KNF chce kar finansowych dla byłych członków zarządu i rady nadzorczej GetBack

Omawiane walory:
Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar finansowych na sześciu byłych członków zarządu oraz sześciu byłych i obecnych członków rady nadzorczej GetBack.
getback,knf,kary

KNF chce kar finansowych dla byłych członków zarządu i rady nadzorczej GetBack

KNF wróciła do sprawy wielokrotnego łamania obowiązków informacyjnych przez władze GetBacku. Spółka, na czele której do kwietnia 2018 r. stał Konrad K. nie opublikowała szeregu sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych. W tej kwestii Komisja jeszcze pod koniec ubiegłego roku nałożyła na GetBack karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł. Nadzór uznał wówczas, że wszystkie naruszenia były rażące.

– Członkowie zarządów oraz rad nadzorczych emitentów powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnieniem funkcji oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku niewywiązania się z obowiązków. Bieżący komunikat ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania reguł uczciwego obrotu oraz podkreślenie okoliczności, że za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych odpowiedzialne są osoby sprawujące funkcje w zarządzie, a członkowie rady nadzorczej za nadzór w tym zakresie – czytamy w decyzji KNF.

KNF daje kolejny sygnał, że czasy, gdy kary za łamanie obowiązków informacyjnych ponosiły wyłącznie spółki już się skończyły. Dotychczas praktyka była taka, że karę za uchybienia konkretnych osób adresowano do spółki. Ta pokrywała je ze środków własnych, przez co pośrednio tracili wszyscy inwestorzy-akcjonariusze. Nadzór jeszcze w lutym wyciągnął konsekwencje bezpośrednio wobec Grzegorza Białoruskiego i Dariusza Janusa. Prezes Wolbo ma zapłacić 300 tys. zł za niedopilnowanie publikacji 7 raportów finansowych. Z kolei prezes IndygoTech Minerals dostał karę 30 tys. zł za zatajanie stanu posiadania akcji.

– Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowań umożliwi poinformowanie szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności inwestorów, o podejmowanych przez organ nadzoru działaniach, również tych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa. Informacja ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście sytuacji faktyczno-prawnej Spółki, wobec której zatwierdzono układ z wierzycielami – podkreśliła Komisja Nadzoru Finansowego.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT getback, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR