstawą działania grupy kapitałowej jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. W piątek około 10:00 notowania Enei rosną o 3 proc. do 9,18 zł. Warto jednak dodać, że akcje spółki w pierwszych minutach sesji drożały o ponad 5 proc. do 9,60 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Enea, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR