Włosi wezwali na akcje Magellana, kurs spółki podskoczył o 10 proc.

Omawiane walory:

Włoski inwestor chce przejąć wszystkie akcje giełdowej spółki zapewniającej finansowanie szpitalom i jednostkom samorządu terytorialnego. Na stole jest w sumie 430 mln zł, czyli około 100 mln zł więcej niż dotychczasowa wartość księgowa.

Jest pierwsze wezwanie w tym roku. Magellan w wyniku prowadzonych negocjacji zawarł umowę z mediolańskim Banca Farmafactoring S.p.A., na podstawie której Włosi ogłosili wezwanie. Zapisy ruszają 28 stycznia, a kończą się 29 lutego 2016 r. Wezwanie dotyczy wszystkich 6.720.037 akcji, a zaproponowana cena ma wynieść 64 zł za sztukę. Dzisiejszy kurs odniesienia to 57,98 zł.

Wezwanie będzie zależne od otrzymania przez inwestora zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Banku Włoch. Kolejnym warunkiem jest podjęcie przez walne zgromadzenie Magellana uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 przeznaczającej cały zysk na kapitał zapasowy (brak wypłaty dywidendy). Przy czym Banca Farmafactoring zrzeknie się tego warunku w przypadku, gdy walne zgromadzenie zostanie zwołane z dniem rejestracji uczestnictwa przypadającym po dacie rozliczenia wezwania, oraz przekroczeniu minimalnej liczby akcji objętej zapisami wynoszącej 80 proc.>> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Magellana

– Wszystkie udziały w kapitale zakładowym wzywającego są własnością Banca Farmafactoring Sp.A., banku utworzonego i prowadzącego działalność we Włoszech oraz w Hiszpanii, za pośrednictwem w całości kontrolowanej spółki zależnej i oddziału. Wzywający i Banca zamierzają wspierać dalszy rozwój spółki. Po zakończeniu wezwania wzywający zamierza wycofać akcje spółki z obrotu publicznego. W szczególności, w zależności od wyniku wezwania, wzywający nie wyklucza zażądania, aby akcjonariusze sprzedali swoje akcje spółki w ramach procedury przymusowego wykupu na warunkach określonych w ustawie o Ofercie Publicznej i innych właściwych wiążących przepisach prawa. – czytamy w wezwaniu.

Obecnie wśród znaczących akcjonariuszy Magellana są fundusze – Nationale-Nederlanden PTE, Aegon OFE oraz Aviva. Na fali ogłoszonego wezwania akcje spółki specjalizującej się w finansowaniu służby zdrowia zyskują ponad 9 proc. W skali ostatniego roku akcje Magellana straciły 2 proc., a stopa zwrotu 3-letnia jest na 55-proc. plusie.

wykres_magellan

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT MAGELLAN, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR