ZM Henryk Kania na skraju bankructwa. Do sądu trafił wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

Omawiane walory:

Znany producent wędlin długo nie zwlekał ze złożeniem wniosku o restrukturyzację. Spółka spróbuje wyjść na prostą, korzystając z procedury przyspieszonego postępowania układowego.

ZM Henryk Kania brakuje gotówki na zakup surowca. Zarząd zdecydował o znaczącym ograniczeniu produkcji wędlin w swoich zakładach.

Władze ZM Henryk Kania na ten moment szykowały się już od kilku tygodni. Rano spółka przyznała, że prace nad wnioskiem rozpoczęła jeszcze w połowie maja, ale z publikacją oficjalnego komunikatu czekała do ostatniej chwili.

Zarząd tłumaczy swoją decyzję trudną sytuacją ekonomiczną i znaczącym wzrostem cen surowca w I kwartale br. Jednak prawdziwym problemem ZM Kania są olbrzymie zobowiązania zapadające w najbliższych tygodniach. Z raportu mięsnej spółki wynika, że zadłużenie finansowe według stanu na 23 maja opiewało na blisko 637 mln zł, z czego nieco ponad 472 mln zł to zadłużenie wobec trzech banków, a pozostałe 164,55 mln zł na obligacje. Spora część tego długu zapada właśnie w czerwcu.

Moment złożenia wniosku do sądu nie jest przypadkowy. Na środę zwołano zgromadzenie obligatariuszy KAN0619, na którym miała być omawiana kwestia odroczenia wykupu. Tego samego dnia spółka miała spłacić też część kredytu w Alior Banku. Do oddania było aż 30 mln zł. W świetle złożonego właśnie wniosku, kwestia ewentualnej spłaty (a w zasadzie jej braku) jest już rozstrzygnięta. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom ZM Henryk Kania

ZM Kania mają poważne problemy finansowe >>> CZYTAJ WIĘCEJ

ZM Kania liczy, że przyspieszone postępowanie układowe pozwoli na wypracowanie układu z wierzycielami. Wraz z wnioskiem spółka złożyła m.in. propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny, który przewiduje: wzmocnienie kontroli kosztów surowca i zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tym obszarze; wzmocnienie kontroli cen i marżowości produktów oraz zaostrzenie polityki reagowania na niekorzystne dla spółki zmiany w tym obszarze; przywrócenie wolumenu produkcji i sprzedaży do wielkości osiąganych w trakcie 2018 r. pod warunkiem pozyskania przez spółkę kapitału obrotowego, którego na chwilę obecną emitent nie posiada w ilości pozwalającej kontynuować produkcję.

Wierzyciele podzieleni na 6 grup

Sporządzone przez spółkę propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na 6 grup. Pierwsza obejmuje wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu dostaw surowca do produkcji o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, które na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przekraczają kwoty 1 mln zł (kluczowi dostawcy).

– Kluczowi dostawcy zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 100 proc. łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, w 16 równych ratach kwartalnych, płatnych począwszy od pierwszego dnia kwartału rozpoczynającego się po dniu uprawomocnienia postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu (data początkowa) – deklaruje spółka.

Grupa druga obejmuje posiadaczy obligacji KAN0321, KA10321 i KAN0619.

– Obligatariusze zostaną zaspokojeni w drodze emisji na rzecz posiadaczy obligacji jednej serii nowych obligacji dłużnika na następujących warunkach: wartość nominalna obligacji restrukturyzacyjnych będzie równa 100 proc. łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek z obligacji na dzień poprzedzający dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, kupon odsetkowy będzie wynosił 3,5 proc. w stosunku rocznym, odsetki będą naliczane i płatne w okresach półrocznych, pierwszy okres odsetkowy rozpocznie się po upływie 48 miesięcy od daty początkowej, data wykupu obligacji restrukturyzacyjnych przypadać będzie na koniec 84 miesiąca od daty początkowej, obligacje restrukturyzacyjne nie będą amortyzowane. Posiadacze obligacji, którzy nie obejmą obligacji restrukturyzacyjnych zostaną spłaceni w terminach i kwotach, jak pozostali wierzyciele – czytamy dalej.

Grupa trzecia obejmuje wierzycieli finansowych objętych układem z mocy prawa oraz tych, którzy wyrazili lub wyrażą zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności (kredytodawcy, pożyczkodawcy, leasingodawcy, firmy faktoringowe i inni wierzyciele finansowi), z wyłączeniem posiadaczy obligacji (wierzyciele finansowi).

– Wierzyciele finansowi objęci układem z mocy prawa lub za ich zgodą, zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 100 proc. łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 96 miesięcy począwszy od dnia, w którym upłynie okres 48 miesięcy od daty początkowej. Każda rata układowa będzie oprocentowana w wysokości 2 proc. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od daty początkowej. Odsetki naliczone od raty układowej będą należne i płatne w przewidzianej dacie spłaty raty układowej – informuje spółka.

Grupa czwarta obejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zobowiązania podatkowe i pozostałe zobowiązania publicznoprawne.

– Wierzytelności ZUS, zobowiązania podatkowe i pozostałe zobowiązania publicznoprawne objęte układem zostaną zaspokojone poprzez odroczenie i ratalną spłatę 100 proc. wierzytelności głównej wraz z należnościami ubocznymi za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania, w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 96 miesięcy począwszy od dnia, w którym upłynie okres 24 miesięcy od daty początkowej – deklaruje Kania.

Grupa piąta obejmuje wierzycieli, których wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie przekraczają 40 tys. zł (drobni wierzyciele).

– Drobni wierzyciele zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 80 proc. kwoty wierzytelności głównej w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 24 miesięcy począwszy od daty początkowej.

Grupa szósta obejmuje wierzycieli pozostałych i pozostałe wierzytelności nieobjęte którąkolwiek z pozostałych grup (pozostali wierzyciele).

– Pozostali wierzyciele zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 80% kwoty wierzytelności głównej do wysokości kwoty 100 tys. zł oraz 40 proc. kwoty wierzytelności głównej powyżej kwoty 100 tys. zł w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 48 miesięcy począwszy od dnia, w którym upłynie okres 24 miesięcy od daty początkowej – czytamy dalej.

Inwestorzy wyprzedają akcje i obligacje za grosze

We wtorek na godzinę przed zamknięciem sesji kurs akcji ZM Kania spada o 30 proc. do 0,28 zł. Analogiczny los spotkał obligacje spółki notowane na Catalyst. Wycena KAN0619 spadła o 48,25 proc. do 18 proc. wartości nominału, KA10321 tąpnęła o 53,33 proc. do 35 proc. wartości nominału, a KAN0321 aż o 70,45 proc. do 25 proc. w. nom.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT kania, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR