Akcje Onico najniżej od 2011 r. Banki żądają natychmiastowej spłaty kredytów

Omawiane walory: , ,

ING Bank Śląski i Alior Bank wypowiedziały importerowi paliw kredyty i dały 7 dni na uregulowanie zobowiązań wynikających z umów kredytowych. W poniedziałek kurs akcji Onico spada o 40 proc. do najniższych poziomów od września 2011 r.

ING Bank Śląski wypowiedział m.in. umowy o refinanowaniu rezerw z 2017 roku, umowy wieloproduktowej z 2012 roku i umowy kredytowej z 2018 roku. Onico musi spłacić łącznie 20,6 mln zł i 21,7 mln USD zobowiązań. Bank dodał, że wypowiedzenie umów nastąpiło w oparciu o wnikliwą analizę sytuacji ekonomicznej spółki.

Z kolei Alior Bank wypowiedział 3 umowy z maja br. W uzasadnieniu podał, że o decyzji przesadziły m.in. informacje o wstrzymaniu finansowania przez instytucje kredytowe i pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej, której skutkiem może być istotne zagrożenie terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Bank zwrócił też uwagę na doniesienia o konieczności wdrożenia działań naprawczych, w celu odbudowania kapitałów własnych, w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej spółki.

Alior Bank dopatrzył się też rozbieżności w treści wniosku kredytowego (zawierał dane finansowe spółki za 2017 r. i wstępne wyniki za 2018 r.) względem danych ze sprawozdania za 2018 r.

– Stwierdzone przez bank rozbieżności w treści wniosku kredytowej według danych finansowych spółki za rok 2017 oraz wstępnych wyników finansowych a 2018 rok, z treścią opublikowanych danych sprawozdań spółki za rok 2018 wykazujących istotne różnice, zaopiniowanych w sposób negatywny, skutkujące niewywiązywaniem się spółki z obowiązków wynikających z umów kredytowych – czytamy w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Alior wypowiedział też umowę faktoringu pełnego, w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia. W tym miejscu bank wskazał, że przeprowadzona ocena ryzyka wskazała na utratę zdolności kredytowej przez spółkę. Dodatkowo Onico nie wywiązało się z postanowień umowy, tj. z utrzymywania wskaźników finansowych na określonym poziomie.

Onico to warszawska spółka notowana na rynku NewConnect. To jeden z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała ponad 3 mld zł przychodów. Na poziomie netto grupa zanotowała stratę w wysokości 21,2 mln zł, w porównaniu do 10,7 mln zł zysku w 2017 roku. Zarząd podkreślał, że ujemny wynik to w dużej mierze efekt dwóch zdarzeń jednorazowych. Jeden z nich to odpis na 9,56 mln zł na „pogarszającą się sytuację płatniczą klientów spółki”. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Onico

Informacja o wypowiedzeniu umów kredytowych przez Alior Bank wywołała panikę wśród inwestorów. Komunikaty pojawiły się w piątek – tego dnia notowania Onico tąpnęły o 41 proc. i zakończyły tydzień na poziomie 9,30 zł. W poniedziałek rano kurs akcji Onico spada o 40 proc. o 5,50 zł. Dzisiejsza przecena w okolice 5,50 zł sprowadza cofa kurs akcji do najniższego poziomu od września 2011 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Alior, ingbsk, onico, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Alior Bank może uniknąć kary za aferę W Investments

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na ALIOR Bank dwóch kar pieniężnych w łącznej kwocie 10 mln zł oraz umorzył postępowanie prowadzone przez KNF w tej sprawie. Wyrok nie jest prawomocny.

 • Alior Bank z negatywną perspektywą ratingu kredytowego

  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego ALIOR Banku ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB. Zmiana jest związana z prognozowanym negatywnym wpływem kryzysu związanego z epidemią Covid-19 oraz dokonanej przez RPP serii obniżek stóp procentowych NBP na wyniki finansowe banku.

 • Alior Bank przejmuje Ruch za 1 zł

  ALIOR Bank podpisał z Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100 proc. udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł. Równolegle bank zawarł umowę inwestycyjną z Orlenem, PZU oraz PZU Życie, zgodnie z którą płocki koncern obejmie pozycję podmiotu dominującego w akcjonariacie Ruchu.

 • Banki dołują WIG20, gorąco na CD Projekcie, Aliorze i PZU Lepsze od prognoz wyniki CD Projektu nie uratowały warszawskiej giełdy. Piątkowa sesja rozpoczęła się od spadków. Indeksy w dół ściągają przede wszystkim banki, PZU i pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych.
 • Haitong Bank jeszcze mocniej przyciął wycenę Alior Banku

  Marta Czajkowska-Bałdyga, analityk Haitong Banku, w raporcie z 8 maja utrzymała rekomendację sprzedaj dla ALIOR Banku, ale cenę docelową obniżyła z 24,90 zł do 11,40 zł.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR