Obligatariusze GetBacku naciskają na BGŻ BNP Paribas i Haitong Bank w kwestii układu

Omawiane walory: ,

Ważą się losy układu w GetBack. Z doniesień obligatariuszy wynika, że tylko dwie instytucje nie wyraziły zgody na częściowe umorzenie wierzytelności zabezpieczonych, co umożliwiłoby wdrożenie opcji inwestorskiej układu.

Fot. fb/BGŻ BNP Paribas

Drobni obligatariusze mają niewiele czasu, by przekonać instytucje zabezpieczone na majątku GetBack do przystąpienia do układu. Za nieco ponad 2 tygodnie we Wrocławiu odbędzie się zgromadzenie wierzycieli, na którym będzie głosowany układ. To, ile odzyskają pieniędzy, w dużej mierze zależy od postawy instytucji finansowych, będących wierzycielami zabezpieczonymi. Jak idą negocjacje i kto zadeklarował udział w restrukturyzacji? Tego oficjalnie nie wiadomo. Obligatariusze w korespondencji z instytucjami informują, że na dobrowolną redukcję wierzytelności zgodziła się większość z licznej grupy banków i TFI będących wierzycielami GetBack. Tylko dwie opierają się częściowemu umorzeniu wierzytelności – BGŻ BNP Paribas oraz polski oddział Haitong Banku.

Spółka na nasze pytanie o status negocjacji nabiera wody w usta. Od rzeczniczki GetBack usłyszeliśmy jedynie, że „rozmowy z wierzycielami zabezpieczonymi trwają”. Nieco więcej światła na sprawę rzuca Radosław Barczyński. Członek rady nadzorczej i jednocześnie rady wierzycieli potwierdził, że część wierzycieli zabezpieczonych zadeklarowała gotowość do ustępstw.

– Niestety, nie mogę wprost na to pytanie odpowiedzieć, poza tym, że z częścią wierzycieli zostały osiągnięte porozumienia co do poziomu haircut, a pewna, niewielka liczba, ciągle się przed taką zgodą opiera. W negocjacjach celem jest uzyskanie zgody na częściowe umorzenie wierzytelności zabezpieczonych – i tylko w opcji inwestorskiej, czyli gdy pozostała część wierzytelności jest spłacana jednorazowo. – poinformował redakcję StockWatch.pl Radosław Barczyński.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Z kolei kurator obligatariuszy Kamil Hajduk dodał, że na ten moment wie jedynie o kilku (zabezpieczonych głównie na certyfikatach) wierzycielach gotowych na redukcję wierzytelności. Kwoty w skali całego problemu są jednak symboliczne.

Obligatariusze do banków: ta restrukturyzacja Wam się opłaca

Udział instytucji w restrukturyzacji GetBacku to dobra wiadomość dla drobnych obligatariuszy. Jeśli banki i TFI zgodzą się na tzw. haircut, pula środków do podziału między inwestorów indywidualnych będzie większa, co oznacza, że każdy z nich dostanie więcej niż prognozowane 24 proc. należności głównej. Obligatariusze przekonują też, że taki ruch istotnie zwiększy szanse na wariant inwestorski układu, czyli sprzedaż aktywów GetBack firmie Hoist Finance.

– Bez zgody wszystkich banków oraz TFI na częściowe umorzenie wierzytelności wobec GetBack, gdy konieczna będzie spłata całości wierzytelności zabezpieczonych spółki oraz w obliczu niskiej ceny nabycia aktywów zaoferowanej przez inwestora, może się okazać, że na zaplanowanym na 22 stycznia br. we Wrocławiu zgromadzeniu wierzycieli, obligatariusze indywidualni posiadający niezabezpieczone obligacje oraz większość głosów, zmuszeni zostaną do wyboru tzw. „wariantu operacyjnego”, czyli kontynuacji działalności spółki. Realizacja takiego scenariusza, z uwagi na bieżące uwarunkowania działalności GetBack, takie jak starzejące się portfele wierzytelności, trudności z zatrzymaniem kadr, czy brak środków na zakupy nowych portfeli wierzytelności przez windykatora, obarczona będzie ogromnym ryzykiem niewykonania układu operacyjnego przez GetBack. Tymczasem sprzedaż aktywów GetBack inwestorowi przy częściowej redukcji wierzytelności wszystkich wierzycieli zabezpieczonych, pozwoliłaby bankom już w perspektywie 2019 roku odzyskać zdecydowaną większość pożyczonych spółce GetBack środków oraz uprawdopodobniłaby odzyskanie części środków zainwestowanych w obligacje GetBack przez obligatariuszy indywidualnych. – postulują obligatariusze.

Obligatariusze dodają, że ewentualna upadłość GetBacku w wyniku niewykonania układu w wariancie operacyjnym i przejmowanie zabezpieczeń przez wierzycieli zabezpieczonych spółki, nie przyniesie wyższego poziomu spłaty banków. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym obligacjom GetBack

– Wartość portfeli wierzytelności, na których ustanowione są zabezpieczenia, w sytuacji windykacji i wymuszonej ich sprzedaży, wyceniana jest z olbrzymim dyskontem, sięgającym nawet 50 proc. Oznaczać to będzie dla banków i ich akcjonariuszy odpisy i straty wyższe niż wynikałyby one z częściowego dobrowolnego umorzenia wierzytelności banków wobec GetBack. – dodają obligatariusze.

Inwestorzy apelują o solidarność

Ile pieniędzy mogą odzyskać obligatariusze GetBack? >>> CZYTAJ WIĘCEJ

Obligatariusze w liście do Przemysława Gdańskiego, prezesa BGŻ BNP Paribas proszą o udział banku w restrukturyzacji GetBacku. Podobny list skierowano do szefa polskiego oddziału Haitong Banku, Krzysztofa Rosy. Obie instytucje mają wiele powiązań biznesowych z GetBackiem. Bank BGŻ BNP Paribas niedawno przejął Raiffeisen Bank Polska, czyli jednego z głównych kredytodawców i sprzedających portfele wierzytelności do GetBacku. Z kolei Haitong Bank z wrocławską spółką współpracował m.in. przy IPO (pełnił rolę oferującego, globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu), publicznych ofertach obligacji oraz przygotowywał materiały analityczne dotyczące nabycia przez GetBack akcji EGB Investments.

Z prezesem BGŻ BNP Paribas udało się nawiązać korespondencję. Przemysław Gdański w odpowiedzi na list obligatariuszy stwierdził, że straty poniesione przez inwestorów, są konsekwencją klasycznego ryzyka, a nie przestępczych działań poprzedniego zarządu windykatora oraz współpracujących z nim osób. Obligatariusze nie zgadzają się z takim poglądem i przypominają, że do afery GetBack nie doszłoby, gdyby banki uważniej patrzyły spółce na ręce.

– Podmioty współpracujące w przeszłości z GetBack nie wykazały się należytą starannością zawodową, a „afera GetBack” nie jest zwykłą konsekwencją wysokiego ryzyka operacyjnego w branży windykacyjnej, która pozostaje w dobrej kondycji, ale skutkiem działań o charakterze przestępczym byłego zarządu spółki GetBack, powiązanych z nim osób i instytucji, jak i określonych działań ogromnej części branży finansowej, takich jak masowa dystrybucja obligacji windykatora, czy odsprzedaż spółce GetBack przez banki ich portfeli wierzytelności po mocno zawyżonych cenach. (…) Jak z perspektywy obecnej wiedzy o „aferze GetBack” ocenia Pan rolę banków depozytariuszy, w tym przejętego przez zarządzany przez Pana bank, Raiffeisen Bank Polska S.A., w procederze tzw. „rolek”, będących mechanizmem manipulowania wartością portfeli wierzytelności, które umożliwiły tak dużą skalę oszustw? – pytają obligatariusze w liście do prezesa BGŻ.

Inwestorzy grożą, że jeśli banki nie pójdą na ustępstwa i dojdzie do likwidacji GetBacku, zasypią KNF wnioskami „o wymierzenie nadzorowanym przez ten Urząd podmiotom kar z tytułu niezachowania należytej staranności lub łamania przepisów prawa, w maksymalnej ustawowej wysokości”.

– Mamy jednak nadzieję, że wśród wszystkich uczestników rynku finansowego w Polsce zwycięży zdrowy rozsądek oraz racjonalna ocena sytuacji. Zgodnie z art. 189d pkt. 5 kpa, pozwoliłoby to na minimalizację dodatkowych strat, będących konsekwencją potencjalnych kar za zaniedbania m.in. banków, które – pomimo uprawnień i obowiązków wynikających z prawa bankowego i dostępu do informacji o GetBack w wymiarze „profesjonalnym”, umożliwiły zaistnienie dużej skali „afery GetBack”, w szczególności w obszarze transakcji tzw. „rolek” (czyli zawyżania wartości) na portfelach wierzytelności – piszą obligatariusze.

>> List Obligatariuszy Indywidualnych do Przemysława Gdańskiego, prezesa BGŻ BNP Paribas
>> List Obligatariuszy Indywidualnych do Krzysztofa Rosy, general manager Haitong Banku

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o BGZBNPP, getback)

 • BFG: Przejęcie Idea Banku nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od GetBacku

  Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku i jego przejęcie przez Bank Pekao to najbezpieczniejsze rozwiązanie z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce. Proces ten nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez klientów, którzy nabyli obligacje GETBACK za pośrednictwem Idea Banku - roszczenia te nie zostały przeniesione do Banku Pekao.

 • GetBack wypłaca obligatariuszom pierwsze raty układowe Symboliczny moment dla poszkodowanych obligatariuszy. Pod koniec grudnia wrocławska spółka windykacyjna ruszyła z wypłatą pierwszych dwóch rat gotówkowych dla posiadaczy feralnych obligacji.
 • Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack

  Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała dziś do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie tzw. afery GETBACK. Wśród oskarżonych są prezesi GETBACKu, Idea Banku oraz Leszek Cz.

 • UOKiK wydał 3 decyzje dot. Getin Noble Bank, nałożył m.in. ponad 7 mln zł kary

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje wobec Getin Noble Banku. Dotyczą one uznania klauzul modyfikacyjnych za niedozwolone postanowienia umowne, jednostronnej zmiany umów o kredyt hipoteczny oraz wprowadzania w błąd podczas oferowania obligacji GETBACK, podał UOKiK. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył na GNB karę finansową wysokości ponad 7 mln zł. Nakazał także, aby bank wypłacił rekompensatę osobom, które nabyły obligacje GETBACK za jego pośrednictwem.

 • RMF FM: Prokuratura zabezpieczyła majątek Leszka Czarneckiego.

  Według informacji RMF FM, Prokuratura Regionalna w Warszawie zajęła znaczny majątek Leszka Czarneckiego w związku z śledztwem dot. afery GETBACK. W czwartek akcje spółek kontrolowanych przez milionera tracą na wartości.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR