Giełda wyrzuciła obligacje e-Kancelarii z rynku Catalyst

Omawiane walory:

Od poniedziałku posiadacze ostatnich dziewięciu serii obligacji e-Kancelarii nie znajdą ich na liście instrumentów notowanych na Catalyst. Za nieco ponad pięć miesięcy taki sam los spotka akcje bankrutującej spółki obecne na głównym parkiecie.

Z rynku obligacji Catalyst wypadła kolejna spółka. W ubiegły piątek władze GPW wykluczyły z obrotu dziewięć serii papierów dłużnych wyemitowanych przez e-Kancelarię Grupę Prawno-Finansową. Podstawą decyzji była informacja o uprawomocnieniu się postanowienia wrocławskiego sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na likwidację majątku.

e-Kancelaria dokładnie 13 marca br. wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości układowej. Pod koniec maja sąd przychylił się do wniosku, ale w sierpniu, po zapoznaniu się z oceną sytuacji przygotowaną przez zarządcę masy upadłości, zmienił tryb na likwidacyjny. W uzasadnieniu sędzia stwierdził, że szanse na wykonanie jakiegokolwiek układu z wierzycielami są zerowe.

– W niniejszym postępowaniu mamy do czynienia z ewidentnym przykładem prowadzenia działalności gospodarczej ze stratą, która nie pozwala zabezpieczyć dostatecznych środków na wykonanie jakiegokolwiek układu, a w perspektywie kolejnych miesięcy skutkować będzie sukcesywnym redukowaniem aktywów masy, oczywiście nie bez na wpływu na perspektywy zaspokojenia wierzycieli. Sąd nie może dopuścić do mnożenia przez upadłą spółkę strat przy rosnącym zadłużeniu masy upadłości, a środkiem zaradczym nie może być konsumowanie zachowanych (do czasu) aktywów. Nie tylko że nie doprowadziłoby to do zaspokojenia wierzycieli zgłaszających się na listę, ale powiększyłoby jeszcze zakres nieregulowanego zadłużenia o zobowiązania powstałe już po ogłoszeniu upadłości. – stwierdził sąd w uzasadnieniu sierpniowej decyzji.

Lista obligacji wykluczonych z obrotu na Catalyst. (Źródło: opracowanie własne)

Lista obligacji wykluczonych z obrotu na Catalyst. (Źródło: opracowanie własne)

Równocześnie władze GPW zdecydowały o szczególnym oznaczeniu akcji e-Kancelarii notowanych na rynku głównym. Kolejnym krokiem będzie wykluczenie ich z obrotu. Zgodnie z regulaminem, GPW licząc od 4 września (uprawomocnienie postanowienia sądu o likwidacji) ma sześć miesięcy na wykluczenie akcji spółki z obrotu. Wyrzucanie śmieciowych akcji i obligacji bankrutów to standardowa procedura stosowana przez GPW.

Historia upadku e-Kancelarii budzi wiele kontrowersji, głównie za sprawą niejasnych transakcji z udziałem prezesa Mariusza Pawłowskiego. W sierpniu zarządca masy upadłości wystąpił do wrocławskiego sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej w trzech sprawach. Dwie pierwsze dotyczą pożyczek na kwotę 9,6 mln zł, które określono jako bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Trzecia to szkoda w wysokości 7,4 mln zł z tytułu zbycia akcji spółki Ex-Debt. W sumie zarządca masy upadłości domaga się od byłego prezesa i głównego akcjonariusza e-Kancelarii zwrotu blisko 17 mln zł.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany obligacjom e-Kancelarii

Na koniec II kwartału 2015 r. spółka wykazała zaledwie 5 mln zł aktywów, ale audytor w licznych uwagach do sprawozdania podkreślił, że w rzeczywistości majątek jest znacznie mniejszy. Dla porównania, wartość obligacji, które windykator wprowadził na Catalyst to blisko 30 mln zł.

wykres_ekancelaria

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o ekancelar)

 • Prezes e-Kancelarii usłyszał zarzut oszustwa przy emisji obligacji Po pięciu latach od upadku e-Kancelarii prezes spółki usłyszał zarzuty. Prokuratura ustaliła, że 250 poszkodowanych inwestorów straciło prawie 14 mln zł.
 • Sąd zgodził się na upadłość układową e-Kancelarii

  W środę wrocławski sąd dał szansę giełdowej spółce na porozumienie z wierzycielami. Od momentu ogłoszenia decyzji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obligatariusze będą mieli równo dwa miesiące na zgłoszenie wierzytelności na ręce sędziego-komisarza.

 • Kolejna upadłość na Catalyst, e-Kancelaria wnioskuje o układ

  Piątek trzynastego okazał się wyjątkowo pechowy dla akcjonariuszy i obligatariuszy e-Kancelarii. Spółka poinformowała pod koniec sesji, że wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości układowej. 

 • Wyprzedaż obligacji e-Kancelarii, spółka nie wykupiła lutowej serii

  Windykacyjna spółka nie zdołała przekonać obligatariuszy do rolowania długu i w efekcie nie spłaciła obligacji oznaczonych symbolem EKA0215. Obligatariusze pozostałych serii nie czekając na efekty uchwalonej w środę emisji akcji zaczęli pozbywać się papierów dłużnych e-Kancelarii. W czwartek wycena grudniowej serii na Catalyst spadła do 37 proc. w. nom.

 • e-Kancelaria liczy na zrolowanie dwóch najbliższych serii obligacji

  Windykacyjna spółka chcąc uniknąć problemów z wykupem lutowej i majowej serii długu zaprasza obligatariuszy do rozmów. Inwestorom oferuje udział w emisji obligacji lub wymianę na akcje. Projekt uchwały w sprawie emisji akcji będzie głosowany na walnym pod koniec miesiąca.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR