Fundamentalna ruina w zaudytowanym raporcie rocznym DSS

Omawiane walory:

Roczne sprawozdanie finansowe budowlanej spółki wykazało, że strata netto idzie nie w dziesiątki, a w setki milionów złotych. Rozdźwięk miedzy raportem za IV kwartał 2011 roku i obecnym okazał się olbrzymi. Mimo to negatywna reakcja rynku była krótka, a kurs ponownie unosi się nad kreską.

Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) z dużym poślizgiem opublikowały raport roczny za 2011 r. Ostateczne wyniki ubiegłego roku okazały się znacznie gorsze od zaprezentowanych w marcowym sprawozdaniu na koniec IV kwartału. Szczególnie razi dysproporcja w wielkości poniesionych strat w obu dokumentach. Z danych kwartalnych wynikało, że budowlana spółka zamknęła ubiegły rok stratą netto na poziomie 35,5 mln zł, natomiast w prezentacji rocznej strata urosła do 435,4 mln zł. Wynik EBITDA zmienił się z plus 37,6 mln zł na minus 151,3 mln zł, a ujemny EBIT wzrósł z 4,4 mln zł do 365,5 mln zł>> W serwisie znajdziesz omówienie raportu za IV kwartał 2011 roku.

Jak podaje spółka, powodem różnic pomiędzy danymi prezentowanymi na koniec IV kwartału i raporcie rocznym jest przede wszystkim aktualna sytuacja formalno-prawna jednostki dominującej (upadłość ogłoszona w dniu 17 kwietnia 2012 r.) oraz szereg innych zdarzeń. DSS wymienia tu m.in. zmianę strategii spowodowaną odnotowaniem strat na kontraktach drogowych i skupienie się na działalności podstawowej – produkcji i sprzedaży kruszyw łamanych.

– Na potrzeby sprawozdania finansowego przyjęto w roku 2011 r. ciężar rezerwy na całość faktur kosztowych związanych z kontraktami drogowymi w wysokości odpowiadającej wartości faktur, które wpłynęły do grupy do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, pomimo iż w opinii zarządu część z kosztów wyrażona w tych fakturach jest sporna lub pozbawiona podstaw prawnych. (…) Jednocześnie zarząd zdecydował o nietworzeniu rezerwy na poczet kar umownych od GDDKiA związanych z kontraktem na odcinek C, ponieważ skutki odstąpienia przez syndyka sięgają daty zawarcia ww. kontraktu, niweczą jego skutki prawne i uniemożliwiają skuteczne naliczenie kar umownych. – czytamy w raporcie rocznym. >> Zobacz skonsolidowany raport roczny.

Ze sprawozdania wynika, że całkowite rozliczenia działalności drogowej, w tym dokonanie odpisów aktualizujących wartość nakładów związanych z realizacją tych kontraktów, zapasów oraz należności, spowodowało powiększenie straty względem raportu za IV kwartał o ok. 90 mln zł. To nie jedyne znaczące odpisy. Dokonano także odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, w tym głównie aktywów związanych z kopalnią Piława Górna, ze względy na pogorszenie się podstawowych parametrów rynkowych (popyt na kruszywa oraz ich cena). Łączne odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 175 mln zł.

W raporcie DSS bilans wygląda przerażająco. Wartość kapitałów własnych na koniec 2011 roku spadła do minus 234,2 mln zł. Mocno uszczupliły się aktywa trwałe z 793,9 mln zł do 397,8 mln zł. Wzrosły natomiast zobowiązania krótkoterminowe z 717,6 mln zł do 734,9 mln zł.

Na początku tego tygodnia spółka poinformowała, że sąd zdecydował o zmianie postepowania upadłościowego z likwidacyjnego na układowe. Inną ważną informacją z ostatnich dni był zwrot nadpłaconego VAT-u za marzec 2012 r. w kwocie prawie 12 mln zł. Środki te pomogą w dalszej realizacji podstawowej działalności operacyjnej polegającej na produkcji i sprzedaży kruszyw łamanych. Jednak nawet ta kwota w niewielkim stopniu podreperuje bilans budowlanej spółki.

Na wieść o fatalnym raporcie rocznym kurs DSS na początku czwartkowej sesji tracił nawet ponad 6 proc. Jednak dość szybko wyszedł nad kreskę. Rynek najwyraźniej dalej żyje zmianą postępowania upadłościowego i póki co bagatelizuje przesłanki fundamentalne. Tak często zdarza się, kiedy mamy do czynienia ze spółką walczącą o przetrwanie,gdzie w obrocie akcjami dominuje kapitał spekulacyjny.

>> Ostatnio na celowniku spekulantów znalazły się spółki dramatycznie przecenione podczas ostatnich spadków. >> Giełda rozgrzewa się od spekulacyjnego kapitału.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT dss, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Giełda zawiesiła notowania akcji sześciu spółek z głównego parkietu

  Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zarząd Giełdy za brak raportów rocznych zawiesił obrót akcjami sześciu emitentów. Ukarane spółki od dłuższego czasu znane były z problemów finansowych oraz "groszowego" kursu akcji.

 • Przecena ropy dołuje giełdy, pod kreską KGHM i PGNiG

  Po dziewięciu kolejnych dniach wzrostów inwestorzy na europejskich giełdach zaczynają realizować zyski. Sygnał do zwrotu na rynku dała OPEC, której decyzja o utrzymaniu poziomów wydobycia uderza w notowania spółek naftowych.

 • Decyzja OPEC w centrum uwagi inwestorów, rośnie Kernel i DSS

  Choć podczas czwartkowej sesji można spodziewać się dalszego spadku aktywności inwestorów, to wcale nie musi być ona nieciekawa. Przy mniejszym zaangażowaniu dużego kapitału, można się spodziewać sporej zmienności indeksów. Szczególnie WIG20 będącego instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych.

 • Kurs akcji DSS na deskach po niespodziewanym ciosie od banku

  BZ WBK sprawił wierzycielom spółki zależnej DSS niemiłą niespodziankę. W ostatniej chwili bank wycofał się z głosowania za układem. Rafał Abratański, prezes zarządu KKSM komentuje, że był to starannie wyreżyserowany spektakl mający doprowadzić KKSM do likwidacji.

 • Ugoda z Chińczykami okazją do odreagowania na kursie akcji DSS

  Budowlana spółka jest dziś liderem wzrostów na warszawskim parkiecie. DSS dogadał się z Covec w kwestii roszeń, wynikających z umów na budowę autostrady A2. W efekcie kurs akcji dostawcy kruszyw zyskuje nawet 35 proc.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR