Tauron uwzględni w wynikach za 2019 r. odpis na ponad 740 mln zł

Omawiane walory:

Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy na 31 grudnia 2019 r. i zdecydował o utworzeniu odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ub.r. na 914 mln zł netto, co daje łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto w wysokości 741 mln zł.

taurpn, wyniki, akcje, enegetyka

Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto Tauronu za 2019 r. o blisko 741 mln zł

Analizy przeprowadzone przez Tauron wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki:

  • polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która wpływa na prognozowany poziom marż na sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych,
  • zmiana warunków rynkowych związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii skutkująca wzrostem konkurencyjności źródeł odnawialnych w stosunku do źródeł konwencjonalnych,
  • zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału.

– W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia za 2019 r.:

– przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wydobycie wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 425 mln zł,

– przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wytwarzanie wykazały zasadność utworzenia odpisu netto z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 489 mln zł.

Wartość utworzonych odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 914 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 741 mln zł – czytamy w komunikacie.

>> Górniczy podkop pod wynikami – omówienie sprawozdania finansowego Grupy Tauron po III kw. 2019 r

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r. przeprowadzone analizy wykazały:

  • zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ciepło sp. z o.o. w wysokości 168 mln zł, co obniża wynik finansowy brutto o 168 mln zł,
  • zasadność odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ekoenergia sp. z o.o. w wysokości 185 mln zł, co zwiększa wynik finansowy brutto o 185 mln zł,
  • zasadność obniżenia wartości bilansowej aktywów finansowych (akcje i instrumenty finansowania dłużnego) z tytułu zaangażowania w spółce zależnej Tauron Wydobycie S.A. W rezultacie przeprowadzonych w 2019 r. testów na utratę wartości oraz wyceny na dzień bilansowy powyższych aktywów finansowych wynik finansowy brutto roku 2019 obniża się o 1 510 mln zł.

Wartość powyższych odpisów i odwróceń nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA spółka rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Tauron zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych za 2019 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT TAURONPE, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR