pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

drax

drax

Ostatnie 10 wpisów
Cytat:
Po trzecie: redaktor K. bezkrytycznie twierdzi za swoim informatorem, że adresy mailowe, jako takie (samodzielnie), są danymi osobowymi. Otóż – nie wszystkie muszą nimi być, ale i tego Pan Redaktor nie wie.


Ja dostałem maila skierowanego do mnie i nawołującego do głosowania na Pana w dniu 25 maja 2019 r. pomimo, że nie udostępniałem Panu jakichkolwiek moich danych. Co więcej mój mail został udostępniony wielu innym osobom, gdyż nie został ukryty.Mój mail zawiera pełne imię i nazwisko, co w szczególności wywołuje u mnie negatywne uczucia.

Nie popieram żadnej strony, dawno się wycofałem z jakichkolwiek działań w sprawie GB. Dlatego proszę na przyszłość weryfikować maile, do których wysyłane są informacje i proszę o nieudostępnianie publicznie maili innych osób.

Informacyjnie, post Mariusza Wójcika, członka RW z fb:

Cytat:
Chciałbym aby dostęp do informacji był łatwiejszy po tym jak w RN nadzorczej znalazł się Pan Radosław. Chciałbym jednak aby dostęp był łatwiejszy dla RW ale ważniejsze aby w końcu był na wystarczającym poziomie.

Wyrażam się wystarczająco precyzyjnie więc proszę czytać ze zrozumieniem to co napisałem. Poniżej kilka doprecyzowań.

1. Pan Radosław nie jest przewodniczącym RW. Jest wiceprzewodniczacym.
2. Pan przewodniczący Kłoczko i wiceprzewodniczący Berczyński według ich twierdzeń uzyskali zapewnienie ze strony Abris że przedstawiciele RW będą mieli 3/5 miejsc w RN. Potem Pan Radosław udawał się samodzielnie na różne spotkania a na moje prośby o nieprowadzenie samodzielnych spotkań z Zarządem GB, Abrisem czy innymi podmiotami i wymóg prowadzenia ich w co najmniej 2 osoby z RW reagował negatywnie i informował o spotkaniach już po ich odbyciu.
3. Pan Radosław poinformował RW, że Abris nie dotrzyma ustaleń i prosi o CV kandydatów RW. Na moje pytania co wynegocjował czy ma to być np. 10 kandydatów z których abris wybierze 0,1 czy 2 czy też możemy wskazać 2 z których 2 zostanie powołanych nie otrzymałem nigdy odpowiedzi. W związku z tym RW podjęła uchwałę o niedelegowaniu żadnego kandydata do RN liczbą głosów 4 "za" przy jednym wstrzymującym się. Pan Radosław nie poinformował RW że zamierza kandydować do RN bez rekomendacji RW. Co więcej wielokrotnie mówił, że nie zostanie wybrany przez abris.
4. Nieprawdą więc jest to że Pan Radosław był rekomendowany do RN przez Radę Wierzycieli gdyż nie rekomendowała ona nikogo a więc również Pana Radosława.

@draconiss

Kierunek myślenia dobry, ale są błędy techniczne:
- pierwszy przepływ jest nie teraz a w przyszłości - określone to jest w propozycjach układowych. Powinien być zdyskontowany,
- coś nie gra z formułami, chyba na zaokrągleniach, bo wartości mi wychodzą trochę inne (liczę bez zaokrągleń). Z grubsza powinna wyjść 1-1,5% mniejsza wartość bieżąca

Cytat:
3/ rozbieżności są duże - Spółka jest b. konserwatywna w wycenie aktywów, my opieramy się na benchmarkach rynkowych; ale nie wiemy co jest w samych portfelach; jutro będziemy to szczegółowiej analizować
4/ oś dyskusji to ERC portfeli, krzywa odzysku, docelowy cost-to-collect oraz działania dla osiągnięcia oczekiwanych, miesięcznych odzysków


Kto wspiera RW w zakresie analizy portfeli?

alder74 napisał(a):
@ ID
1. Cytuję p. Stanisława Adamczyka
„Ja też mówię nie mogę - bo niestety prawnicy Spółki podsunęli mi pod nos zobowiązanie do zachowania poufności. „
Chyba trochę to na bakier z logiką – w rezultacie p. Adamczyk akceptuje w stosunku do siebie to, co tak ostro skrytykował w odniesieniu do innych, tzn że „nie mogą ….”).


Tu wchodzą przepisy MAR - Getback jest spółką publiczną i nie ma znaczenia to, że notowania jej akcji i obligacji są obecnie zawieszone. Dostęp do danych jest możliwy po podpisaniu stosownych oświadczeń, co pan Adamczyk musiał zrobić, aby uczestniczyć w posiedzeniach RW. Podobne oświadczenia musieli podpisać wszyscy doradcy RW a z dotychczasowej komunikacji wiemy, że jest ich prawdopodobnie całkiem sporo. Nie wiem jaka jest treść tego oświadczenia w Getback, ale jak ja podpisywałem kiedyś tego typu oświadczenia, to zwierały one klauzule kar finansowych za jego złamanie. Dodatkowo polskie i unijne prawo wprowadzają wysokie kary za ujawnianie informacji poufnych spółek publicznych. Tu temat jest zamknięty i ciężko coś wymyślić, dlatego przedstawiciele RW udzielają bardzo ogólnych i zdawkowych informacji.

Aczkolwiek sposób komunikacji RW nie jest wg mnie doskonały. Oficjalne komunikaty wydawane są z dużym opóźnieniem po posiedzeniach, np. nie ma jeszcze komunikatu po spotkaniu z 8.08.2018. Wydaje mi się, że sprawne wydawanie komunikatów i lepsza komunikacja z obligatariuszami spowodowałaby znacznie mniej napięć oraz obniżyłaby poziom emocji. W obecnej sytuacji w pełni rozumiem pojawiające się tutaj i na fb komentarze, jak np. @Mh_GB. Może coś RW jest w stanie zrobić z tym tematem?

Według wcześniejszych zapowiedzi miał powstać zespół ds. komunikacji - może jest on w stanie częściowo coś wnieść i odciążyć RW? Czy on jeszcze funkcjonuje? Bo jak rozumiem zespół ds. analiz finansowych nie funkcjonuje. Na forum pojawia się coraz więcej tematów, w których obligatariusze szukają wsparcia, często prawnego w niezbyt skomplikowanych sprawach. Może w tym zakresie i np. w odpowiedzi na pytania można wykorzystać zespól ds komunikacji albo inne osoby w porozumieniu, aby zmniejszyć rosnący chaos?


alder74 napisał(a):
@ ID
„Przepraszam za ciszę na mailach, ale ilość spraw i wątków jest po prostu ogromna. Zajmuje mi to dziennie po 10-12h a do Wawy to trzeba jeszcze dojechać”.

To cytat naszego przedstawiciela w RW – może to częściowo wyjaśnia sytuację.
O ile dobrze rozumiem, nikt jeszcze nie proponował odpłatnej funkcji w RW.


Tu wchodzą w grę przepisy prawa restrukturyzacyjnego a mianowicie art. 137:
Cytat:

Art. 137. 1. Członkowi rady wierzycieli przysługuje prawo do zwrotu
koniecznych wydatków związanych z jego udziałem w posiedzeniu rady
wierzycieli. Za udział w posiedzeniu sędzia-komisarz może przyznać członkowi
stosowne wynagrodzenie, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i stopniem zawiłości
sprawy oraz zakresem wykonywanych prac. Wynagrodzenie to nie może
przekraczać 3% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 55 ust. 3, za jeden dzień posiedzenia. Wynagrodzenie oraz zwrot wydatków
wchodzą w skład kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Postanowienie w sprawie wynagrodzenia i zwrotu wydatków wydaje
sędzia-komisarz po wysłuchaniu członka rady wierzycieli i nadzorcy sądowego
albo zarządcy.

Nie widziałem żadnej informacji na temat wynagrodzenia dla RW, więc nie mam pojęcia, czy zostało przyznane wynagrodzenie członkom RW. Jednak jest to raczej niewielka kwota.

I to mnie zastanawia... ile osób się zgłosiło? Pewnie pojedyncze osoby. Jak śledzę forum tu, czy na fb, to w ogóle nie było tego tematu. Wniosek? Możemy sobie ustalać piękne warunki układu, dyskutować... a na koniec dnia i tak zdecyduje o wszystkim kurator, który ma prawie na pewno powyżej 50% głosów

Można a nawet powinno. Jak przyjdzie co do czego to zapewne zagłosuje nad układem za zdecydowaną większość obligatariuszy, którzy nie będą brali udziału w głosowaniu

A mi art. 155 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego mówi coś innego niż znajomi/osoby na forach.
Trzymajmy się przepisów prawnych - będzie prościej i unikniemy zbędnych dyskusji, które zaśmiecają ten wątek.

Sprawozdanie za 1 kwartał nie podlega przeglądowi ani badaniu. Zatem jego publikacja nie jest zależna od tego o czym wspomniasz

Obligatariusz kontakt napisał(a):
1/ Jeżeli w toku analiz okaże się to niezbędne to nie będzie innego wyjścia - obecna dziura w bilanse na to wskazuje
2/ Konwersja całej kwoty nie podlegającej spłacie miałaby kilka konsekwencji:
- sztucznie nadmuchamy kapitały i do tego, aby w spółce kiedykolwiek pojawił się inwestor, konieczne byłoby np. 100-125 mln EUR co znacząco zawęża grono potencjalnych zainteresowanych
- akcje przez długi czas szorowałyby w okolicach 1 gr (oczywiście i tak konieczne będzie scalenie)
- trudno wykazać szkodę dla roszczeń wobec podmiotów trzecich
- otworzy to szansę dla wystąpienia do MF o potraktowanie umarzanej kwoty obligacji jako straty podatkowej (z tego co kojarzę, przy obecnych przepisach nie jest to możliwe)


Nie mówię, że to złe rozwiązanie.
Jednak trzeba wprost powiedzieć innym osobom tutaj, że to ma efekt ekonomiczny identyczny jak podniesienie ceny konwersji wierzytelności na akcje. Co ciekawe konwersja na akcje wierzytelności o wartości 250-300 mln zł da efekt taki jak konwersja pozostałej części całości wierzytelności, które nie zostały spłacone, po cenie tak na oko ponad 8 zł, czyli wartości zaproponowanej historycznie w propozycjach układowych przez GB. Zatem należy to rozumieć z punktu widzenia obligatariuszy jako odejście (w sensie ekonomicznym, nie prawnym!!!) od konwersji po cenie 5 groszy na konwersje po cenie kilku złotych.

Jeszcze raz powtarzam - osobiście nie uważam, że to złe rozwiązanie - mam za mało informacji, aby obiektywnie to ocenić.

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 23 kwietnia 2018
Ostatnia wizyta: 13 sierpnia 2019 18:39:06
Liczba wpisów: 100
[0,03% wszystkich postów / 0,14 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,797 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +81,21% +16 242,69 zł 36 242,69 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d