Hawe nie odwoła się od decyzji KNF o karze i wykluczeniu z obrotu na GPW

Omawiane walory:

Hawe nie wniesie odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kary pieniężnej w wysokości 700 tys. zł oraz kary bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW).

– Po przeanalizowaniu uzasadnienia w/w decyzji Komisji bezsprzecznym jest fakt braku skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kw. 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. 2017 roku, które nie zostały przygotowane i przekazane Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości przez Wojciecha Makucia pełniącego od dnia 7 marca 2016 r. funkcję zarządcy, co zarzuca spółce Komisja. Biorąc pod uwagę słuszność uzasadnienia w/w decyzji Komisji w zakresie braków sprawozdawczości, obecną skomplikowaną sytuacje ekonomiczno-finansową spółki oraz ograniczone możliwości działania operacyjnego i terminowości wypełniania obowiązków informacyjnych spółki, po dokładnym przeanalizowaniu sprawy, na obecnym etapie zarząd spółki nie znajduje merytorycznego uzasadnienia środka zaskarżenia w/w decyzji. Spółka w dniu 20 kwietnia 2018 r. złożyła pozew o zapłatę 700 000 zł przeciwko Wojciechowi Makuciowi i nie wyklucza wniesienia kolejnych powództw przeciwko byłemu zarządcy – czytamy w komunikacie.

W okresie od 12 stycznia 2016 r. do 13 lutego 2018 r. sama spółka i jej zarząd nie posiadali realnego dostępu do majątku, dokumentacji i zarządzania spółką, a obowiązek oraz uprawnienie kierowania sprawami spółki, jej reprezentowania i obowiązki sprawozdawcze ciążyły na organach pozasądowych ustanowionych w toku postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno postępowanie sanacyjne, jak i postępowanie upadłościowe spółki zakończyły się umorzeniem ze względu na brak środków na pokrycie kosztów postępowania, należy wskazać, że spółka na chwilę obecną nie dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do odbudowania księgowości spółki oraz sporządzenia zaległych sprawozdań finansowych spółki, podano również. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Hawe

– Zarząd nie wyklucza, że po ustabilizowaniu sytuacji i zorganizowaniu odpowiedniego zaplecza finansowego spółka podejmie działania zmierzające do powrotu akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW – podsumowano.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT hawe, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Sąd uznał za niedopuszczalne wycofanie propozycji układowych Hawe Telekom

  Sąd uznał za niedopuszczalne cofnięcie przez zarząd HAWE Telekom w restrukturyzacji propozycji układowych. Mediatel poinformował też, że zaprzestaje przekazywania informacji o propozycjach układowych HAWE Telekomu i poda informacje dopiero o ostatecznych propozycjach układowych, które zostaną zaakceptowane przez wierzycieli.

 • Hawe Telekom wycofał z sądu propozycje układowe, pracuje nad nowymi

  HAWE Telekom w restrukturyzacji wycofał w całości z sądu propozycje układowe złożone przez zarząd, a obecnie pracuje obecnie nad nowymi propozycjami układowymi, określającymi sposób restrukturyzacji zobowiązań HAWE Telekom, które przedstawi w najbliższym możliwym terminie.

 • KNF nałożyła kary na Gothaer TU, Generali TU oraz Pawła Paluchowskiego

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 97 tys. zł, na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń - karę pieniężną w wysokości 240 tys. zł, poinformowała Komisja. KNF nałożyła również na Pawła Tomasza Paluchowskiego karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną.

 • Sąd znów rozkłada ręce w kwestii upadłości Hawe

  Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wnioski Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Olesińscy i Wspólnicy s.k. o ogłoszenie upadłości HAWE. To kolejna już próba ze strony wierzycieli. W ubiegłym roku sąd umorzył postępowanie ze względu na fakt, że spółka nie posiada środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego.

 • Sąd stwierdził, że Hawe nie ma pieniędzy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy umorzył postępowanie upadłościowe wobec HAWE. Zarząd nie wyklucza złożenia w sądzie wniosku o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego spółki.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR