Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Getin Noble Bank miał ponad 450 mln zł straty netto w 2018 r.

Opublikowano: 2019-04-26 11:00:37

Omawiane walory:

Getin Noble Bank odnotował 453,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 572,9 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1.205,82 mln zł wobec 1.290,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 126,03 mln zł wobec 148,55 mln zł rok wcześniej.

Zarząd Getin Noble Bank tłumaczy, że na ujemny wynik finansowy w kwocie -453,4 mln zł wpłynęły następujące czynniki:

 • odpisy netto z tytułu utraty wartości:
  • aktywów kredytowych i innych aktywów finansowych – obciążenie wyniku finansowego brutto Grupy z tego tytułu w kwocie 660 mln zł,
  • inwestycji w jednostkach stowarzyszonych w kwocie 22 mln zł,
  • oraz portfela wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży na łączną kwotę 82 mln zł,
 • dokonanie odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln złotych dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych z lat poprzednich – z uwagi na prowadzony proces połączenia Getin Noble Banku z Idea Bankiem,
 • utracone korzyści oraz wyższe koszty poniesione w związku z kryzysem płynnościowym – niższy wynik odsetkowy, wynik z prowizji, wyższe koszty działania, niższy wynik na transakcjach pochodnych.

– Wydarzenia z końca ubiegłego roku oraz zdolność operacyjna Getin Noble Banku do stawienia czoła tak niebywałej presji rynkowej, świadczą o zasadności zmian jakie wdrożyliśmy w ostatnich latach. Fundamentalna zmiana wizji biznesowej, oczyszczenie bilansu oraz unowocześnienie modeli operacyjnych, stworzyły sprawnie funkcjonującą organizację o dużym potencjale biznesowym. O skuteczności realizowanej strategii świadczy fakt, iż już w I kwartale br. akwizycja nowych rachunków oraz sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęły poziomy najwyższe od 2016 roku. W tym samym okresie udało nam się przywrócić wskaźniki płynnościowe do poziomów rynkowych. Obecnie naszym największym wyzwaniem pozostają koszty podjętych działań oraz ich wpływ na przyszłe wyniki banku – powiedział prezes GNB Artur Klimczak.

Realizowany przez bank model biznesowy zakłada budowanie długotrwałych relacji z klientami. Flagowym produktem, stanowiącym fundament budowania relacji, pozostaje Konto Proste Zasady. Jego sprzedaż w 2018 roku osiągnęła poziom 130 tys., co oznacza 72 proc. wzrost w ujęciu rocznym.

– Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W ciągu 12 miesięcy bank zwiększył sprzedaż kredytów detalicznych o blisko 25 proc., osiągając poziom blisko 2 mld złotych. Oprócz zwiększenia wolumenów, bank koncentrował się na dalszej poprawie profilu ryzyka nowej sprzedaży rozwijając ofertę kredytów pre-approved oraz znacznie zwiększając sprzedaż w kanałach własnych charakteryzujących się istotnie lepszym profilem ryzyka. W efekcie ww. działań w pierwszych miesiącach 2019 roku sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła najwyższy od 2016 roku poziom – czytamy także.

Wartość sprzedaży kredytów w segmencie małych i średnich firm wyniosła ponad 2,3 mld zł, przy wysokiej dynamice wzrostów w ujęciu kwartalnych. Dodatkowo, roczna wartość sprzedaży kredytów samochodowych wyniosła blisko 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 21 proc. w skali roku.

Na koniec grudnia 2018 roku koszt ryzyka wyniósł 1,3 proc. Skutkiem działań banku jest spadek r/r kosztu ryzyka we wszystkich głównych liniach kredytowych. W IV kwartale odpisy aktualizujące na aktywa kredytowe wyniosły 211 mln zł.

W 2018 roku bank realizował założenia Strategii kapitałowej na lata 2018-2019 m.in. przeprowadzając emisje akcji wzmacniających fundusze własne. W minionym roku główny akcjonariusz banku zasilił spółkę kwotą 390 mln zł.

– Ponadto Getin Noble Bank prowadzi intensywne działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizuje bank lub instytucję, która powstanie w wyniku ewentualnej fuzji z Idea Bankiem. Na koniec grudnia 2018 r. wskaźniki kapitałowe banku były powyżej europejskich norm określonych przez art. 92 Rozporządzenia CRR – czytamy.

Na koniec roku skonsolidowany współczynnik CAR Banku wynosił 11,4 proc., a CET1 9,0 proc.

Aktywa razem banku wyniosły 49,91 mld zł na koniec 2018 r. wobec 59,82 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 444,68 mln zł wobec 569,7 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Getinoble)

 • Dwa fundusze private equity złożyły oferty na Getin Noble Bank

  Doradcy inwestycyjni reprezentujący Getin Noble Bank w procesie poszukiwania inwestora finansowego otrzymali dziś dwie niewiążące oferty od wybranych funduszy private equity dopuszczonych do badania due diligence banku, dotyczące jego dokapitalizowania.

 • Leszek Czarnecki i Roman Giertych bez dostępu do akt w sprawie afery KNF

  Ani Leszek Czarnecki, ani jego pełnomocnik Roman Giertych nie mają dostępu do akt oraz nie mogą brać udziału w przesłuchaniach w sprawie tzw. afery KNF, podała Gazeta Wyborcza. Śląski wydział Prokuratury Krajowej zdecydował, że właściciel Getin Noble Banku i Idea Banku nie jest pokrzywdzonym w sprawie.

 • WIG20 wciąż bez formy, na cenzurowanym banki Leszka Czarneckiego

  Poniedziałkowa sesja na GPW stała pod znakiem przeceny spółek ze stajni Leszka Czarneckiego, wywołanej zdecydowanym stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie fuzji. Słabszy dzień mają za sobą także reprezentanci sektora producentów gier wideo. 

 • Kursy akcji Idea Banku i Getin Noble spadają po decyzji KNF dot. połączenia

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Bank (mającego występować w roli banku przejmującego) z Getin Noble Bank (GNB, jako bankiem przejmowanym), przez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank. O wydanie takiego zezwolenia wystąpiły GNB oraz Idea Bank. Kursy akcji obu banków idą w dół. Getin Noble spada o ponad 2 proc., a Idea Bank traci blisko 6 proc.

 • Przecena na kursie Getin Noble Banku po słabych wynikach za I kwartał

  Getin Noble Bank odnotował 157,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 41,97 mln zł straty rok wcześniej. Kurs akcji banku spada o ponad 3 proc.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku