GPW Benchmark wprowadza indeks dochodowy WIGtechTR

Omawiane walory:

1 grudnia 2020 roku GPW Benchmark, spółka z Grupy Kapitałowej GPW, wprowadzi nowy indeks WIGtechTR. Zgodnie z założeniami i analogicznie do indeksu WIGtech będzie on obejmował spółki znajdujące się w indeksie WIG, które uzyskują przychody z takich obszarów jak: medycyna, biotechnologia, programowanie, gry, internet czy telekomunikacja.

GPW,indeks, dochodowy, WIGtechTR,

GPW Benchmark wprowadza indeks dochodowy WIGtechTR

– GPW Benchmark jest odpowiedzialna za dostarczanie indeksów i wskaźników referencyjnym odpowiadających trendom rynkowym i zainteresowaniom zgłaszanym przez inwestorów aktywnych na krajowym rynku kapitałowym. Nowy wskaźnik, jakim jest WIGtechTR, rozszerza skład Rodziny Indeksów Giełdowych, a w niedalekiej przyszłości może stać się instrumentem bazowym dla produktów inwestycyjnych ETP – mówi Aleksandra Bluj, Wiceprezes GPW Benchmark.

Indeks WIGtechTR będzie należeć do indeksów dochodowych, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Indeks będzie obejmował zmienną liczbę spółek, a ich udział będzie, tak jak w przypadku innych indeksów, obliczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie (free float). Udział największych spółek będzie ograniczony
do 10 proc., a jego wartość bazowa będzie ustalona na poziomie 10 tys. pkt. Wartości indeksu będą publikowane w sposób ciągły co minutę. Rewizja indeksu przeprowadzana jest w cyklu razem ze zmianami pozostałych indeksów. Pierwszy skład portfela indeksu będzie opublikowany 24 listopada tego roku.

Regulamin Rodziny Indeksów Giełdowych obowiązujący od dnia 1 grudnia br. znajduje się na stronie internetowej GPW Benchmark. S.A.

Wykres 1. Porównanie indeksów WIGtech i WIGtechTR

Wykres 2. Struktura portfela WIGtechTR według sektorów (w proc.)

Wykres 3. Liczba spółek w portfelu WIGtechTR z poszczególnych sektorów

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT gpw, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR