GPW miała ponad 29 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r.

Omawiane walory:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowała 29,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 24,45 mln zł zysku rok wcześniej.

gpw, wyniki, akcje

GPW miała ponad 29 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r.

– Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 10,9 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie minus 4,8 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 9,1 mln zł wobec 2,1 mln zł w porównywalnym okresie. Wyższe koszty finansowe w I kw. 2020 roku wynikają z aktualizacji rezerw w spółce zależnej IRGiT na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT – czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 40,29 mln zł wobec 29,38 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 50,05 mln zł wobec 38,57 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 97,04 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 84,16 mln zł rok wcześniej.

– Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 10,9 mln zł był rezultatem wyższej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 15,3 proc. tj. o 12,9 mln zł) w stosunku do dynamiki wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost o 3,2 proc. tj. o 1,7 mln zł). Wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczył wzrostu zarówno przychodów na rynku finansowym (wzrost o 9,2 mln zł) jak i przychodów na rynku towarowym o 3,6 mln zł. Wzrost kosztów działalności operacyjnej w I kwartale 2020 r. był rezultatem wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych łącznie o 2,9 mln zł, wzrostu usług obcych o 1,3 mln zł i spadku kosztów podatków i opłat o 2,9 mln zł – czytamy dalej.

>> Przychody w dół, koszty w górę – dywidenda to nadzieja – omówienie sprawozdania finansowego GPW po IV kw. 2019 r.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie w stosunku do pierwszych 3 miesięcy 2019 r. wynikał przede wszystkim z wyższych o 18,7 proc. tj. o 9,2 mln zł przychodów osiągniętych w segmencie rynku finansowego.

– Wzrost przychodów z rynku finansowego w najwyższym stopniu o 32,4 proc. tj. 7,8 mln zł dotyczył przychodów z rynku akcji. Przychody z rynku towarowego były wyższe o 10,4 proc. tj. 3,6 mln zł. Wzrost przychodów z rynku towarowego w głównej mierze wynika z wyższych przychodów z tytułu obrotu energią elektryczną w transakcjach terminowych o 72,4 proc. tj. 1,7 mln zł, wyższych przychodów z rynku gazu 41,3 proc. tj. 1 mln zł oraz z tytułu rozliczenia transakcji o 20,3 proc. tj. 2,2 mln zł – wskazano w raporcie.

Przychody z rynku finansowego są wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku o 18,7 proc. tj. o 9,2 mln zł. Największy wzrost na rynku finansowym dotyczył przychodów z rynku akcji.

– W pierwszym kwartale 2020 roku nastąpił również wzrost przychodów z rynku instrumentów pochodnych o 68,1 proc. tj. o 1,8 mln zł. Trend wzrostowy został utrzymany na przychodach z rynku instrumentów dłużnych, które wzrosły w stosunku do okresu porównywalnego 2019 roku o 9,4 proc. tj. o 0,2 mln zł. Najwyższy spadek 25,4 proc. tj. 0,6 mln zł w stosunku do przychodów osiągniętych w okresie styczeń – marzec 2019 r. został zanotowany na przychodach z tytułu innych opłat od uczestników rynku – czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży GPW w okresie 3 miesięcy 2020 roku wyniosły 58,1 mln zł i były wyższe od przychodów w stosunku do porównywalnego okresu o 20,6 proc. tj. 9,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży TGE w okresie 3 miesięcy 2020 r. wyniosły 23,5 mln zł, natomiast w pierwszych 3 miesiącach 2019 roku wyniosły 22,3 mln zł, co oznacza wzrost poziomu przychodów o 5 proc. tj. o 1,1 mln zł. Przychody spółki IRGiT w pierwszych 3 miesiącach 2020 roku wyniosły 14,1 mln zł i były wyższe niż w okresie porównywalnym 2019 roku o 18,8 proc. tj. o 2,2 mln zł. Wzrost przychodów wykazała spółka BondSpot, która wygenerowała przychody ze sprzedaży za okres styczeń – marzec 2020 roku na poziomie 3 mln zł wobec 2,8 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2019 roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 18,52 mln zł wobec 10,84 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT gpw, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Warszawska giełda nie chce skracać sesji

  Temat skrócenia sesji na giełdzie wraca jak bumerang. Dziś za sprawą opinii wydanej przez Federację Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE). Organizacja twierdzi, że zmiana harmonogramu miałaby negatywny wpływ na europejskie rynki kapitałowe oraz inwestorów.

 • EBOR i GPW będą wspierać spółki w procesie raportowania czynników ESG

  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nawiązały współpracę w zakresie wsparcia spółek w procesie raportowania czynników ESG. EBOR do 17 lipca zbiera oferty firm doradczych, posiadających doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, na realizację projektu.

 • Na GPW zadebiutował nowy produkt strukturyzowany

  Do obrotu na GPW zostały wprowadzone nowe produkty strukturyzowane – certyfikaty partycypacyjne typu Long, których emitentem jest Raiffeisen Centrobank. Instrumentem bazowym są kontrakty terminowe na ropę naftową Brent Crude Oil. Certyfikaty te mają ustalony termin zapadalności przed wygaśnięciem instrumentu bazowego i nie mają wbudowanej dźwigni finansowej.

 • Roszady w indeksach. Biomed-Lublin i Mercator awansują do mWIG40

  W wyniku kwartalnej korekty portfeli indeksów, po sesji 19 czerwca br. Biomed-Lublin i Mercator Medical zastąpią Forte oraz Stalprodukt w indeksie mWIG40, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział CD Projektu w indeksie WIG20 zostanie ograniczony do 15 proc.

 • GPW: Na NewConnect chce wejść 28 spółek gamingowych, kilka – na rynek główny

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie notuje obecnie 28 polskich spółek gamingowych, które chcą w tym roku zadebiutować na NewConnect oraz kilka wybierających się na rynek główny GPW, poinformował dyrektor działu rynku pierwotnego GPW Maciej Bombol.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR