Hawe Telekom wycofał z sądu propozycje układowe, pracuje nad nowymi

Omawiane walory:

Hawe Telekom w restrukturyzacji wycofał w całości z sądu propozycje układowe złożone przez zarząd, a obecnie pracuje obecnie nad nowymi propozycjami układowymi, określającymi sposób restrukturyzacji zobowiązań Hawe Telekom, które przedstawi w najbliższym możliwym terminie.

– Zarząd spółki zależnej emitenta – Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji złożył w dniu 19 czerwca 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, pismo dłużnika – cofnięcie propozycji układowych, którym wycofał w całości propozycje układowe złożone przez zarząd spółki zależnej w dniu 20 grudnia 2017 r., które zostały następnie zaktualizowane w dniu 16 maja 2018 r. – czytamy w komunikacie.

>> Ponad 60 proc. zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego CFR w StockWatch.pl

Zarząd Hawet Telekom pracuje obecnie nad nowymi propozycjami układowymi, określającymi sposób restrukturyzacji zobowiązań Hawe Telekom, które przedstawi w najbliższym możliwym terminie. Ostateczna treść propozycji będzie zależna od okoliczności prawnych oraz biznesowych w jakich ta spółka się znajdzie w toku prowadzonych rozmów z różnymi grupami interesariuszy, podano także w materiale.

– Wycofujemy propozycje układowe, bo chcemy przedstawić nowe rozwiązania, które w naszym rozumieniu szybciej i lepiej zaspokoją potrzeby wierzycieli spółki. Ich ostateczna forma będzie zależeć od efektów rozmów, które obecnie prowadzimy z różnymi interesariuszami spółki. Formalnie głosowanie nad układem trwa, choć wierzyciele powinni wziąć pod uwagę zmieniające się realia – powiedział prezes Hawe Telekom Paweł Paluchowski, cytowany w komunikacie.

– De iure Rada Wierzycieli oraz zarząd wycofały swoje propozycje. Jestem przekonany, że nasze nowe propozycje pozwolą szybciej niż dotychczas uzdrowić Hawe Telekom, doprowadzić do układu, a także wzmocnić dynamiczny rozwój spółki. Oczywiście cały proces jest nadzorowany zarówno przez zarządcę, jak i właściwy w zakresie restrukturyzacji sąd” – dodał prezes.

W połowie maja Radę Wierzycieli wycofała propozycje układowe, które złożyła w 2016 r.

W kwietniu wierzyciele Hawe Telekom rozpoczęli głosowanie nad dwoma propozycjami układowymi – procedura głosowania miała zostać zakończona po 3 miesiącach.>> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Hawe

Wcześniej podano, że Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji, spółka zależna Mediatela, złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają polepszenie sytuacji wierzycieli Hawe Telekom, gdyż w zaktualizowanych propozycjach układowych spółka proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100 proc. kwoty głównej.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT hawe, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Sąd uznał za niedopuszczalne wycofanie propozycji układowych Hawe Telekom

  Sąd uznał za niedopuszczalne cofnięcie przez zarząd HAWE Telekom w restrukturyzacji propozycji układowych. Mediatel poinformował też, że zaprzestaje przekazywania informacji o propozycjach układowych HAWE Telekomu i poda informacje dopiero o ostatecznych propozycjach układowych, które zostaną zaakceptowane przez wierzycieli.

 • Hawe nie odwoła się od decyzji KNF o karze i wykluczeniu z obrotu na GPW

  HAWE nie wniesie odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kary pieniężnej w wysokości 700 tys. zł oraz kary bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW).

 • KNF nałożyła kary na Gothaer TU, Generali TU oraz Pawła Paluchowskiego

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 97 tys. zł, na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń - karę pieniężną w wysokości 240 tys. zł, poinformowała Komisja. KNF nałożyła również na Pawła Tomasza Paluchowskiego karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną.

 • Sąd znów rozkłada ręce w kwestii upadłości Hawe

  Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wnioski Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Olesińscy i Wspólnicy s.k. o ogłoszenie upadłości HAWE. To kolejna już próba ze strony wierzycieli. W ubiegłym roku sąd umorzył postępowanie ze względu na fakt, że spółka nie posiada środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego.

 • Sąd stwierdził, że Hawe nie ma pieniędzy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy umorzył postępowanie upadłościowe wobec HAWE. Zarząd nie wyklucza złożenia w sądzie wniosku o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego spółki.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR