StockWatch.pl

ZCh Police mają ugodę dot. senegalskiej spółki, odzyskają 28,85 mln USD

Omawiane walory:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie, którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group SA (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28,85 mln USD uiszczonych na poczet ceny zakupu tych akcji.

– W związku ze zgłoszonymi przez spółkę roszczeniami o zwrot nienależnych transz ceny zakupu pakietu 55 proc. akcji African Investment Group SA z siedzibą w Dakarze (AFRIG) w dniu 20 grudnia 2017 r. spółka zawarła z DGG ECO Sp. z o.o. warunkowe porozumienie (potwierdzone ugodą sądową), którego finalizacja ma polegać na zgodnym potwierdzeniu odstąpienia i odwrócenia skutków umowy z 28 sierpnia 2013 r. na podstawie której spółka nabyła większościowy pakiet akcji AFRIG SA, uiszczając na poczet ceny łączną kwotę 28,85 USD – czytamy w komunikacie.

>> Najniższe spready, transparentne warunki, ponad 300 instrumentów – sprawdź rachunek Connect Premium >>

Odwrócenie skutków ww. umowy ma obejmować zwrot na rzecz ZCh Police całości kwot uiszczonych na poczet ceny akcji AFRIG SA za zwrotnym przeniesieniem na DGG ECO Sp. z o.o. ww. pakietu akcji.

– Do ewentualnej finalizacji porozumienia ma dojść do 28 lutego 2018 r., jeżeli w tym terminie wydane zostaną wymagane zgody korporacyjne, a spółka otrzyma pierwszą transzę zwrotu ceny oraz gwarancję bankową, zabezpieczającą zwrot reszty ceny, który ma być dokonywany w kwartalnych ratach, z których ostatnia płatna byłaby do dnia 31 grudnia 2022 r. – czytamy dalej.

Gwarancja ta ma też w części stanowić zabezpieczenie spłaty przez AFRIG SA kredytu zaciągniętego uprzednio przez AFRIG SA i spółkę do kwoty 22 mln euro, a którego obsługę i spłatę ma kontynuować AFRIG SA. Finalizacja porozumienia ma także skutkować umorzeniem zobowiązań AFRIG SA wobec spółki poza ewentualnymi wierzytelnościami wynikającymi ze spłaty ww. kredytu, wskazano także. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom ZCh Police

– Zarząd GA Police SA z satysfakcją wyraża przekonanie, iż zawarcie przedmiotowego porozumienia potwierdza zasadność i celowość podejmowanych przez siebie od maja 2016 r. działań związanych z tzw. aktywami afrykańskimi spółki, choć oczywiście finalizacja porozumienia nie jest przesądzona i pozostaje zależna od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych oraz wywiązania się drugiej strony ze zobowiązania do zapłaty pierwszej transzy zwrotu ceny, jak i udzielenia gwarancji bankowej zabezpieczającej spłatę dalszych transz – podsumowano w komunikacie.

>> Tytanowa biel wyników – omówienie sprawozdania finansowego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police za III kw. 2017 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

notowania

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Police, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com