Mercator Medical miał 930 mln zł zysku netto w 2020 r.

Omawiane walory:

Mercator Medical odnotował 930,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mercator,medical,rekawice,gumowe, wyniki, akcje,

Mercator Medical miał 930 mln zł zysku netto w 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 1047,62 mln zł wobec 7,19 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 066,14 mln zł wobec 24,63 mln zł rok wcześniej.

– Prawie 240-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży r/r przy rekordowo wysokich marżach pozwolił na uzyskanie 1 047,6 mln zł zysku na poziomie wyniku operacyjnego, co jest ponad 145-krotnie lepszym wynikiem niż uzyskany w 2019 roku. Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) wyniósł w 2020 r. 1.066,1 mln zł i jest ponad 42 razy wyższy od wyniku roku poprzedniego. To oznacza, że rentowność na poziomie EBITDA wyniosła 58,1 proc. i była o 53,5 pkt. proc. wyższa niż przed rokiem – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

>> POLECAMY: Jak inwestować na giełdzie (ze StockWatch.pl)?

Grupa Mercator Medical wypracowała w IV kw. zysk operacyjny na poziomie 400,6 mln zł wobec 386,3 mln zł zysku w trzecim kwartale, 230 mln zł zysku w drugim kwartale i 30,8 mln zł zysku w I kw. 2020, a także zanotowała wzrost wyniku EBITDA w czwartym kwartale do 405,4 mln zł (wobec 390,9 mln zł w III kwartale, 234,6 mln w II kwartale oraz 35,3 mln zł w I kwartale 2020), co oznacza ponad 53 razy więcej niż przed rokiem (7,6 mln zł wyniku EBITDA w IV kw. 2019 roku).

Mercator podał, że realizowana marża brutto na produkowanych w Tajlandii rękawicach wzrosła z 5,8 proc. w 2019 r. do 69,7 proc. w 2020 roku (wzrost o 63,9 pkt proc.). Wartościowo marża brutto na sprzedaży produktów była wyższa o 665,5 mln zł w porównaniu do uzyskanej w poprzednim roku (wzrost ponad 45-krotny w porównaniu do uzyskanej w 2019 r).

– Podobnie jak w przypadku sprzedaży towarów największy wpływ na osiągnięcie tak wysokiej marży miał bardzo duży wzrost popytu na rękawice, który przyczynił się do opisywanego powyżej wzrostu cen sprzedaży oraz wolumenu sprzedaży (wzrost wolumenu o 12,5 proc. r/r) a to, mimo wzrostu kosztów produkcji opisywanych już powyżej przy okazji omawiania przyczyn wzrostu kosztów, pozwoliło na wygenerowanie rekordowych marż – czytamy także.

Z kolei marża brutto uzyskana ze sprzedaży towarów i materiałów w 2020 roku wyniosła 54 proc. (w 2019 roku wynosiła 20 proc.), co oznacza wzrost o 34,0 pkt. proc. r/r. Wartościowo marża brutto na sprzedaży towarów jest wyższa o 406,9 mln zł w porównaniu do uzyskanej w ubiegłym roku (wzrost o 715,5 proc. w porównaniu do uzyskanej w 2019 r.).

– Na osiągnięcie takich wyników największy wpływ miała dystrybucja rękawic diagnostycznych – najważniejszy produkt w ofercie zarówno całej Grupy Mercator Medical jak i segmencie Dystrybucji, którego udział w wartości sprzedaży towarów w całej dystrybucji wyniósł w 2020 roku 92,7 proc. Na wskazany przy omawianiu przychodów ilościowy wzrost sprzedaży rękawic diagnostycznych (18,5 proc. r/r) nałożył się wzrost ceny sprzedaży rękawic diagnostycznych (od marca 2020 roku stały trend wzrostowy), osiągając w grudniu 2020 średnioważoną cenę 48,98 zł za 100 szt – czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 834,17 mln zł w 2020 r. wobec 539,72 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży Grupy Mercator Medical w roku 2020 kolejny rok były rekordowo wysokie w porównaniu do roku poprzedniego i osiągnęły poziom 1 834,2 mln zł, co oznacza ponad 239,8% wzrostu r/r.

Do wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównywalnym stopniu przyczynił się:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o blisko 281,8 proc., tj. o 720,3 mln zł r/r (wartość sprzedaży produkowanych w zakładzie w Tajlandii rękawic diagnostycznych wzrosła o 723,7 mln zł, przy spadku sprzedaży produktów z włókniny po zamknięciu produkcji w fabryce Pikutkowie w 2019 roku) to skutek bardzo dużego wzrostu popytu na rękawice i wynikającego z tego wzrostu cen jednostkowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu pełnych mocy produkcyjnych przez cały 2020 rok;
  • wzrost przychodów ze sprzedaży towarów (nabywane od dostawców spoza Grupy rękawice, opatrunki i włóknina) o prawie 202,1 proc., tj. blisko 574,2 mln zł r/r, na co główny wpływ miał wzrost sprzedaży rękawic diagnostycznych o 255,5 proc. (wzrost o 572 mln zł r/r), a w znacząco mniejszym stopniu wzrost sprzedaży rękawic chirurgicznych i produktów z włókniny. Dla opatrunków wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży o 69,8 proc. (-7,5 mln zł), co jest konsekwencją decyzji podjętej jeszcze w 2019 roku o ograniczeniu oferty tej grupy produktowej z powodu niezadowalającego poziomu osiąganej marży. Wzrost przychodów ze sprzedaży towarów, podobnie jak przychodów ze sprzedaży produktów, determinowany był głównie wzrostem cen, w mniejszym stopniu przyrostem wolumenowym.

– W kontekście planów rozwoju istotne jest to, że Mercator Medical nie tylko zanotował rekordowe zyski, ale również potrafił skonwertować je na gotówkę. Operacyjny cash flow na poziomie skonsolidowanym miał wartość ponad 712 mln zł, dzięki czemu na koniec roku na kontach spółki było w gotówce prawie 400 mln zł, a kolejne 149 mln zł zostało tymczasowo zainwestowane w jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych o bezpiecznych profilach inwestycyjnych – czytamy w komunikacie.

– Rozwój skali naszego biznesu oraz wymagające warunki stawiane przez dostawców w obliczu luki podażowej na rynku rękawic oznaczają w naturalny sposób znaczny wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Mimo to potrafimy generować bardzo dużo gotówki, co pozostaje dla nas istotną kwestią również na kolejne okresy – powiedział członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 312,03 mln zł wobec 1,85 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o mercator)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR