Haitong Bank ściął ceny docelowe akcji PKO BP i Pekao

Omawiane walory: ,

Marta Czajkowska-Bałdyga w raporcie z 13 sierpnia utrzymała zalecenia kupuj dla liderów sektora bankowego w Polsce, ale jednocześnie zrewidowała w dół wyceny. W wypadku PKO BP nowa cena docelowa jest o 12 proc. wyższa od rynkowej, a Pekao o 16 proc.

PKOBP,pekao,rekomendacje,cena,docelowa,kupuj

Nowe ceny docelowe Haitong Banku zakładają dwucyfrowy wzrost cen akcji PKO BP i Pekao

W wypadku PKO BP korekta ceny docelowej jest symboliczna. Haitong Bank obniżył ją o zaledwie 10 groszy do 26,20 zł i nadal zaleca kupno akcji.

Haitong Bank uwzględnił w prognozie ostatnią obniżkę stopy referencyjnej przez NBP o 40 pb. do 0,1 proc. Komentarze zarządu po publikacji wyników za II kw. 2020 r. były dość optymistyczne, ale analitycy pozostają ostrożni, jeżeli chodzi o przyszłoroczne koszty ryzyka. Podstawowym scenariuszem pozostaje krótkie U-kształtne odbicie gospodarcze, mniej dotkliwe konsekwencje gospodarcze drugiej fali pandemii (która sądząc po liczbie zachorowań już się zaczęła) i brak dalszych obniżek stóp procentowych. Analityk Haitong Banku obniżyła prognozę zysku netto na lata 2020/21 o odpowiednio 15/23 proc. do 3,02 mld PLN (spadek o 25 proc. r/r) i 3,27 mld PLN (wzrost o 8 proc. r/r). Prognozy Haitong Banku na wspominany okres różnią się od konsensusu in plus odpowiednio o 28/29 proc. W opinii Marty Czajkowskiej-Bałdygi wynika to głównie z wysoce nieprzewidywalnych skutków pandemii, szczególnie jeżeli chodzi o wartość akcji kredytowej i poziomu ryzyka oraz różne założenia co do poziomu stóp procentowych w perspektywie średnioterminowej.

– Kurs akcji PKO BP spadł w ciągu miesiąca o 2,3 proc. (mniej niż WIG-BANKI, który spadł o 3,7 proc.). Spółka na rok 2020 jest wyceniana według wskaźnika P/E na poziomie 9,6x (wobec konsensusu Bloomberga na poziomie 13,1x), co zdaniem analityków jest nieusprawiedliwione, biorąc pod uwagę silną pozycję kapitałową banku i wysoki stosunek zysku operacyjnego przed rezerwami do kredytów brutto, co pozwoli bankowi poradzić sobie z ewentualnymi wyższymi kosztami ryzyka. Analitycy obniżają cenę docelową akcji do 26,20 PLN (przy uwzględnieniu strat z tytułu portfela kredytów frankowych w wysokości 3,60 PLN na akcję, tj. 12 proc.), co oznacza 13-procentowy potencjał wzrostowy – argumentuje Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku.

>> Widoczne symptomy długotrwałej choroby – omówienie sytuacji finansowej i rynkowej GK PKO BP za I kw. 2020 roku kalendarzowego

Obecnie główne ryzyka dla PKO BP to: różne scenariusze dotyczące sytuacji makroekonomicznej i poziomu stóp procentowych, które mogą prowadzić do niższych przychodów odsetkowych netto i wyższego kosztu ryzyka oraz spowolnić akcję kredytową, a także kwestie własnościowe, biorąc pod uwagę, że bank jest kontrolowany przez państwo.

Zgodnie z oczekiwaniami PKO BP umocnił swoją pozycję w wyniku kryzysu i zyskał 2 pp. w rynku depozytów licząc od początku roku (wzrost z 22,6 do 24,6 proc.). Według słów prezesa biorąc pod uwagę obecne tempo wzrostu, osiągniecie poziomu aktywów na poziomie 400 mln PLN (wzrost o 15 proc. r/r) w 2020 r. nie jest wykluczony, ale wzrost ten musi być selektywny. To więcej niż zakłada prognoza analityk Haitong Banku, która zakłada wzrost o 391 mln PLN (+12 proc. r/r). Jednocześnie przy mniejszym apetycie na ryzyko PKO BP stracił łączny udział w rynku kredytów (spadek o 0,5 proc. r/r) za sprawą segmentu kredytów hipotecznych, gdzie bank jest nad-reprezentowany (-0,5 pp.) i korporacyjnych (-0,6 pp.), podczas gdy kredyty konsumenckie (spadek o 0,1 proc.) utrzymują się na stabilnym poziomie. Ekspert Haitong Banku uważa, że niższe wolumeny to strategiczna decyzja, spowodowana bardziej ostrożnym podejściem do udzielania kredytów w okresie pandemii. Zdaniem analityków sytuacja powinna się unormować, kiedy perspektywy makroekonomiczne staną się bardziej stabilne.

– Po uwzględnieniu obniżek stóp procentowych analitycy obniżają prognozę marży odsetkowej netto na lata 2020/21 o 4/9 proc. Oczekują, że we wspomnianym okresie marża odsetkowa netto banku spadnie o 32/21 pb. do 2,89/2,68 proc., co będzie zneutralizowane przez wysoki wzrost aktywów i większą kontrolę kosztów – czytamy w raporcie.

PKO BP poinformował, że koszt ryzyka w I poł. 2020 r. wyniósł 123 pb. w tym 15 pb. związanych z koronawirusem, podczas gdy średnia branżowa wynosiła 27 pb. Rezerwy na ryzyka prawne wynikające z kredytów frankowych obejmowały ok. 0,7 proc. portfela. Oznacza to, że bazowy koszt ryzyka wyniósł w I poł. br. 77 pb. Moratoria kredytowe sięgnęły w I poł. 2020 r. 6,3 proc. portfela, czyli mniej niż w przypadku kredytów walutowych konkurentów (Santander Bank Polska/mBank ze wskaźnikiem 13,9 proc./13,8 proc.). Marta Czajkowska-Bałdyga podwyższyła prognozę rezerw netto na lata 2020/21 o odpowiednio 13/16 proc., uwzględniając przy tym wyższe rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi, które zostały podwyższone do 2,3 proc. portfela z 2 proc.

– Zarząd PKO BP nie zakłada żadnych nagłych ruchów, jeżeli chodzi o obniżkę kosztów, ponieważ baza kosztowa jest restrukturyzowana powoli, ale systematycznie co najmniej od dekady. Zarząd planuje nadal inwestować w cyfryzację i automatyzację i w ten sposób przygotować się na oszczędności na innych polach. Analitycy obniżają prognozę kosztów na lata 2020/21 o 7/2 proc. Analitycy uwzględnili również oczekiwane rozwiązanie rezerwy na podatek w wysokości 300 mln PLN – czytamy dalej.

Zaangażowanie PKO BP w kredyty frankowe wynosiło 9,2 proc. całego portfela. Przeciwko bankowi toczy się 3079 pozwów (wzrost o 969 spraw, 46 proc. kw/kw w II kw. 2020 r.), których łączna wartość sporu wynosiła 776 mln PLN (wzrost o 54 proc. kw/kw). Z tego tytułu bank utworzył rezerwy w wysokości 659 mln PLN (wzrost o 15 proc. kw/kw, 3,7 proc. całego portfela), w tym 84 mln PLN w II kw. 2020 r. Wskaźnik pokrycia rezerwami (85 proc. wobec 114 proc. wcześniej) pozostaje powyżej średniej rynkowej.

W wypadku Pekao korekta była nieco większa. Biuro obniżyło cenę docelową o 4,5 proc. z 68,90 zł do 65,80 zł. To o ponad 16 proc. więcej niż bieżący kurs na GPW.

Haitong Bank uwzględnił w prognozie ostatnią obniżkę stopy referencyjnej przez NBP o 40 pb. do 0,1 proc. Komentarze zarządu po publikacji wyników za II kw. 2020 r. były dość optymistyczne, szczególnie jeżeli chodzi o przychody odsetkowe netto i koszt ryzyka wyłączając ewentualne rezerwy związane z Covid 19. Podstawowym scenariuszem analityków pozostaje krótkie U-kształtne odbicie gospodarcze, mniej dotkliwe konsekwencje gospodarcze drugiej fali pandemii (która sądząc po liczbie zachorowań już się zaczęła) i brak dalszych obniżek stóp procentowych. Marta Czajkowska-Bałdyga obniżyła prognozy zysku netto na lata 2020/21 o 23 proc. do 1,25 mld PLN (spadek o 42 proc. r/r) i 1,61 mld PLN (wzrost o 29 proc. r/r), głównie za sprawą wyższych kosztów ryzyka w związku z pandemią. Prognozy Haitong Banku na wspomniany okres są wyższe od konsensusu o 14/19 proc. W opinii eksperta Haitong Banku wynika to głównie z wysoce nieprzewidywalnych skutków pandemii (szczególnie jeżeli chodzi o wartości akcji kredytowej i poziomu ryzyka a także różne założenia co do poziomu stóp procentowych w perspektywie średnioterminowej.

– Mimo, że kurs Banku Pekao akcji radził sobie w ostatnim miesiącu lepiej niż rynek (wzrost o 1,5 proc., wobec spadku WIG-BANKI o 3,5 proc.), bank wydaje się być atrakcyjnie wyceniany ze wskaźnikiem P/BV na poziomie 0,6x, podobnie jak cały sektor. Zdaniem analityków premia jest uzasadniona, biorąc pod uwagę silną pozycję kapitałową spółki, perspektywę dywidendową, potencjał restrukturyzacji kosztów i znikome zaangażowanie w kredyty walutowe. Analitycy obniżyli cenę docelową akcji o 4 proc. do 65,8 PLN (uwzględniając oczekiwaną stratę z tytułu portfela kredytów frankowych w wysokości 2,2 PLN na akcję, tj. 3,2 proc.), co daje 16-proc. potencjał wzrostowy – argumentuje Marta Czajkowska-Bałdyga.

Obecnie największe ryzyka dla Banku Pekao to: różne scenariusze dotyczące sytuacji makroekonomicznej i poziomu stóp procentowych, które mogą prowadzić do niższych przychodów odsetkowych netto, wyższego kosztu ryzyka i spowolnić akcję kredytową, a także kwestie własnościowe, biorąc pod uwagę, że bank jest pośrednio kontrolowany przez państwo.

Zarząd banku bardziej optymistycznie podchodzi do poziomu marżowości. Zarząd wydaje się być bardziej optymistyczny, jeśli chodzi o wynik odsetkowy, w porównaniu do oficjalnych szacunków wpływu ostatnich obniżek stóp procentowych o 140 pb. (ubytek rzędu 800-860 mln PLN w wyniku odsetkowym, czyli ok. 45 pb marży odsetkowej w 2020 r). Analityk Haitong Banku oczekuje, że marża odsetkowa netto spadnie o 30/18 pb. w latach 2020/21 do 2,60/2,42 proc., biorąc pod uwagę negatywną zmianę w miksie aktywów i niższe stopy procentowe. Jednocześnie ekspert podniósł prognozę przychodów odsetkowych netto na rok 2020 o 4 proc. uwzględniając dynamiczny wzrost aktywów i szybsze dostosowanie kosztów finansowania w segmencie korporacyjnym.

Bank Pekao poinformował, że koszt ryzyka w I poł. 2020 r. wyniósł 105 pb., w tym 32 pb. były powiązane z COVID-19. Oznacza to, że podstawowy koszt ryzyka utrzymał się na niskim poziomie zaledwie 33 pb., poniżej naturalnego przedziału 50-60 pb. Zarząd sugeruje, że w tym roku koszt ryzyka będzie się wahał w przedziale 90-110 pb., ale zdaniem Marty Czajkowskiej-Bałdygi nie można też wykluczyć bardziej optymistycznego scenariusza. Dostrzega ona potencjał pobicia tych prognoz, między innymi za sprawą niższych niż oczekiwano rezerw z tytułu pandemii oraz faktu, że moratoria kredytowe wynoszą zaledwie 5 proc. całości portfela. Haitong Bank podniósł prognozę kosztu ryzyka do poziomu 106/78 pb. na lata 2020/21 oraz rezerw netto odpowiednio o 28/34 proc. Uwzględnia to podwyższenie rezerw z tytułu portfela kredytów frankowych do 2,3 proc. z 2 proc. wcześniej z zastrzeżeniem, że te założenia są wysoce nieprzewidywalne.

– Niższe przychody ze szczególnym uwzględnieniem presji na marżę odsetkową netto jeszcze bardziej podnoszą wagę efektywnego zarządzania stroną kosztową. Bank Pekao planuje zmierzyć się z tą kwestią w ramach strategii, która zostanie zaktualizowana prawdopodobnie jesienią tego roku. Analitycy uważają, że rozległa sieć placówek, rozwój digitalizacji i już podjęte inicjatywy restrukturyzacyjne dobrze wróżą, jeżeli chodzi o obniżkę kosztów. Tym bardziej, że jest przestrzeń do zbliżenia się do wyników sektora, przy współczynniku kosztów do aktywów na poziomie 2,02x – wyższym niż średnia sektora (1,87x) i PKO BP (1,80x) – czytamy w raporcie.

Bank Pekao bez powodzenia zakończył rozmowy o fuzji z Alior Bankiem w sierpniu 2018 r., ale temat pojawił się ponownie w dzienniku „Parkiet” (wydanie 26/05/2020). Analitycy uważają, że skoncentrowanie się na wzroście organicznym jest dobrą strategią, ponieważ Bank Pekao przechodzi strategiczną i cyfrową transformację, koncentrując się na klientach detalicznych robiąc to we własnym tempie i z umiarkowanym poziomem ryzyka.

Rekomendacje dla PKO Banku Polskiego i Banku Pekao powstała 13 sierpnia 2020 r. Autorem rekomendacji jest Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Bank. Wymagany przepisami prawa disclaimer do rekomendacji jest do pobrania TUTAJ i TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Pekao, pkobp)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR