Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 maja o skupie do 200 tys. akcji własnych

Omawiane walory:

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 maja o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 200.000 akcji własnych w celu umorzenia, za kwotę do 90 mln zł, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. W projektach uchwał znajduje się również punkt dotyczący wypłaty dywidendy w wysokości 8,65 zł brutto na akcję.

neuca, akcje, skup, dywidenda

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 V o skupie do 200 tys. akcji własnych (Fot. Pexels)

– Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuca (…) uchwala co następuje:

Upoważnia się zarząd spółki do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku, nie więcej niż 200.000 sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, (…) za kwotę łączną nie wyższą niż 90.000.000 zł z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć limitu wskazanego w art. 362 § 2 pkt 2 ksh – czytamy w projekcie uchwały.

Na sfinansowanie nabycia akcji własnych zostanie wydzielona z kapitału zapasowego kwota 90 000 000 zł i zostanie ona przekazana na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.

Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1 zł, zaś cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym wyniesie 450 zł, wynika także z projektu uchwały.

Podczas ZWZ akcjonariusze Neuki mają także zdecydować o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r.

– Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuca na podstawie wniosku zarządu oraz uchwały rady nadzorczej zysk netto spółki wynoszący 237.769.498 zł 29 gr., wypracowany w roku obrotowym 2019, postanawia przeznaczyć:

a) w części wynoszącej 37.098.111 zł 35 gr na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, w wysokości 8 zł 65 gr brutto na każdą akcję,

b) w części wynoszącej 51.534.218 zł 48 gr. na pokrycie straty z lat ubiegłych,

c) w pozostałej części wynoszącej 149.137.168 zł 46 gr na kapitał zapasowy spółki – czytamy także.

Uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji spółki 21 maja 2020 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom 28 maja 2020 roku (termin wypłaty dywidendy), podano również.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2 proc.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT NEUCA, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR