Stalexport Autostrady rekomenduje 0,64 zł na akcję dywidendy

Omawiane walory:

Zarząd Stalexport Autostrady proponuje, by zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 157,58 mln zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy, razem ze środkami z zysków zatrzymanych w kwocie 671,06 mln zł, co razem daje 158,25 mln zł i 64 gr na jedną akcję.

stalexport, dywidenda, akcje,

Fot. Stalexport

– Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. proponuje:

1) zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 89.152.309,57 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 38.730,29 zł (słownie: słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,

b) kwotę 22.319.444,69 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

c) kwotę 66.794.134,59 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości;

2) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w łącznej kwocie 22.319.444,69 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy), z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy jest równa kwocie zaliczki na dywidendę za rok 2020, którą spółka wypłaciła akcjonariuszom na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. i Uchwały Rady Nadzorczej nr 04/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. – czytamy w komunikacie.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o STALEXP)

 • 12 najciekawszych zapowiedzi i rekomendacji dywidendowych

  Sezon wyników rocznych powoli się rozkręca, a wraz z nim karuzela dywidend. Na ten moment zaledwie kilkanaście spółek złożyło mniej lub bardziej wiążące deklaracje dot. wypłat. Spośród nich StockWatch.pl wybrał 12 najciekawiej zapowiadających się propozycji.

 • Stalexport Autostrady miał wstępnie 87,3 mln zł zysku netto w 2020 r.

  STALEXPort Autostrady miał 87,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-IV kw. 2020 r. wobec 75,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach 289,55 mln zł wobec 351,49 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

 • Stalexport wnioskuje do GDDKiA o zmianę stawki za przejazd autostradą A4

  STALEXPort Autostrada Małopolska, spółka zależna STALEXPortu Autostrady, działając zgodnie z postanowieniami umowy koncesyjnej, wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o wydanie zgody na podwyższenie od 1 października 2020 r. stawki opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 1 z kwoty 10 zł do kwoty 12 zł na każdym placu poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków tj. w Mysłowicach i w Balicach.

 • Zysk netto Stalexportu Autostrady wyniósł wstępnie 33 mln zł w I poł. 2020 r.

  STALEXPort Autostrady odnotował 32,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki dominującej w I połowie 2020 r. wobec 35,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

 • 15 propozycji dywidendowych na czerwiec

  Na ten moment plany dywidendowe na czerwiec ma 11 spółek z głównego parkietu i 4 kolejne z NewConnect. W obu grupach nie zabraknie propozycji o stopie przekraczającej 5 proc. Kilka firm szarpnie się na rekordowe stawki.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR