Tauron sygnalizuje sporą stratę netto za II kwartał

Omawiane walory:

Tauron Polska Energia wypracował 479 mln zł skonsolidowanej straty netto i 1 450 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W środę rano notowania koncernu energetycznego spadają momentami o ponad 2 proc.

tauron,wyniki,2020, kwartał, energetyka,

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto w II kwartale 2020 r.

Przychody ze sprzedaży w I półroczu to wynik 10 187 mln zł, w tym działalność zaniechana, która wyniosła 299 mln zł. Z kolei EBITDA wyniosła 2 408 mln zł, w tym działalność zaniechana: 92 mln zł. Wynik EBIT wyniósł 362 mln zł, w tym działalność zaniechana: 778 mln zł. Zysk/strata brutto Tauronu wyniosły 117 mln zł, w tym działalność zaniechana: 779 mln zł. Z kolei strata netto to 317 mln zł, w tym działalność zaniechana: 781 mln zł. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) wyniosły 1 812 mln zł, w tym działalność zaniechana: 32 mln zł.

EBITDA w I poł. br. w podziale na segmenty:

 •  Dystrybucja: 1 689 mln zł
 • OZE: 164 mln zł
 • Wytwarzanie: 26 mln zł
 • Sprzedaż: 403 mln zł
 • Wydobycie: 7 mln zł

W II kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 4 719 mln zł, w tym działalność zaniechana: 97 mln zł. Natomiast EBITDA to  1 450 mln zł, w tym działalność zaniechana: 16 mln zł. Wynik EBIT to 112 mln zł, w tym działalność zaniechana: 822 mln zł. Z kolei strata brutto wyniosła 115 mln zł, w tym działalność zaniechana: 822 mln zł. Strata netto wyniosła 479 mln zł, w tym działalność zaniechana: 819 mln zł. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) wyniosły 872 mln zł, w tym działalność zaniechana: 19 mln zł.

EBITDA w II kwartale 2020 r. podziale na segmenty:

 • Dystrybucja: 1 005 mln zł
 • OZE: 42 mln zł
 • Wytwarzanie: 28 mln zł
 • Sprzedaż: 220 mln zł
 • Wydobycie: 43 mln zł.

Poniższe wskaźniki dotyczą łącznie działalności kontynuowanej i zaniechanej

Dług netto na 30 czerwca 2020 r.: 10 098 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2020 r.: 2,66x.

Spółka wskazała, że w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w Tauron Ciepło oraz zgodnie z MSSF 5 na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w Tauron Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki oraz aktywów netto Tauron Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej. Wartości zaprezentowane jako działalność zaniechana odnoszą się do Tauron Ciepło.

– Istotne czynniki mające wpływ na wyniki I półrocza 2020 r. i II kwartału 2020 r.:

a) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmentach Wydobycie (179 mln zł) i Wytwarzanie (48 mln zł) w łącznej wysokości 227 mln zł. Powyższe odpisy nie wpłynęły na EBITDA Grupy Tauron,

b) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w wysokości 806 mln zł na moment początkowego przeszacowania aktywów netto Tauron Ciepło do wartości godziwej jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży. Powyższy odpis nie wpłynął na EBITDA Grupy Tauron,

c) rozwiązanie w II kwartale 2020 r. rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze w łącznej wysokości 533 mln zł, co wpłynęło na zwiększenie EBITDA Grupy Tauron,

d) wystąpienie kosztów finansowych z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w I półroczu 2020 r. o 149 mln zł (brak wpływu na EBITDA). W II kwartale 2020 r. wystąpiły dodatnie różnice kursowe od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron o 89 mln zł (brak wpływu na EBITDA),

e) zgodnie z najlepszą wiedzą spółki, szacowany wpływ pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy Tauron za I półrocze 2020 r. wynosi 147 mln zł i jest konsekwencją przede wszystkim niższych wolumenów dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej,

f) zmiana strategii zabezpieczania potrzeb umorzeniowych w zakresie uprawnień do emisji CO2, w ramach której jednorazowo dokonano zamiany giełdowych kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2 z datą dostawy w grudniu 2020 r. na kontrakty pozagiełdowe z datą dostawy w marcu 2021 r. Transakcje przeprowadzone w ramach realizacji powyższej zmiany strategii obciążyły EBITDA Grupy Tauron w I półroczu 2020 r. w wysokości 125 mln zł,

g) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisu aktualizującego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółki Tauron Wydobycie w wysokości 249 mln zł, w związku z szacowanym brakiem możliwości jego realizacji w możliwej do przewidzenia przyszłości. Powyższy odpis nie miał wpływu na EBITDA Grupy Tauron – napisano także w komunikacie.

Tauron zaznaczył, że przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 r., którego publikację zaplanowano na 19 sierpnia 2020 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT TAURONPE, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Gaming i spółki covidowe w odwrocie, w grze JSW, PGE i Tauron

  Szalony rajd na akcjach JSW, idący w parze z odwrotem inwestorów od spółek covidowych oraz gamingowych. Czy to przenoszenie się z małych, często spekulacyjnych spółek, na mocno przecenione państwowe molochy to nowy trend na warszawskiej giełdzie?

 • WIG20 ucieka spod noża, w grze Dino Polska i Tauron

  Indeks WIG20 próbuje uciec znad przepaści. W środę pomagają dobre nastroje w Europie i wczorajsze rekordy na Wall Street. Nie ma jednak gwarancji, że ostatecznie indeks pozostanie w trendzie bocznym, bo w wybicie górą raczej mało kto wierzy.

 • Tauron rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

  Tauron Polska Energia rozpoczął budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej w ramach programu Tauron PV, zakładającego uruchomienie pięciu farm o łącznej mocy ponad 100 MW. Farma powstaje na terenie dawnej elektrowni węglowej w Jaworznie.

 • Tauron zanotował blisko 0,5 mld zł straty netto w II kwartale

  Tauron Polska Energia odnotował 478,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 136,28 mln zł zysku rok wcześniej. Kurs akcji spółki spada w czwartek rano o 1,64 proc.

 • Odczyt produkcji przemysłowej dał kopa GPW, w grze PGE, Tauron i XTB Zaskakująco mocny odczyt czerwcowej produkcji przemysłowej w Polsce okazał się dobrym paliwem do wzrostów na GPW. Przed południem WIG20 rośnie o ponad 1 proc. i wraca powyżej 1.800 pkt. W centrum uwagi są akcje CD Projektu i spółek energetycznych.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR