ETF, czyli fundusze, które wygrywają z wirusem

W czasie pandemii i wywołanej przez koronawirusa dużej niepewności wielu inwestorów zaczęło rozglądać się za możliwością dywersyfikacji swoich portfeli i zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Dane pokazują, że w tak trudnych czasach dobrze radzi sobie rynek funduszy typu ETF, który globalnie wart jest już ponad 6 bilionów dolarów, a napływy w ubiegłym miesiącu sięgnęły rekordowego poziomu. Na GPW notowanych jest łącznie 7 funduszy typu ETF, w tym 4 polskie, oparte na krajowych przepisach: BETAW20TR, BETAM40TR, BETAW20ST i BETAW20LV. W marcu 2020 r. obroty ETF-mi sięgnęły rekordowych poziomów, notując wzrost o ponad 1,5 tys. proc. r/r.
ETF,fundusze,inwestycje,gpw

Izabela Olszewska, przedstawicielka zarządu GPW.

Czy zatem ETF to instrument bezpieczny w czasie wzmożonej zmienności? Co sprawia, że na globalnych rynkach rewolucja ETF trwa od kilkunastu lat? ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, który ma za zadanie odzwierciedlać zachowanie się danego instrumentu bazowego (np. indeksu giełdowego, cen złota, surowca czy portfelu akcji spółek z wybranego sektora). Jego funkcjonowanie jest regulowane dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. ETF-y notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Płynność wspierana jest przez animatorów rynku (domy maklerskie). Tytuły uczestnictwa w funduszu lub certyfikaty inwestycyjne ETF są papierem wartościowym.

Uznaje się, że ETF-y należą do obszaru inwestowania pasywnego. Wynika to z faktu, że celem podmiotów, które zarządzają tym typem funduszy, w odróżnieniu od tych zarządzanych aktywnie, nie jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu. ETF jedynie naśladuje zachowania instrumentu bazowego.

Globalny rynek ETF-ów

ETF-y podbijają światowe rynki. Te instrumenty notowane są na wielu giełdach europejskich, amerykańskich i azjatyckich. Często ten sam fundusz jest przedmiotem obrotu na kilku rynkach jednocześnie. W tym roku rynek ETF na świecie obchodzi 30 rocznicę, a w Europie kończy 20 lat. Globalna wartość tego rynku wzrosła o ponad dwa razy w ciągu ostatnich czterech lat i na koniec 2019 r. wyniosła 6,4 bln dolarów, z czego około 1 bln dolarów należy do europejskich ETF-ów notowanych na 27 giełdach. Powodem rosnącego zainteresowania ETF-ami wśród inwestorów na świecie jest kilka istotnych czynników, które często są kluczowe przy wyborze inwestowania pasywnego zamiast aktywnego:

 • Niskie opłaty – podmioty zarządzające ETF-ami pobierają od klienta znacząco niższą prowizję niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych aktywnie. Nabywając tytuły uczestnictwa ETF inwestor nie ponosi opłaty manipulacyjnej, która często pobierana jest przez klasyczne fundusze inwestycyjne.
 • Przejrzystość i prostota – jeden instrument odzwierciedla zachowanie indeksów renomowanych giełd światowych. Celem funduszu jest jak najwierniejsze naśladowanie zmian indeksów.
 • Płynność – instrument notowany na giełdzie, zlecenia kupna i sprzedaży składane w trakcie całej sesji przez animatora – w każdej chwili można kupić i sprzedać dowolna liczbę ETFów. ETF może być kupowany i sprzedawany na każdej sesji, za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez biuro maklerskie.
 • Zarządzanie ryzykiem – ETF-y mogą być wykorzystane zarówno w długoterminowej strategii inwestycyjnej, jak i zajmowania krótkoterminowych pozycji. Inwestując w ETF-y można zabezpieczać się przed spadkami cen instrumentów bazowych (hedging), a także ograniczać ryzyka związane z zmiennością na rynku i z poszczególnymi aktywami.
 • Szeroki wybór – na świecie istnieje wiele ETF-ów replikujących różne aktywa (akcje spółek sektorowych, indeksów giełdowych, obligacji, walut, surowców).
>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

ETF-y a pandemia koronawirusa

ETF-y zazwyczaj odpowiadają za jedną czwartą dziennych obrotów na rynku akcji w USA. Jednak w ciągu ostatnich tygodni, gdy zmienność na Wall Street sięgała najwyższych poziomów, ten udział wzrastał nawet do 40 proc. Również w Europie kryzys i wysoka zmienność na rynku w związku z epidemią koronawirusa doprowadziły do ogromnych obrotów i płynności w segmencie ETF-ów. Według danych firmy Black Rock, w ciągu trzech tygodni od 24 lutego wartość obrotów na europejskim rynku ETF wzrosła ponad dwukrotnie wobec obrotów w normalnych czasach – z średniej tygodniowej wynoszącej 44 mld dolarów do 110-120 mld dolarów.

Przejrzystość notowanych na giełdach ETF-ów okazała się szczególnie cenna dla inwestorów i innych uczestników rynku w tych trudnych czasach. Podczas gdy handel na rynku obligacji jest ograniczony, ETF-y na obligacje pomagają w ustalaniu ceny rynkowej w czasie rzeczywistym. Widoczne to było szczególnie w drugim tygodniu marca, kiedy rynek obligacji napotkał nagły spadek płynności na całym świecie. Co ciekawe, w czasie niepewności i paniki na giełdach, ETF-y na złoto notowały rekordowe wartości. Według Światowej Rady Złota, w lutym tego roku 4,9 mld dolarów napłynęło do ETF-ów naśladujących cenę złota, dzięki czemu w ich portfelach znalazło się łącznie rekordowe 3.000 ton złota warte 157 mld dolarów (według ceny bieżącej).

ETF-y po polsku

Choć ETF-y w Polsce nie są nowym instrumentem, dopiero zaczynają przebijać się do świadomości inwestorów. Pierwszy ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zadebiutował w 2010 r., jego emitentem jest LYXOR Asset Management należący do grupy kapitałowej Société Générale. Jest nim ETFW20L, który od początku odzwierciedlał zachowanie indeksu WIG20, a od grudnia 2018 r. – WIG20TR (indeks dochodowy uwzględniający wypłacane przez spółki dywidendy). W 2011 r. LYXOR wprowadził na GPW kolejne dwa ETF-y odwzorowujące indeksy DAX i S&P500.

Z kolei pierwszy polski ETF, który replikuje indeks WIG20TR przy replikacji fizycznej i częściowym wykorzystaniu instrumentów pochodnych, na giełdę wprowadziły Beta Securities i AgioFunds TFI w styczniu 2019 r. Obecnie na GPW notowanych jest łącznie 7 funduszy typu ETF:

 • ETFW20L – na indeks WIG20TR. Na GPW od 2010 r.
 • ETFSP500 – na amerykański indeks S&P500. Na GPW od 2011 r.
 • ETFDAX – na niemiecki indeks DAX. Na GPW od 2011 r.
 • BETAW20TR – na indeks WIG20TR. Na GPW od 2019 r.
 • BETAM40TR – na indeks mWIG40TR. Na GPW od 2019 r.
 • BETAW20ST – na indeks WIG20short. Na GPW od 2019 r.
 • BETAW20LV – na indeks WIG20lev. Na GPW od 2020 r.

Skutki epidemii koronawirusa, a właściwie ogromnej zmienności rynków powstałej z jego przyczyny, w znaczący sposób odczuwalne były również na polskim rynku ETF. W marcu 2020 r. wartość obrotów ETF-ami na GPW wzrosła o 1.567,2 proc. r/r do 145,6 mln zł. Było to także o ponad 300 proc. więcej w porównaniu do miesiąca poprzedniego. W I kwartale 2020 r. wartość obrotów przekroczyła ich poziom z całego 2019 r.

etf,obroty,gpw

Wartość obrotów na rynku ETF na GPW (w mln PLN). Źródło: GPW.

W ciągu dwóch miesięcy od wybuchu kryzysu związanego z koronawirusem z akcyjnego funduszu ETF Emerging Markets wycofano około 40 mld dolarów. Biorąc pod uwagę, że udział Polski w indeksie, który ten fundusz odwzorowuje, wynosi około 1 proc., wpływ odpływu takiej kwoty na rynek giełdowy w Polsce, oceniamy raczej jako lekko negatywny. Przykładowo, wartość aktywów pod zarządzaniem ETFW20L, spadła od początku roku o około 10 proc. do 109 mln złotych w marcu. Jednak spadek ten jest mniejszy niż spadek wartości indeksu WIG20TR w tym samym okresie, a więc oznacza, że inwestorzy kupowali więcej certyfikatów ETF niż ich sprzedawali. Z kolei liczba certyfikatów na iShares MSCI Poland od początku roku wzrosła o prawie 10 proc.

Przyszłość ETF-ów

Warto zwrócić uwagę, że najszybciej rosnącym segmentem ETF są ETF-y na obligacje, które naśladują indeksy związane z obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi. Od momentu pojawienia się pierwszego ETF-u na obligacje w 2002 r. ten segment urósł do wielkości przekraczającej 1 bilion dolarów. Szacuje się, że do 2024 r. wartość segmentu ETF-ów z ekspozycją na obligacje przekroczy 2 biliony dolarów.

W perspektywie kilku kolejnych lat należy się spodziewać dalszej ekspansji rynku ETF w Europie i na całym świecie. Wielu inwestorów postrzega te fundusze jako narzędzie do zarządzania ich inwestycjami i alokacją aktywów. Zgodnie z ich potrzebami powstaje coraz więcej nowych ETF-ów z ekspozycją na generowanie stałego dochodu, kryteria ESG, w oparciu o najnowsze trendy rynkowe czy wiodące sektory.

Autor: Izabela Olszewska, członkini zarządu GPW

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)

 • ‚Minutes’: Część RPP w maju za podwyżką stóp proc. przy wyraźniej presji CPI

  Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej 5 maja niektórzy członkowie Rady ocenili, że jeżeli nastąpi wyraźne nasilenie presji inflacyjnej w kolejnych miesiącach, to być może zasadne będzie rozważenie podniesienia stóp procentowych NBP., wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.

 • Kurs akcji Creepy Jar spada. Konsolowy Green Hell ma problemy w Azji

  Premiera gry Green Hell na konsolach odbyła się z przeszkodami. Hit studia Creepy Jar jest niedostępny w dużej części Azji na konsolach PlayStation 4. Kurs akcji spółki spada o 6 proc.

 • Jest szansa na dywidendę od Banku Pekao. Warunkiem zgoda KNF

  Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o podziale zysku netto za 2020 rok, zgodnie z którym bank wypłaci 3,21 zł dywidendy. Wypłata uzależniona jest stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych w II połowie br. oraz zalecenia nadzorczego KNF wobec polityki dywidendowej Pekao w II połowie 2021 r., wynika z podjętych dziś uchwał.

 • Korekcyjne nastroje w Warszawie, w centrum uwagi spółki gamingowe

  Korekcyjne nastroje zdominowały pierwszą połowę piątkowej sesji. W pierwszej połowie dnia opierał się im jedynie mWIG40, którego na plusach utrzymywało dobre zachowanie m.in. Ten Square Games. Dziś w centrum uwagi znalazły się też inne spółki gamingowe.

 • Ryvu Therapeutics uznaje za pozytywne dane I fazy RVU120 oraz fazy I/II SEL24

  Ryvu Therapeutics uznaje, że dane kliniczne dla fazy I programu RVU120 oraz fazy I/II programu SEL24 (MEN1703) za pozytywne. Ryvu prezentuje wyniki badań na odbywającym się dzisiaj wirtualnym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2021.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR