13 spółek w portfelach maklerów na gorącą końcówkę lata

W samym środku sezonu raportowego maklerzy sypią nowymi rekomendacjami. Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni na rynek trafiło kilkadziesiąt raportów analitycznych, z czego aż trzynaście brzmiało kupuj. Sprawdziliśmy, gdzie brokerzy liczą na największe wzrosty kursów akcji w najbliższych tygodniach.

Sezon wyników to dla biur maklerskich okres wytężonej pracy. Część z nich na ostatniej prostej przed publikacją sprawozdań finansowych dostosowuje swoje rekomendacje do prognoz i szacunków, podczas gdy pozostali spokojnie czekają aż do odkrycia kart. W sumie na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni na rynek trafiło łącznie 13 raportów analitycznych z zaleceniem kupuj. W tej grupie 7 spółek publikację wyników ma już za sobą. Co ciekawe, kilka najmocniejszych rekomendacji wciąż zakłada nawet ponad 25-proc. wzrost notowań. Kolejnych sześć zaleceń maklerskich brzmiało akumuluj. >> Listę wszystkich rekomendacji znajdziesz tutaj

W gronie spółek, które jeszcze przed ujawnieniem wyników kwartalnych oraz półrocznych otrzymały najwyższe zalecenie, jest obecnie 6 podmiotów. Maklerzy najwyższych stóp zwrotu spodziewają się wśród spółek działających w branży deweloperskiej. Numerem jeden na liście jest obecnie Instal Kraków, któremu Dom Maklerski BDM w inauguracyjnym raporcie wystawił zalecenie kupuj z ceną docelową na poziomie 22,90 zł. Co ciekawe, akcje spółki wciąż mają ponad 25-proc. potencjał (licząc od czwartkowego poziomu zamknięcia). Eksperci DM BDM podkreślają, że w modelu przyjęli konserwatywne założenia, co daje sporą przestrzeń do ich korekt w górę w sytuacji, gdy spółka będzie uzupełniać portfel zleceń i rozpoczynać nowe projekty deweloperskie.

– Uważamy, że obecna wycena rynkowa Instalu Kraków (117 mln zł) jest atrakcyjna zarówno licząc metodą dochodową, jak i porównując mnożniki rynkowe do konkurencji czy uwzględniając aktywa netto spółki. Instal konserwatywnie podchodził na przestrzeni ostatnich lat do rynku budowlanego, co pozwoliło uniknąć ujemnych marż jak i zachować gotówkę (umiejętnie pomnażaną w segmencie deweloperskim). Wypadnięcie z rynku części graczy, dobra pozycja bilansowa, inwestycje w branży energetycznej oraz zbliżająca się perspektywa nowych środków z UE stwarzają okazję do zbudowania dobrego portfela zleceń. – czytamy w raporcie DM BDM.

>> Wskaźnik C/WK spółki to 0,68 przy średniej dla sektora 0,87 >> Analizę wskaźnikową Instalu Kraków przed wynikami za II kwartał znajdziesz w StockWatch.pl

(Źródło: Raport DM BDM)

(Źródło: Raport DM BDM)

Instal Kraków działa równocześnie w trzech branżach. Pierwsza dotyczy realizacji kontraktów budowlanych w zakresie ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa), modernizacji instalacji przemysłowych i technologicznych oraz pracach dla sektora energetycznego. Drugą nogą jest segment deweloperski, który w ostatnich latach był dominującym źródłem EBITDA. Inwestycje deweloperskie grupy są skupione na rynku krakowskim, a uzupełnieniem jest działalność podwykonawcza w Niemczech. Ostatnia dotyczy produkcji i dostaw specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych przez spółkę zależną Frapol. DM BDM w całym 2014 roku spodziewa się, że Instal Kraków wypracuje 481,8 mln zł przychodów, 19,3 mln zł EBIT i 15,5 mln zł zysku netto. Spółka opublikuje skonsolidowany raport półroczny 29 sierpnia.

Na drugim miejscu uplasował się lider branży deweloperów komercyjnych. Analitycy UniCredit w sierpniowym raporcie utrzymali zalecenie kupuj i obniżyli cenę docelową akcji Echo Investment z 8 zł do 7,40 zł. Względem czwartkowego poziomu zamknięcia daje to nadal 21 proc. premii. Deweloper aktualnie prowadzi szereg inwestycji w Polsce. Niedawno spółka kupiła działkę o powierzchni ok. 4,4 hektara znajdującą się w centrum Warszawy, stanowiącą teren dawnych Browarów Warszawskich. Echo w okresie 5-7 lat zamierza zrealizować tam projekty deweloperskie o szacunkowej łącznej powierzchni 100 tys. mkw. Eksperci spodziewają się dobrych wyników w kolejnych latach. W tym roku mocny rezultat zagwarantował już zysk netto z I kwartału. Spółka opublikuje skonsolidowany raport półroczny 28 sierpnia. >> Więcej informacji na temat spółki i jej planów inwestycyjnych znajdziesz tutaj

UniCredit ma też wysokie oczekiwania wobec ZE PAK. Najnowsza rekomendacja dla spółki energetycznej została podniesiona do kupuj z trzymaj. Cenę docelową jednej akcji wyznaczono na 33 zł, co daje 14,5 proc. premii względem czwartkowego poziomu zamknięcia. Warto dodać, że kurs akcji ZE PAK od kilku miesięcy systematycznie rośnie. Stopa zwrotu liczona od majowego minimum to ponad 32 proc.

Kolejną spółką, która w opinii maklerów ma szanse na dwucyfrową dynamikę wzrostu jest PKM Duda. BM BGŻ wyceniło akcje mięsnej spółki na 8,28 zł, czyli 12,8 proc. wyżej niż czwartkowy poziom zamknięcia. PKM Duda jest doceniana za skuteczny program naprawczy oraz sukcesy w restrukturyzacji zadłużenia. Eksperci nie wykluczają, że spółka w najlepszym scenariuszu stanie na nogi i rozpocznie nowe inwestycje. Według BM BGŻ sprzedaż Dudy w 2014 r. wyniesie 1,864 mld zł (-2,2 proc. rdr). Prognozowany zysk netto schudnie z 22,9 mln zł w 2013 r. do 21,4 mln zł.

(Źródło: DM PKO BP)

(Źródło: DM PKO BP)

Spółką z zaleceniem kupuj wystawionym przed prezentacją wyników jest Netia. DM PKO BP w najnowszej rekomendacji podniósł cenę docelową dla akcji telekomu do 6,20 zł z 5,60 zł, co daje ponad 9-proc. premię względem czwartkowego poziomu zamknięcia. Jednym z atutów spółki ma być regularnie płacona dywidenda. Analitycy uważają, że ostatnie zmiany w akcjonariacie Netii mogą okazać się kolejnym krokiem w kierunku konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. >> Odwiedź stronę analityczną Netii w serwisie

– Sądzimy, że w przyszłości Zbigniew Jakubas może być zainteresowany sprzedażą swojego pakietu akcji inwestorowi branżowemu. W sposób naturalny nasuwa się skojarzenie z Polkomtelem, który poprzez przejęcie Netii mógłby wzmocnić się w segmencie stacjonarnym i rozwijać na bazie Netii usługi na sieci światłowodowej ETTH. Do takiej transakcji mogłoby dość w ciągu 2-3 lat, po zmniejszeniu zadłużenia Cyfrowego Polsatu. – uważają analitycy DM PKO BP.

Najświeższym przykładem jest także Kruk. Analitycy Wooda w raporcie z 22 sierpnia rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki od zalecenia kupuj z ceną docelową na poziomie 112,70 zł. To daje blisko 19-proc. potencjał do wzrostu notowań. W tym tygodniu windykacyjna grupa zdecydowała, że kolejnym krokiem będzie ekspansja na największym rynku sprzedaży wierzytelności w Europie. W tym celu Kruk oficjalnie otworzył spółkę z siedzibą w Berlinie, co zdaniem analityków Wooda przełoży się na średnio- i długoterminowe tempo wzrostu firmy, nie wpływając w znacznym stopniu na krótkoterminowy wzrost kosztów. Biuro spodziewa się, że Kruk utrzyma ponad 20-proc. wzrost zysku netto na akcję do 2016 roku, uzyskując przez ten czas ponad 25 proc. zwrotu na kapitale własnym. Autorzy raportu zwrócili uwagę również na 12-15 proc. dyskonto w wycenie Kruka wobec spółek porównywalnych. Raport półroczny poznamy 31 sierpnia.

>> Więcej informacji na temat działalności grupy Kruk oraz jej wyników finansowych znajdziesz na specjalnej stronie dedykowanej spółce. >> Odwiedź microsite grupy Kruk w serwisie StockWatch.pl

Wśród spółek, które publikację raportu mają za sobą jest PKN Orlen. Paliwowy gigant w sprawozdaniu wykazał wysokie odpisy aktualizujące wartość aktywów. W sumie ich wartość przekroczyła 5 mld zł, z czego 4,2 mld zł przypadło na Orlen Lietuva. W kontekście tej spółki warto zwrócić uwagę na odważną rekomendację DM mBanku, który podtrzymał zalecenie kupuj, ale nieznacznie obniżył cenę docelową do 49,10 zł za walor. To daje nieco ponad 24 proc. premii względem ceny z zamknięcia czwartkowej sesji. Ich zdaniem, inwestorzy po wynikach popadli w przesadną panikę.

– O ile brak zdecydowanych kroków w sprawie Możejek stanowi negatywne zaskoczenie, to założenia finansowe zarządu zostały naszym zdaniem zbyt surowo i pochopnie ocenione przez rynek. Zwracamy uwagę, że średnioroczne prognozy FCF dla całego okresu są zaniżone przez przepływy tegoroczne i nie uprawniają do stawiania tezy o niezdolności spółki do generowania nadwyżek w kolejnych latach. Strumień EBITDA w kolejnych kwartałach powinien rosnąć zarówno ze względu na poprawę otoczenia makro, jak i systematyczną realizację inwestycji efektywnościowych. Pozytywnie oceniamy też wszystkie największe projekty inwestycyjne, które nie tylko zapewniają zwrot powyżej WACC, ale również dywersyfikują źródła zysków koncernu, co przy negatywnym nastawieniu rynku do sektora rafineryjnego powinno być odbierane pozytywnie. – uważają analitycy DM mBanku.

Warto dodać, że DM BDM w swoim raporcie analitycznym wycenił akcje PKN Orlen na 40,80 zł za sztukę. Obecne zalecenie brzmi akumuluj.

Pod prąd idą też analitycy DI Investors w postrzeganiu Getin Noble Banku. W najnowszej rekomendacji biuro obniżyło cenę docelową dla akcji banku do 3,30 zł z 3,45 zł wcześniej i potrzymało zalecenie kupuj. Jeśli ich scenariusz się sprawdzi, akcje spółki licząc od czwartkowego poziomu zamknięcia urosną o 25 proc. W opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie półrocznym bank pochwalił się zyskiem netto na poziomie 265,9 mln zł wobec 150,4 mln zł przed rokiem. Wartość sprzedaży kredytowej w I półroczu wzrosła o 404,7 mln zł wobec pierwszego półrocza 2013 r.

Jeszcze więcej, zdaniem analityków Erste, można zarobić na walorach Benefit Systems. Biuro dzień po publikacji raportu półrocznego z świetnym wynikiem netto podniosło rekomendację do kupuj z akumuluj, a cenę docelową wyznaczyło na 350 zł. Względem czwartkowego poziomu zamknięcia akcje mają blisko 35-proc. potencjał wzrostowy. Przypomnijmy, że w II kwartale Benefit zarobił na czysto 9,2 mln zł, czyli 48,5 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik w cuglach pokonał też rynkowy konsensus, który zakładał 8,4 mln zł.

Blisko 18-procentowego wzrostu notowań spodziewa się DI Investors w wypadku Robyga. Ich najświeższa wycena to 2,70 zł (2,90 zł wcześniej). Biuro zwraca uwagę na wysoki poziom przedsprzedaży mieszkań dewelopera w tym roku oraz poprawę rentowności. Ich zdaniem w latach 2013-2016 Robyg będzie średnio rocznie poprawiał zysk netto o 38 proc.

Znamy też wyniki Agory. Kilka dni przed publikacją wyników analitycy DM BDM zdecydowali się utrzymać zalecenie kupuj, jednak z obniżoną ceną docelową do poziomu 10 zł za akcję. To daje ponad 18-proc. potencjał względem czwartkowego zamknięcia. Ich zdaniem, pesymizm w postrzeganiu akcji spółki osiągnął wyjątkowy poziom i stanowi okazję inwestycyjną.

– Podkreślić należy, że wpływ na obniżenie EBITDA na 2014-2015 mają wyższe koszty rozwojowe mające w kolejnych okresach korzystnie wpływać na spółkę. Wg naszych projekcji, po trudnym okresie 3Q’14, Agora wejdzie już na długo wyczekiwaną ścieżkę odbudowy wyniku EBITDA, co z kolei będzie wpływać na przyszłe decyzje inwestycyjne. W krótkim terminie argumentem dla podtrzymania zalecenia kupuj jest impuls wzrostowy w postaci ogłoszenia wezwania na akcje własne. – czytamy w raporcie.

(Źródło: Raport DM BDM)

(Źródło: Raport DM BDM)

>> Nasi analitycy na bieżąco śledzą zmiany w sytuacji fundamentalnej spółek giełdowych>> Aktualną listę analiz przygotowanych w oparciu o wyniki za II kwartał znajdziesz tutaj

Niedawno raport za I półrocze opublikował Tarczyński. Analitycy BM BGŻ wcześniej wydali rekomendację kupuj z ceną docelową na 12,43 zł. Względem czwartkowego poziomu zamknięcia daje to ponad 26-proc. potencjał. BM BGŻ docenia starania lidera rynku kabanosów do zwiększenia sprzedaży w supermarketach i dyskontach. Nawiązanie współpracy z siecią Lidl może być furtką dla ekspansji Tarczyńskiego na Zachód Europy. Biuro w 2014 roku spodziewa się 13,5-proc. wzrostu przychodów do 508,6 mln zł, jednak z uwagi na wzrost zatrudnienia, amortyzacji i kosztów marketingowych, nie ma co liczyć na wysoką dynamikę wyniku operacyjnego. Prognozy dla EBIT zakładają 18,1 mln zł (+4,4 proc. r/r), a zysku netto 8,6 mln zł (-7,3 proc. r/r).

Ostatnią nagrodzoną spółką jest Budimex. Wyniki budowlanej grupy poznaliśmy pod koniec lipca. DM PKO BP w raporcie z 4 sierpnia wycenił akcje Budimeksu na 125 zł. Obecnie notowania nadgoniły dystans, kurs akcji sięga 124-125 zł. Biuro spodziewa się odbicia w gospodarce oraz wzrostu nakładów na infrastrukturę, które powinny wspierać rynek budowlany. Ich obecna całoroczna prognoza zakłada dynamikę na poziomie 3,2 proc. Eksperci zwracają uwagę, że duża liczba złożonych najlepszych cen w przetargach sugeruje silną odbudowę portfela do poziomu około 5,1 mld zł na koniec 2014.

Powyżej porównanie zachowania kursów akcji trzynastu omawianych spółek na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy.

Powyżej porównanie zachowania kursów akcji trzynastu omawianych spółek na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Agora, benefit, budimex, duda, echo, Getinoble, instalkrk, Kruk, netia, PKNOrlen, robyg, tarczynski, zepak, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR