StockWatch.pl

Prognozy wyników za I kwartał trzynastu gorących spółek

Maj upłynie inwestorom na lekturze ponad 500 sprawozdań finansowych, które trafią na rynek w najbliższych tygodniach. StockWatch.pl sprawdził, na jakie wyniki za pierwszy kwartał 2016 roku zanosi się wśród ciekawych firm będących ulubieńcami inwestorów indywidualnych.

Szczególnie ważne dla dalszego zachowania warszawskiego rynku będą wyniki banków. W dotychczas zaprezentowanych raportach – BZ WBK, Millennium i mBank – widać było zbliżone trendy. Zysk netto okazał się znacznie słabszy w ujęciu r/r, ale o kilka procent przebijał konsensus rynkowy. W każdym z banków za pozytywną niespodzianką stały niższe od oczekiwań odpisy z tytułu utraty wartości kredytów. Maklerzy aktualnie prognozują, że raporty reprezentantów branży bankowej będą miały dwie wspólne cechy: płaski wynik odsetkowy i utrzymującą się presję na wynik prowizyjny.

W przyszłym tygodniu tegoroczne osiągnięcia zaprezentują Pekao, Handlowy oraz ING BŚK. DM mBank dla pierwszego z banków prognozuje 550 mln zł zysku netto (-12 proc. r/r). Dla Handlowego założono 113,3 mln zł (-48 proc.), a ING BŚK ponad 256 mln zł (-2 proc.). Handlowy miesiąc temu zasygnalizował, że w I kwartale wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji spadł r/r o blisko 50 proc. do 46 mln zł.

– W sektorze bankowym mamy dość wyraźny trend. Także wyniki kwartalne Pekao, Handlowego i ING BŚK nie powinny od tego odbiegać. Na poziomie wyniku odsetkowego nie oczekiwałbym poprawy w tych bankach, raczej wynik powinien być płaski w ujęciu kw/kw. Spodziewam się presji na wynik prowizyjny. Wsparciem dla wyników za I kwartał powinny być niższe rezerwy. W przypadku Pekao i ING BŚK wsparciem dla wyników będą wpływy ze sprzedaży portfeli kredytów niepracujących. Handlowy zapowiedział, że będzie miał niższy wynik tradingowy, co rynek uwzględnił już w cenach. – mówi Michał Konarski, analityk DM mBanku.

* Dla banków oraz deweloperów na podstawie zysku netto, dla reszty na podstawie wyniku EBITDA. Źródło: DM mBank

* Dla banków oraz deweloperów na podstawie zysku netto, dla reszty na podstawie wyniku EBITDA. Źródło: DM mBank

Wydarzeniem przyszłego tygodnia będzie także publikacja wyników dwóch gigantów z branży finansowej. Mowa o PKO BP i PZU. Dla największego polskiego banku notowanego na GPW analitycy DM mBanku założyli 2-proc. spadek zysku netto do 635,7 mln zł. Ich zdaniem, niższa sprzedaż kredytów w minionym kwartale powinna wywrzeć presję na wynik odsetkowy (+0,1 proc. kw/kw) oraz prowizyjny (-4 proc.). W PZU biuro oczekuje mocniejszego spadku zysków. Eksperci prognozują, że wynik netto ubezpieczyciela będzie zawierał około 23 mln zł zysku netto z Alior Banku. Natomiast podatek finansowy w PZU miałby wynieść 48,8 mln zł. >> Walory PKO BP były niedawno omawiane od strony technicznej w Wykresie Dnia

W PZU nie wykluczałbym gorszych wyników od średnich oczekiwań rynkowych. Spodziewam się wyższej szkodowości przy zdrowym poziomie składek przypisanych brutto. Ostatecznie na poziomie zysku netto w I kwartale 2016 r. prognozuję 450 mln zł. Byłby to około 50-proc. spadek r/r. Należy pamiętać, że w zeszłym roku zysk wsparł wysoki wynik na działalności lokacyjnej. – ocenia Michał Konarski.

Nowy tydzień będzie także okresem prezentacji wyników liderów sektora modowego – CCC i LPP. Dla CCC po bardzo dobrym styczniu i lutym, kiedy zanotowało odpowiednio 36,6 oraz 44,8 proc. wzrost przychodów, marzec był znacznie słabszy, z jedynie 3,6-proc. dynamiką sprzedaży r/r. W minionym kwartale marżę brutto nadszarpnął wysoki kurs USD/PLN. Analitycy BM BGŻ BNP Paribas założyli, że w I kwartale zysk EBITDA wyniesie 16,7 mln zł (-30 proc. r/r), a na poziomie netto pojawi się blisko 5 mln zł straty. To samo biuro dla LPP prognozuje 55-proc. spadek wyniku EBITDA do 33 mln zł i stratę netto w wysokości 11,6 mln zł.

LPP zanotuje stratę na poziomie operacyjnym w wysokości 24,9 mln zł (wobec 23,7 mln zł zysku w 1Q’15). Wynik netto poprawią w 1Q’16 dodatnie różnice kursowe – oczekujemy +10,6 mln zł z tytułu salda działalności finansowej. W efekcie, strata netto powinna wynieść -11,6 mln zł wobec -37,3 mln zł przed rokiem, przy czym w 1Q’15 LPP zanotowało 49,6 mln zł ujemnych różnic kursowych. – szacuje BM BGŻ BNP Paribas.

W najbliższych dniach wyniki zaprezentuje też duża grupa spółek przemysłowych. Dużą szansę na poprawę rezultatów mają eksporterzy, którzy korzystali ze słabego złotego względem euro. W tym gronie powinny znaleźć się spółki kooperujące z sektorem automotive, producenci dóbr konsumpcyjnych i mebli. Dodatkowo branża przemysłowa powinna odczuwać oszczędności z tytułu niższych cen energii i gazu ziemnego. Wśród beneficjentów korzystnego otoczenia analitycy widzą Forte czy Zetkamę. Z drugiej strony będą też outsiderzy. Jednym z takich może być Kopex.

Forte weszło w rok 2016 z przytupem. Za sprawą słabej złotówki i zakupu po niższych cenach płyt drewnopochodnych oczekiwałbym bardzo dobrych wyników w I kwartale. Spodziewam się blisko dwucyfrowego wzrostu na każdej linii wynikowej. Dla Zetkamy I kwartał był okresem pełnej konsolidacji z Kuźnią Polską. Z tego względu należałoby oczekiwać dwucyfrowej dynamiki wyników w każdym kwartale tego roku. W Kopeksie prognozowałby wysoką stratę kwartalną. Negatywne przełożenie na wyniki będzie miało wstrzymanie kredytowania przez banki. To zdecydowanie utrudniło finansowanie działalności bieżącej. – mówi Jakub Szkopek, analityk DM mBanku.

Źródło: DM mBank

Źródło: DM mBank

Z uwagą śledzone będą wyniki Grajewa. W styczniu spółka sfinalizowała transakcję przejęcia niemieckich aktywów Pfleiderera, co przełoży się na znaczący wzrost skali biznesu. Analitycy DM BDM porównując wyniki LFL oczekują wzrostu skonsolidowanej oczyszczonej EBITDA do ok. 33 mln EUR (+12 proc. r/r), przy nieznacznie niższych przychodach ze sprzedaży. Będą one wynikać głównie ze spadku cen żywic w części wschodniej, braku wolumenów HDF (utracony kontrakt Grajewa z Ikeą) czy spadku cen płyt wiórowych. Ceny płyty laminowanej, mimo niższych kosztów żywic są bardziej stabilne, przez co wyniki części zachodniej, gdzie jej udział w sprzedaży jest bliski 50 proc., będą relatywnie lepsze niż na wschodzie. >> Sprawozdania finansowe wszystkich spółek notowanych na GPW znajdziesz tutaj

– Część zachodnia ma również krótką pozycję w żywicach, które potaniały o ok. 12 proc., a także w swoich elektrociepłowniach zużywa gaz (-40 proc. r/r), co będzie miało wyraźne odzwierciedlenie w wynikach. Grajewo z kolei zmagało się dodatkowo z brakiem wolumenów HDF (zakładamy -20 proc. r/r spadek, podobnie jak w 3-4Q’15). Utraconą marże uda się odrobić dzięki niższym kosztom drewna (-10 proc. r/r) i chemii (-12 proc. r/r). W związku z napływem płyty surowej ze wschodu zakładamy, że wzrósł udział sprzedaży wyżej marżowej płyty laminowanej. W rezultacie wzrost skonsolidowanej EBITDA będzie wynikał głównie z poprawy wyników w niedawno przejętej części zachodniej (EBITDA +27 proc. r/r). W samym Grajewie oczekujemy porównywalnej, oczyszczonej EBITDA. Raportowane wyniki będą obciążone zdarzeniami jednorazowymi. – prognozuje DM BDM.

Na dobre wyniki stać także branżę chemiczną. Grupa Azoty jest beneficjentem niskich cen gazu. Do tego w kraju ceny nawozów spadały wolniej niż za granicą. Analitycy DM mBanku prognozują 15-proc. wzrost zysku EBITDA do 564 mln zł i 13-proc. dynamikę zysku netto do 313 mln zł. Biuro spodziewa się także dwucyfrowej dynamiki zysków w Ciechu. Według ich wyliczeń, skorygowana EBITDA miałaby wzrosnąć o 11 proc. do 211,8 mln zł. W samym segmencie sodowym oczekiwana jest poprawa z 156 mln zł do 185 mln zł. To efekt wyższych wolumenów, korzystniejszych kursów walutowych i spadku kosztów gazu w Niemczech.

wykres

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ccc, Ciech, FORTE, grajewo, Grupaazoty, handlowy, ingbsk, Kopex, lpp, Pekao, PKOPB, PZU, zetkama, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • PZU ubezpieczy wynajmujących i najemców

  Awarie, dewastacje oraz zalegający z czynszem lokatorzy to jedne z najczęściej występujących ryzyk związanych z wynajmem mieszkania. PZU przygotował specjalne ubezpieczenie, które ma zapewnić spokojny sen wynajmującym i najemcom. Polisa gwarantuje wynajmującemu m.in. ochronę czynszu do 9 tys. zł.

 • LPP debiutuje w Finlandii

  Polski producent odzieży w październiku br. zadebiutował w Finlandii. To 25 kraj na mapie gdańskiej spółki. 

 • Przejęcie Compo Expert wzmocniło Grupę Azoty na rynkach zagranicznych [RELACJA Z CZATU]

  Niemal rok od spełnienia ostatniego z warunków przejęcia Compo Expert Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty na czacie inwestorskim w StockWatch.pl podsumował efekty akwizycji oraz najnowsze wyniki za pierwsze półrocze.

 • Banki ciągną WIG20 w dół, w grze JSW i Ciech

  WIG20 z godziny na godzinę jest coraz niżej, głównie za sprawa taniejących banków. Największy spadek notuje PKO BP. Niezmiennie swoimi ścieżkami idą giełdowe maluchy, które po spadkowej środowej sesji, dziś odbijają.

 • 3 scenariusze dla banków po wyroku TSUE

  Michał Konarski, analityk DM mBanku nakreślił trzy scenariusze dla sektora bankowego po wyroku TSUE. W najczarniejszym wariancie straty banków z tytułu kredytów mogą wynieść nawet 85 mld zł. 


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR