GTC zaproponuje 0,37 zł na akcję dywidendy z zysku za 2018 rok

Omawiane walory:

Zarząd Globe Trade Centre zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 0,37 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2018 roku.

– 20 marca 2019 r. rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu. Wypłata dywidendy jest uzależniona od jej zatwierdzenia przez ZWZ – czytamy w komunikacie.

Spółka odnotowała 91,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 156,3 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 111,58 mln euro wobec 92,14 mln euro zysku rok wcześniej. Z kolei skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 153,96 mln euro w 2018 r. wobec 128,74 mln euro rok wcześniej.

– Solidna działalność deweloperska i więcej akwizycji projektów gdzie możemy wygenerować wartość dodaną w 2018 r. zapewnia dalszy wzrost portfela GTC i stabilny wzrost jego wartości. Nasze zespoły odpowiedzialne za wynajem powierzchni i zarządzanie aktywami zawarły umowy najmu na około 190 tys. m2, co potwierdza wysoką jakość obiektów biurowych i handlowych w portfolio GTC – skomentował prezes GTC Thomas Kurzmann.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

– Znaczący wzrost FFO i innych kluczowych wskaźników ekonomicznych pozwala nam zaproponować wypłatę dywidendy w wysokości 0,37 zł, czyli 12 proc. więcej niż w 2017 rok. Planujemy ukończenie prawie 80 tys. m2 powierzchni biurowej i handlowej w 2019 r., dzięki czemu nasze przychody z czynszu wzrosną o 15 proc. GTC jest dobrze przygotowane na rok 2019 i kolejne lata, aby zapewnić naszym akcjonariuszom jeszcze większą wartość – dodał Kurzmann.

Wśród kluczowych danych za 2018 r. spółka wymieniła: roczne przychody z czynszu wzrosły o 18 proc. do 130 mln euro; marża brutto z wynajmu i usług wzrosła o 22 proc. do 111 mln euro; FFO I wzrosło o 29 proc. do 61 mln euro, przy FFO na akcję w wysokości 0,13 euro; 47 proc. wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej do 65 mln euro; zysk po opodatkowaniu wyniósł 92 mln euro, przy zysku na akcję w wysokości 0,19 euro; EPRA NAV wzrosła o 9 proc. do 1.170 mln euro na dzień 31 grudnia 2018 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,42 euro (10,4 zł);

Ponadto zaciągnięto lub refinansowano 13 kredytów na łączną kwotę ok. 400 mln euro. Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 45 proc. Średnia ważona stopa procentowa jest na historycznie niskim poziomie 2,7 proc.; rating na poziomie inwestycyjnym (A2.iI) dla nowych obligacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 91,36 mln euro wobec 155,77 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT gtc, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR