Spadki na DSS po odwieszeniu notowań, powodem zły raport kwartalny

Omawiane walory:

Rynek długo oczekiwał na raport za I kwartał Dolnośląskich Surowców Skalnych. Budowlana spółka zakończyła I kwartał dużym spadkiem przychodów oraz stratą netto. Tąpnęła wartość księgowa, straszy także zadłużenie w wysokości 438 mln zł. Mimo to DSS chce dalej walczyć o zmianę upadłości likwidacyjnej na układową.

Dolnośląskie Surowce Skalne będące w upadłości likwidacyjnej opublikowały z miesięcznym poślizgiem raport za I kwartał 2012 r. Spółka uzyskała w nim 32,5 mln zł przychodów wobec 76,3 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 9,99 mln zł i wzrósł o 56 proc. w ujęciu r/r. Jednak na czysto DSS straciły 3,57 mln zł wobec 1,65 mln zł na plusie rok wcześniej.

Na wyniki finansowe bardzo duży wpływ mają wysokie koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia finansowego. W I kwartale wyniosły łącznie 13,3 mln zł i obejmowały głównie odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji serii F i G. Wysokie koszty finansowe są pochodną zadłużenia finansowego, które na koniec pierwszego kwartału 2012 r. wynosiło 438 mln zł. Ten dług w połączeniu z wysokim poziomem zobowiązań z tytuł dostaw i usług doprowadziły do powstania niewypłacalności i w konsekwencji upadłości. >> Raport finansowy znajdziesz tutaj.

Z bilansu wynika, że na koniec marca kapitały własne stanowiły nieco ponad 29 mln zł, a na koniec grudnia było to 32 mln zł. Zobowiązania długoterminowe spadły w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku z 69,3 mln zł do 67 mln zł. Również nieznacznie zmniejszyły się zobowiązania krótkoterminowe – z 819,6 mln zł do 819,4 mln zł. Zmniejszeniu uległy środki pieniężne i ich ekwiwalenty z 10,2 mln zł do 8,3 mln zł. Zwracają uwagę także ujemne przepływy z działalności operacyjnej, które na koniec I kwartału wynosiły minus 219,2 mln zł, wobec minus 14,9 mln zł na koniec zeszłego roku.

>> DSS nie było brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu, ponieważ o miesiąc przełożyło publikację raportu. Mocno zadłużone spółki StockWatch.pl zestawił tutaj: >> 16 najbardziej zadłużonych spółek po I kwartale 2012 r.

Przypomnijmy, że 17 kwietnia spółka otrzymała od sądu postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. W raporcie kwartalnym czytamy, iż DSS zamierza wystąpić o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące możliwość zawarcia układu. Jak podaje spółka, w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w stopniu znacznie wyższym niż po przeprowadzeniu likwidacji majątku.

– Zważywszy, iż praktycznie cały majątek spółki jest przedmiotem zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych na rzecz Kredyt Banku oraz Bogl a Krysl k.s., a wartość tego majątku w wypadku jego likwidacji wynosi według szacunków zarządu około 170 mln zł, natomiast wierzytelności wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo przekraczają 180 mln zł, w wypadku likwidacji majątku spółki pozostali wierzyciele (w tym wierzyciele uprzywilejowani: pracownicy oraz wierzyciele publicznoprawni) nie otrzymają żadnego zaspokojenia (w pierwszej kolejności ze środków uzyskanych z likwidacji rzeczy i praw obciążonych hipoteką, zastawem, bądź zastawem rejestrowym zaspokaja się wierzycieli zabezpieczonych na tychże rzeczach albo prawach). Ponieważ wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, czyli jedyni którzy mogliby być zainteresowani kontynuacją postępowania upadłościowego w opcji likwidacyjnej złożyli oświadczenia o poparciu opcji układowej oraz zaniechaniu działań uniemożliwiających zawarcie i wykonanie układu, zmiana sposobu prowadzenia upadłości jest w interesie wszystkich wierzycieli. Potwierdzają to liczne oświadczenia o poparciu opcji układowej, złożone przez wierzycieli spółki i grupy. – czytamy w raporcie kwartalnym.

Wierzyciele reprezentujący około 160 mln zł wierzytelności wyrazili gotowość konwersji tych wierzytelności na akcje spółki, natomiast Kredyt Bank (łączne wierzytelności przekraczające kwotę 150 mln zł) gotowość dokonania częściowej konwersji na akcje oraz częściowej nowacji wierzytelności w postaci kredytu spłacanego po wykonaniu układu.

DSS przyznaje, że głównym źródłem finansowania wykonania układu mają być bieżące przychody generowane przez przedsiębiorstwo. Dodaje jednocześnie, że w kolejnych latach wykonywania układu spółka będzie w stanie uzyskać nadwyżkę finansową w kwocie 35-40 mln zł rocznie, z czego 20-25 mln zł z działalności podstawowej w postaci produkcji i sprzedaży kruszyw, a pozostałe kwoty z produkcji mas mineralno-asfaltowych, sprzedaży wybranych zbędnych aktywów, egzekucji wierzytelności oraz emisji nowych akcji lub obligacji. W okresie od stycznia do maja 2012 r. grupa wyprodukowała ok. 1.714 ton kruszyw, a sprzedała 1.785 tys. ton, z czego w pierwszym kwartale było to odpowiednio 1.128 tys. ton i 898 tys. ton.

W sobotę pojawił się komunikat o zwołaniu NWZA spółki na 13 lipca. Jednym z projektów uchwał jest podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych. W planach jest też emisja akcji serii E spółki w drodze subskrypcji prywatnej – podwyższenie kapitału zakładowego kwotę 38.783.127 zł. DSS argumentuje, że potrzeba dofinansowania wynika przede wszystkim z konieczności uzyskania środków obrotowych umożliwiających przywrócenie działalności spółki i rozpoczęcia procesu restrukturyzacji zadłużenia.

W poniedziałek po raz pierwszy od około miesiąca można handlować akcjami DSS. Wcześniej GPW zdecydowała o jego zawiedzeniu, po tym jak spółka nie opublikowała wyników za I kwartał w terminie przewidzianym przepisami prawa, czyli do 15 maja. Jednak inauguracja notowań nie wygląda najlepiej, ponieważ akcje tracą na wartości i kilkakrotnie były równoważone na dolnych widłach.

>> W serwisie są już wprowadzone najnowsze dane finansowe spółki. >> Zobacz jak zmienił się fundamentalny obraz spółki po wynikach kwartalnych w serwisie StockWatch.pl

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT dss, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Giełda zawiesiła notowania akcji sześciu spółek z głównego parkietu

  Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zarząd Giełdy za brak raportów rocznych zawiesił obrót akcjami sześciu emitentów. Ukarane spółki od dłuższego czasu znane były z problemów finansowych oraz "groszowego" kursu akcji.

 • Przecena ropy dołuje giełdy, pod kreską KGHM i PGNiG

  Po dziewięciu kolejnych dniach wzrostów inwestorzy na europejskich giełdach zaczynają realizować zyski. Sygnał do zwrotu na rynku dała OPEC, której decyzja o utrzymaniu poziomów wydobycia uderza w notowania spółek naftowych.

 • Decyzja OPEC w centrum uwagi inwestorów, rośnie Kernel i DSS

  Choć podczas czwartkowej sesji można spodziewać się dalszego spadku aktywności inwestorów, to wcale nie musi być ona nieciekawa. Przy mniejszym zaangażowaniu dużego kapitału, można się spodziewać sporej zmienności indeksów. Szczególnie WIG20 będącego instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych.

 • Kurs akcji DSS na deskach po niespodziewanym ciosie od banku

  BZ WBK sprawił wierzycielom spółki zależnej DSS niemiłą niespodziankę. W ostatniej chwili bank wycofał się z głosowania za układem. Rafał Abratański, prezes zarządu KKSM komentuje, że był to starannie wyreżyserowany spektakl mający doprowadzić KKSM do likwidacji.

 • Ugoda z Chińczykami okazją do odreagowania na kursie akcji DSS

  Budowlana spółka jest dziś liderem wzrostów na warszawskim parkiecie. DSS dogadał się z Covec w kwestii roszeń, wynikających z umów na budowę autostrady A2. W efekcie kurs akcji dostawcy kruszyw zyskuje nawet 35 proc.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR