Fundamentalnie o inwestowaniu: Wycena mnożnikowa – wystarczy znaleźć wystarczająco podobną spółkę

Dotarliśmy do najmniej fundamentalnej części zagadnienia, która jest jednak nie do pominięcia w analizie papierów wartościowych. W dziesiątej części kursu Fundamentalnie o inwestowaniu omówimy zagadnienie wyceny mnożnikowej, czyli porównawczej. Artykuł powstał we współpracy z PKN Orlen w ramach programu Orlen w portfelu.

Dotarliśmy do najmniej fundamentalnej części zagadnienia, która jest jednak nie do pominięcia w analizie papierów wartościowych. Lekka, łatwa, mamy nadzieję, że przyjemna, a na pewno bardzo szeroko stosowana. Omówimy następujące jej aspekty:

  • istota i założenia wyceny mnożnikowej
  • sposób przeprowadzania wyceny
  • dobór bazy fundamentalnej i wnioski z wyceny
  • określenie mnożnika
  • minusy wyceny mnożnikowej
  • wycena rynku prywatnego i publicznego

Istota i zastosowanie wyceny mnożnikowej

Przystępując do tego rodzaju wyceny oddajemy się w ręce rynku i przyjmujemy, że wyceny notowanych spółek w postaci kursów ich akcji są miarodajne dla majątku i dochodów, jakie te spółki posiadają i generują.

A więc biorąc dowolną spółkę, wystarczająco podobną dla grupy spółek już notowanych, wystarczy odnieść jej kilka wybranych wartości fundamentalnych do aktualnych mnożników rynkowych, aby otrzymać prawdopodobną wartość rynkową, z jaką ta spółka powinna być notowana.

Już zrobienie dwóch-trzech tego rodzaju wycen i wyciągnięcie średniej uprawnia do szacowania wartości rynkowej akcji. Rynkowej, ale nie wewnętrznej. Jednak mimo że najmniej fundamentalna, metoda ta jest dość bliska rynkowi, bo bardzo powszechnie stosowana przez analityków, doradców i maklerów, choć w tej ostatniej grupie jej znaczenie w ostatnich latach maleje ze względu na coraz większą liczbę spółek we wczesnej fazie wzrostu.

Sposób przeprowadzania wyceny mnożnikowej

Zasada jest wspólna dla wszelkiego rodzaju wycen porównawczych, niekoniecznie spółek giełdowych i niekoniecznie też całych przedsiębiorstw. Czymże innym jest na przykład wycena własnego mieszkania na podstawie średnich cen transakcyjnych w naszej dzielnicy. Mnożymy metraż przez cenę i mamy dość uzasadniony szacunek wartości naszej nieruchomości.

Siła jest więc w prostocie, bo najczęściej jest to bardzo proste działanie:

Wycena porównawcza = Wartość bazy porównawczej x Mnożnik wyceny porównywalnych aktywów

Bazą jest w naszym wypadku metraż, a mnożnikiem jest cena z rynku. Tak powstają operaty szacunkowe, które mimo że miewają po kilkadziesiąt stron, można sprowadzić do jednego działania.

Mnożniki giełdowe

Przy wycenie spółek giełdowych najczęściej stosowane są trzy mnożniki:

1. C/Z = Cena/Zysk (P/E = Price to Earnings)

Jest to proporcja kapitalizacji spółki lub grupy kapitałowej do zysku netto wypracowanego przez poprzedzające 12 miesięcy.

Lub – co daje ten sam wynik – podzielenie aktualnego kursu przez roczny zysk na akcję (EPS = Earnings Per Share).
Aby wycenić naszą spółkę na podstawie mnożnika Cena/Zysk potrzebujemy:

  • wartość zysku rocznego osiągniętego (TTM = Trailing Twelve Months) – wartość historyczna lub jeszcze lepiej prognozowanego (F = Forecasted) –wartość oczekiwana.
  • wartość C/Z dla grupy porównywalnych spółek

Wtedy:

Wycena wg C/Z = Zysk roczny x Mnożnik rynkowy C/Z

2. C/WK = Cena/Wartość księgowa(P/BV = Priceto BookValue)

Jest to proporcja kapitalizacji spółki lub grupy kapitałowej do wartości majątku netto, czyli wartości księgowej. To samo oczywiście wyjdzie jeśli podzielimy kurs przez wartość księgową na akcję (BVPS = Book Value Per Share).

W odróżnieniu do wyceny przez C/Z, nie zajmujemy się tutaj prognozowaniem, tylko aktualną wartością bilansową. Aby wycenić naszą spółkę na podstawie mnożnika Cena/Wartość księgowa potrzebujemy analogicznie:

  • aktualna wartość księgowa
  • wartość C/WK dla grupy porównywalnych spółek

Wtedy:

Wycena wg C/WK = Wartość księgowa x Mnożnik rynkowy C/WK

>> Pełna treść artykułu znajduje się na stronie www.orlenwportfelu.pl

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR