Nowe rekomendacje dla akcji KGHM, LPP, PGNiG i Orlenu

Omawiane walory: , , ,

BM mBanku zaktualizował zalecenia i ceny docelowe dla 4 spółek z WIG20. W najnowszych raportach rekomenduje kupno akcji LPP, akumulację Orlenu, trzymanie PGNiG i redukcję pozycji na KGHM.

rekomendacje, kghm, lpp, pgnig, orlen, akcje

Nowe rekomendacje dla akcji KGHM, LPP, PGNiG i Orlenu

W raporcie z 24 marca Jakub Szkopek obniżył cenę docelową akcji KGHM-u z 76,92 zł do 46,83 zł, a rekomendację z trzymaj do redukuj. W poniedziałek na koniec dnia za jeden walor lubińskiego kombinatu płacono 57,40 zł.

Analityk BM mBanku zwraca uwagę na dynamicznie rosnące zapasy miedzi (praktycznie 2x wyższe niż w połowie stycznia), które przy wygaszaniu aktywności gospodarczej w Europie i USA (oba regiony odpowiadają za około 20 proc. światowej konsumpcji), będą utrzymywać notowania surowca na niskich poziomach przynajmniej do końca 2Q’20. Aktualnie, gotówkowy koszt produkcji miedzi dla mediany wydobycia na 2020 rok wynosi około 3.860 USD/t, ale z uwagi na spadające ceny ropy naftowej dominującą na świecie odkrywkową metodę wydobycia ten koszt zmaleje o około 10 proc. do 3.500 USD/t. Grupa KGHM, gdzie koszt produkcji zależy w zdecydowanym stopniu od cen energii elektrycznej, jest relatywnie drogim producentem. Ryzykiem dla wyników jest również obserwowana korekta cen srebra – warto zwrócić uwagę, że za 40 proc. zużycia metalu jest odpowiedzialna spowalniająca branża przemysłowa.

Biuro obniżyło swoje prognozy cen miedzi na 2020 rok z 6.000 USD/t do 5.000 USD/t oraz srebra z 18 USD/oz do 15 USD/oz. W obliczu niższych cen surowców, zdaniem biura, KGHM zanotuje nawet 40 proc. r/r spadek wyniku EBITDA.

– Wyniki w 4Q’19 okazały się o gorsze od naszych oczekiwań i konsensusu (na poziomie EBITDA o około 17 proc.). Wyższe okazały się koszty zakupu wsadów obcych oraz ujemne saldo pozostałej działalności operacyjnej. Grupa mimo dobrego przepływu gotówki z działalności operacyjnej (2,6 mld zł vs 2 mld zł) zanotowała zbliżony do oczekiwań dług netto (6,9 mld zł). Wskaźnik C1 grupy w całym 2019 roku wyniósł 1,7 USD/lb. – argumentuje Jakub Szkopek, analityk BM mBanku.

>> Te chwile, gdy słońce wstaje nad Chile – omówienie sprawozdania finansowego KGHM po III kwartale 2019 r.

Z uwagi na dużą zmienność na rynku BM mBanku zdecydowało się na przedstawienie scenariusza negatywnego dla Grupy KGHM, w którym eksperci zakładają nieco bardziej skrajne otoczenie w 2020 roku (cena miedzi 4.500 USD/t; cena srebra 14,5 USD/oz; cena ołowiu 1.700 USD/t) i wolniejszy powrót do wyższych cen surowców w 2021 roku.

– W takim scenariuszu EBITDA Grupy w 2020 roku spada do 2,2 mld zł, a dług netto wzrasta do poziomu 3,6x EBITDA’12M. Wycena modelem DCF w takim scenariuszu i pozostałych założeniach niezmienionych spada do poziomu 51 zł/akcja (-5 proc. do scenariusza bazowego). Scenariusz negatywny nie zakłada znaczącego spadku wydobycia w przypadku gdyby epidemia COVID-19 zmusiła władze do zmian w harmonogramie pracy załogi pracującej – czytamy w raporcie z 24 marca.

Biuro przedstawiło również również scenariusz optymistyczny, w którym zakłada, że średnia cena miedzi w 2020 roku spada jedynie do 5.500 USD/t, a srebra do 15,5 USD/oz.

– W 2021 roku cena miedzi rośnie do 6.200 USD/t, a srebra do 16,5 USD/oz. Wówczas w 2020 roku przy niskim kursie PLN/USD (4,00) EBITDA grupy spada jedynie o 20 proc. r/r do 4,3 mld zł. W takim wariancie wycena DCF implikuje wartość 57 zł/akcja – czytamy w raporcie.

Z kolei Piotr Bogusz ściął cenę docelową akcji LPP z 10.100 zł do 5.800 zł i utrzymał zalecenie kupuj. Aktualny kurs na GPW to 5.195 zł.

Zdaniem eksperta BM mBanku, zamknięcie większości salonów marek LPP od połowy marca, prawdopodobne ograniczenie handlu w kolejnych tygodniach oraz zakładana awersja klientów do odwiedzania sklepów po ich otwarciu, istotnie zmniejszą sprzedaż spółki w 2020 roku. Rządowe programy pomocowe (kompensata 90 proc. czynszów w okresie zamknięć sklepów czy dofinansowanie do wynagrodzeń) oraz optymalizacja kosztowa tylko częściowo pozwolą skompensować spadek wyników r/r. Niemniej BM mBanku zaznacza, że LPP jest spółką o mocnym bilansie (729 mln zł gotówki netto oraz 170 mln zł w funduszach pieniężnych na koniec 2019 roku), co istotnie ogranicza ryzyko utraty płynności w obliczu zahamowania sprzedaży w okresie marzec-kwiecień.

– W naszym scenariuszu bazowym zakładamy: zamknięcie sklepów do połowy maja (zarząd oczekuje zamknięcia sklepów na przynajmniej 6 tygodni), spadek odwiedzalności po otwarciu sklepów o 30/20/15 proc. r/r odpowiednio w 2Q/3Q/4Q 2020 r., wzrost sprzedaży e-commerce o 35 proc. r/r oraz optymalizację kosztową. W efekcie powyższych założeń korygujemy nasze dotychczasowe prognozy sprzedaży z 10.981 mln zł do 7.499 mln zł w 2020 roku oraz prognozy EBITDA z 1.604 mln zł do 292 mln zł w 2020 roku. Jednocześnie zakładamy stopniowe odbudowywanie odwiedzalności sklepów w 2021 roku, co powinno się przełożyć na wzrost wyników r/r – czytamy w rekomendacji przygotowanej przez Piotra Bogusza, analityka BM mBanku.

W ostatnich latach LPP poprawiło sytuację bilansową kończąc rok 2019 z -0,5x DN/EBITDA. Ekspert oczekuje, że pomimo pogorszenia wyniku r/r w 2020 roku, spółka powinna ograniczyć nakłady inwestycyjne jedynie o 198 mln zł do 926 mln zł, zmniejszając częściowo capex na nowe otwarcia. Silna pozycja bilansowa istotnie ogranicza ryzyko niewypłacalności spółki, nawet w przypadku wydłużenia okresu zamknięć sklepów.

– W czasie poprzednich kryzysów obawy konsumentów o przyszłość finansową powodowały dwucyfrowe spadki sprzedaży porównywalnej. Obecnie sprzedaż w kanale stacjonarnym została zatrzymana na większości rynków. Zwiększa to ryzyko utracenia płynności w spółkach. Oczekujemy pogorszenia sytuacji finansowej konsumentów, awersji klientów do robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i przyśpieszenia transferu handlu do kanału e-commerce – czytamy w raporcie.

Ważnym czynnikiem w wypadku LPP jest też istotne osłabienie się PLN względem EUR oraz USD, które powinno przełożyć się negatywnie na bieżące koszty czynszów oraz na rentowność generowaną na kolekcji jesień-zima’21. Dodatkowo analitycy oczekują zwiększonej aktywności promocyjnej spółek odzieżowych w 2020 roku. Osłabienie się RUB względem PLN wpłynie na zmniejszenie się wyniku generowanego przez sklepy w Rosji, które stanowiły około 19 proc. sprzedaży grupy LPP w 9M’19 roku.

Kamil Kliszcz w rekomendacji dla PGNiG skorygował cenę docelową do 3,24 zł z 3,88 zł poprzednio. Powodem cięcia jest obniżenie ścieżki cen ropy i gazu odpowiednio o 36/19 proc. oraz zaaplikowanie recesyjnego otoczenia dla roku 2020 (spadek wolumenów i wzrost rezerw na należności handlowe). W kontekście obserwowanego w ostatnim tygodniu mocnego odbicia notowań spółki (>30 proc.) analityk utrzymał rekomendację trzymaj.

– Zwracamy uwagę, że wyniki PGNiG są przede wszystkim wrażliwe na ceny gazu, tak więc drastyczne spadki cen ropy nie są aż tak istotne dla waluacji koncernu (bardziej relacja gaz-ropa). Zdywersyfikowany profil biznesowy i mocny bilans, powinny pozwolić PGNiG przejść przez obecne turbulencje relatywnie spokojniej, niż porównywalnym europejskim spółkom wydobywczym (performance YTD zdaje się to odzwierciedlać) – mówi Kamil Kliszcz z BM mBanku.

Istotnym komunikatem dla inwestorów będzie jednak oczekiwana aktualizacja strategii, która określi jaki kurs rozwoju obierze nowy zarząd (sygnalizowane niedawno mocne zwiększenie capex może zmienić profil ryzyka). W krótkim terminie należy też pamiętać o zapowiedzianym wyroku arbitrażu (potencjalnie >1 PLN/akcję), aczkolwiek ze względu na epidemię nie można wykluczyć opóźnienia decyzji sztokholmskiego trybunału.

>> Rachunkowość głupcze! – omówienie sprawozdania finansowego PGNiG po IV kw. 2019 r.

Jak podkreśla ekspert, drastyczna przecena ropy nie jest obciążeniem dla waluacji (produkcja własna 1:1 zabezpiecza krótką pozycję w kontrakcie katarskim), a nawet nieco poprawia sytuację spółki w obrocie ze względu na zmniejszenie spreadu gaz-ropa (kluczowe dla rentowności kontraktu jamalskiego do 2022 roku włącznie).

– Dodatkowo w modelu przyjmujemy recesyjne załamanie wolumenów sprzedaży (-10 proc. w firmach i –5 proc. w gospodarstwach domowych), co przede wszystkim uderzy w regulowane przychody dystrybucji (-0,25 mld zł). Uwzględniamy też zwiększenie odpisów na należności w obrocie (-0,3 mld zł) z uwagi na pogorszenie standingu kredytowego klientów. Szacunki te częściowo opieramy na danych historycznych, ale należy mieć na uwadze, że najbliższe miesiące nie miały precedensu w historii spółki. Dlatego też w raporcie prezentujemy alternatywne warianty prognoz i wyceny, również z odmiennymi ścieżkami dla cen węglowodorów –  czytamy w raporcie.

W wypadku PKN Orlen szef działu analiz BM mBanku przypomina, że dotychczasowe estymacje uwzględniały już dość konserwatywny scenariusz cyklicznego pogorszenia makro w rafinerii i petrochemii, a przecena ropy i gazu powinna strukturalnie poprawiać sytuację w tych sektorach (dyferencjał U/B, koszty zużyć własnych), podobnie jak osłabienie PLN.

– Wskazujemy na potencjalne uwolnienie 5 mld zł z kapitału obrotowego, bezpieczny bilans (0,7x EBITDA nawet z uwzględnieniem 4 mld zł leasingu) i szansę na bardziej konserwatywne podejście zarządu do planów inwestycyjnych, w tym akwizycji. Przy naszych obniżonych prognozach EBITDA LIFO (~15 proc. poniżej konsensusu), spółka jest wyceniana na EV/EBITDA’20-21 na cyklicznie akceptowalnym poziomie 4,1x (5-letnia średnia 5,3x) – komentuje Kamil Kliszcz z BM mBanku.

Po uwzględnieniu powyższych założeń biuro wyznaczyło nową cenę docelową na poziomie 58,61 zł, podwyższając jednocześnie rekomendację do akumuluj.

>> Próba marży – omówienie sprawozdania finansowego PKN Orlen po IV kw. 2019 r.

Segment wydobywczy ma w Orlenie marginalne znaczenie, tak więc obniżenie cen gazu i ropy (średnio na całej krzywej o -19/-36 proc.), poza księgowym efektem LIFO (~ -3 mld zł), strukturalnie poprawia sytuację poprzez segment downstream (niższe koszty zużyć własnych, marża na CCGT, spread nafta/etan, cracki na produktach ciężkich, rentowność Anwilu, inercja w dostosowaniu cen produktów w detalu, odbudowa pozycji konkurencyjnej rafinerii europejskich względem USA). Dodatkowo rozpad OPEC+ i wzrost podaży ciężkich gatunków ropy daje podstawy do podniesienia prognoz dyferencjału U/B. Drugą stroną medalu jest oczywiście szok popytowy i jego trudny do szacowania wpływ na wolumeny produkcji, zarówno w pierwszej fazie kwarantanny epidemiologicznej (problemy logistyczne, zachorowania pracowników), jak i w drugiej fazie kryzysu, czyli globalnej recesji.

– Popyt na paliwa i petrochemię jest dość mocno skorelowany z PKB, ale w naszych prognozach wychodzimy poza te relacje i konserwatywnie przyjmujemy istotne zaburzenia w utylizacji mocy (w całym roku -15 proc. w petrochemii, -10 proc. w rafinerii już po uwzględnieniu stabilnego 1Q). Dodatkowo zakładamy też uderzenie w rentowność sieci detalicznej, zarówno po stronie paliwowej, jak i pozapaliwowej (łącznie 0,3 mld zł ubytku na linii EBITDA). W wariancie bazowym skonsolidowana EBITDA LIFO w tym roku spada do 7 mld PLN (a w wariancie pesymistycznym nawet do 5,6 mld PLN) – argumentuje Kamil Kliszcz.

Rekomendacja dla KGHM-u powstała 24 marca 2020 r. Autorem rekomendacji jest Jakub Szkopek, analityk DM mBanku. Raport ze skrótem rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

Rekomendacja dla LPP powstała 24 marca 2020 r. Autorem rekomendacji jest Piotr Bogusz, analityk DM mBanku. Raport ze skrótem rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

Rekomendacja dla PGNiG powstała 23 marca 2020 r. Autorem rekomendacji jest Kamil Kliszcz, analityk DM mBanku. Raport ze skrótem rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

Rekomendacja dla PKN Orlen powstała 23 marca 2020 r. Autorem rekomendacji jest Kamil Kliszcz, analityk DM mBanku. Raport ze skrótem rekomendacji jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT kghm, lpp, PGNiG, PKNOrlen, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR