Raport IPO: Analiza oferty publicznej Novaturas AB

Omawiane walory:

Do 7 marca inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje największego touroperatora w krajach bałtyckich. StockWatch.pl w oparciu o prospekt emisyjny i dostępne materiały przygotował zestaw najistotniejszych informacji na temat Novaturas i parametrów jego oferty akcji.

Na warszawski parkiet zmierza Novaturas AB, czyli największy touroperator na Litwie, Łotwie i w Estonii. Równolegle spółka ubiega się o dopuszczenie akcji do obrotu na Nasdaq w Wilnie. Wejście na rynek jest umotywowane chęcią zmniejszenia pozycji przez Enterprise Investors (EI). Fundusz po ponad dekadzie postanowił odzyskać zainwestowane w Novaturas środki. Przypomnijmy, że EI kupił udziały w spółce w 2007 r. za 40 mln EUR, natomiast przy cenie maksymalnej odzyska 42,4 mln EUR i pozostanie w akcjonariacie z pakietem 30,5 proc. akcji. Fundusz EI znany jest warszawskim inwestorom z ofert takich spółek jak Kruk, Polski Bank Komórek Macierzystych, Dino Polska czy XTB. Novaturas jest touroperatorem oferującym klientom pełną ofertę wakacyjną od etapu planowania po rezerwowanie przelotu, zakwaterowanie, transfer i zapewnienie atrakcji w trakcie pobytu. Spółka oferuje także objazdowe wycieczki autokarem i samolotem. Główne marki to: Novaturas (na Litwie) oraz Novatours (na Łotwie i w Estonii), które odpowiadają za zdecydowaną większość przychodów. Spółka ma także m.in. budżetowy brand ECO travel, linię produktów premium Novaturas Gold i markę Sofa Travel (agencja sprzedaży detalicznej).

Obecna struktura akcjonariatu. Źródło: Spółka.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) pod względem obrotów i obsługiwanych pasażerów. Udział w rynku litewskim wynosi 49 proc., natomiast w łotewskim i estońskim 39 proc. To większy kawałek tortu niż posiada największa w Polsce Itaka – ok. 34 proc. Mimo, że udziały rynkowe spółki są znacznie większe od polskich touroperatorów, to rynki na których działa są znacznie mniejsze. Dla porównania – mniejszy od Itaki i jedyny jak dotąd giełdowy touroperator Rainbow Tours miał przychody 2 razy większe od Novatursa.

Parametry oferty Novaturas

W ramach IPO litewski touroperator oferuje 3.903.500 akcji, czyli połowę istniejących papierów spółki sprzedawanych przez grupę obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator, czyli podmiot pośrednio zarządzany przez wspomniany wcześniej Enterprise Investors. W przypadku dużego popytu, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 1.249.120 walorów (16 proc.). Przewiduje się, że pula dedykowana inwestorom indywidualnym obejmie około 10 oferowanych akcji. Ofercie nie towarzyszy emisja akcji, co oznacza, że do kasy spółki nie trafi ani złotówka z IPO.

>> Prospekt emisyjny i szczegóły oferty znajdziesz tutaj

Zapisy są przyjmowane po cenie maksymalnej 13,50 EUR, czyli 56,11 zł. Cena przeliczona jest wg sztywnego kursu, co oznacza, że nawet jeśli kurs euro wzrośnie, cena maksymalna dla inwestorów w Polsce wciąż będzie wynosić 56,11 zł. Zapisy można składać na min. 10 akcji i maksymalnie 390 tys. akcji. Inwestorzy mogą zapisać się w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (Oferujący), a także w punktach Domu Maklerskiego mBanku oraz Biura Maklerskiego Alior Bank.

Harmonogram oferty Novaturas

26 lutego – 8 marca 2018 r. roadshow oraz budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
27 lutego – 7 marca 2018 r. przyjmowanie zapisów po cenie maksymalnej 56,11 zł wśród inwestorów indywidualnych
8 marca 2018 r. publikacja informacji o ostatecznej liczbie i cenach akcji oferowanych
około 21 marca 2018 r. pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i na Nasdaq w Wilnie

Analiza sytuacji fundamentalnej Novaturas

Do 2017 r. touroperator rozwijał się w umiarkowanym tempie i zwiększał sprzedaż średnio (CAGR) o 9 proc. rocznie. Imponująco na tym tle wypada ubiegły rok, gdzie obroty podskoczyły aż o 39 proc. i wyniosły 141 mln EUR. Spółka rosła bardzo szybko na wszystkich rynkach działalności. Na rynku litewskim sprzedała o 24 proc. więcej wycieczek r/r, 36 proc. więcej na rynku estońskim i 39 proc. więcej na rynku łotewskim. Jeszcze większe dynamiki wystąpiły na kolejnych poziomach rachunku zysku i strat. EBITDA i zysk netto były prawie dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej i wyniosły odpowiednio: 10,6 mln EUR i 8,2 mln EUR. Dynamiki robią wrażenie tym większe, że spółka w analizowanym okresie nie dokonała żadnej akwizycji, która mogłaby podkręcić rezultaty.

– EBIT spółki wyniósł w 2017 r. 10,3 mln EUR i był prawie dwukrotnie wyższy od zanotowanego w 2016 r. Litewski touroperator jest spółką bardziej rentowną od naszego Rainbow Tours. Marża operacyjna wyniosła w 2017 r. 7,3 proc. (5,3 proc. rok wcześniej), natomiast w przypadku polskiego odpowiednika wynosi obecnie 3,9 proc. (2,86 proc. w 2016 r.). W efekcie ze znacznie niższych przychodów jest w stanie generować podobny wynik operacyjny. – komentuje Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.

>> Zobacz analizę prospektu emisyjnego Novaturas AB przygotowaną przez analityka StockWatch.pl

Novaturas – wyniki finansowe. Źródło: Spółka

Mocne i słabe strony Novaturas

Plusy/Szanse:

 • Spółka jest liderem na rynkach, na których działa
 • Novaturas zwiększa sprzedaż on-line, dzięki czemu jest w stanie poprawiać marżę
 • Touroperator skutecznie zwiększa udział wczesnych rezerwacji w wolumenie sprzedaży
 • Spółka dynamicznie poprawia wyniki
 • Rośnie zamożność bałtyckich narodów, a co za tym idzie – popyt na usługi turystyczne
 • Perspektywa regularnych dywidend
 • Spółka nie jest nadmiernie zadłużona i dobrze zarządza kapitałem obrotowym
 • Litewski touroperator jest spółką bardziej rentowną niż notowany na GPW Rainbow Tours
 • Novaturas posiada zróżnicowaną ofertę, dzięki czemu może szybko reagować na zawirowania w wybranych lokalizacjach
 • Wszystkie kraje bałtyckie należą do strefy EURO, co zmniejsza ekspozycję na ryzyko kursowe
 • Prognozy co do tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych latach są pozytywne

Minusy/Ryzyka:

 • Ofercie nie towarzyszy emisja akcji, co oznacza, że do kasy spółki nie trafi ani złotówka z IPO
 • Słaba kontrola wydatków. We wrześniu 2017 r. spółka ustaliła, że kilkukrotnie z jej kont dokonano płatności za hotele, usługi, paliwo, prowizje na rzecz „nieznanej firmy”. Łączną kwotę wyłudzeń ustalono na 3,8 mln EUR
 • Spółka podlega także pod prawo litewskie, które jak pokazuje przykład AviaAM Leasing AB, może w pewnych sytuacjach sprawiać problemy
 • Na Łotwie i Litwie wchodzą od tego roku nowe regulacje mające na celu większa ochronę konsumentów, co może mieć niekorzystny wpływ na wyniki spółki
 • Komunikacja z rynkiem będzie prowadzona w języku angielskim (raporty w ESPI)
 • Biznes spółki jest mocno wrażliwy na otoczenie makroekonomiczne, a oferta odbywa się przy rekordowym tempie wzrostu gospodarczego w ostatnich latach
 • Drożejąca ropa naftowa będzie mieć wpływ na cenę wycieczek

Polityka dywidendowa Novaturas

Śmiało można powiedzieć, że litewski touroperator ma predyspozycje do bycia spółką dywidendową – generuje pokaźną gotówkę, dobrze zarządza kapitałem obrotowym i nie ma istotnego długu. Novaturas deklaruje, że wypłata regularnej dywidendy jest jednym z kluczowych elementów strategii. W długim terminie zarząd zakłada rekomendowanie wypłat na poziomie 70-80 proc. zysku netto. Na zachętę dyrektor finansowy spółki ogłosił, że przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w oparciu o zaudytowane wyniki za I połowę 2018 r. w wysokości ok. 6 mln EUR.

– Nie inwestujemy w aktywa i jesteśmy dzięki temu bardziej elastyczni. W naszej strategii stawiamy na rozwój organiczny. Nie jesteśmy w tej chwili zainteresowani akwizycją innych tour operatorów. Być może zdecydujemy się na to w przyszłości, ale aktualnie rozwijamy się dynamicznie w sposób organiczny i planujemy trzymać się nadal tej strategii. – powiedział Tomas Staskunas, dyrektor finansowy (CFO) Novaturas.

Wycena/Wskaźniki Novaturas

W serwisie jest dostępna symulacja debiutu post-money spółki. Do porównania w symulacji zestawiliśmy wskaźniki Rainbow Tours (jedynego obecnie touroperatora na GPW), Orbisu (operatora sieci hoteli) i Eneter Air (przewoźnika lotniczego).

Symulacja debiutu post-money. Źródło: www.stockwatch.pl/ipo/novaturas-ab.aspx

– Przy cenie maksymalnej wynoszącej 56,11 zł dla inwestorów indywidualnych w Polsce wartość spółki wyniesie 438 mln zł. Przeliczając wynik netto po dzisiejszym kursie otrzymamy C/Z na poziomie 13 i EV/EBITDA równe 10,4. Dla Rainbow Tours mamy odpowiednio 14 oraz 11,2. Mamy więc spółkę z niższymi mnożnikami i szybszym tempem wzrostu. Teoretycznie więc wycena jest bardzo atrakcyjna. Problem w tym, że po drodze mamy nieco ryzyk. – sygnalizuje Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.

Polecane linki:

>> Szczegółowe omówienie prospektu emisyjnego i sytuacji finansowej Novaturas przygotowane przez analityka StockWatch.pl
>> Forumowy wątek dedykowany akcjom Novaturas
>> Wstępna symulacja finansowa debiutu oraz prospekt emisyjny Novaturas
>> Strona internetowa Novaturas

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Novaturas, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR