Idea Bank utworzył rezerwę o wartości 14 mln zł na ewentualne roszczenia obligatariuszy Getback

Omawiane walory:

Rezerwy i odpisy aktualizujące są związane ze sprawą GetBacku, korektą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i zmianą modelu biznesowego Tax Care. Jednorazowe odpisy stanowią 1,3 proc. sumy bilansowej Grupy Idea Bank, która na koniec I kw. 2018 r. wynosiła 23,8 mld zł.

Aktualizacja

W poniedziałek rano akcje Idea Banku tanieją o 25,08 proc. do 4,63 zł, czyli najniższego poziomu w giełdowej historii spółki. Wartość obrotów po pierwszych 430 min. wynosi 2,14 mln zł. Przy obecnym kursie akcji kapitalizacja banku wynosi nieco ponad 360 mln zł.

Na sporych minusach są także pozostałe banki z grupy Leszka Czarneckiego. Kurs akcji Getin Noble Banku – z którym Idea Bank ma się połączyć – spada o 12,6 proc. do 0,76 zł, a Getin Holdingu o 13,5 proc. do 0,45 zł.

Odpisy na 46 mln zł związane z należnościami od EasyDebt Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego właścicielem certyfikatów inwestycyjnych jest GetBack, wynikają z braku zapłaty raty za portfele wierzytelności nabyte przez GetBack i dążenia GetBacku do redukcji zobowiązania funduszu wobec Idea Banku. Bank utworzył też rezerwę na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału banku w procesie oferowania obligacji GetBacku. Jej wysokość, tj. 14 mln zł, wynika z oceny dotychczas złożonych reklamacji klientów. Bank będzie monitorował adekwatność wysokości rezerwy.

Z kolei rezerwy związane ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych (42 mln zł i 72 mln zł) są konsekwencją decyzji niektórych klientów o wcześniejszym zamknięciu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz wyższej od zakładanej szkodliwości kredytów sprzedawanych z ubezpieczeniami. Natomiast odpis na utratę wartości firmy Tax Care w wysokości 144 mln zł wynika z przebiegu procesu restrukturyzacji tej spółki i zmiany jej profilu biznesowego, tj. zmniejszenia udziału pośrednictwa kredytowego w przychodach oraz pełnej koncentracji na usługach księgowych dla małych i średnich firm.

– Porządkujemy stare sprawy wynikające z wcześniejszego modelu zarządzania bankiem. Skupiamy się na budowie zdrowej oferty usług dla małych firm. Pracujemy nad pierwszym na rynku kredytem on-line dla mikro firm będących nowymi klientami banku. Integrujemy ofertę bankową z usługami księgowymi. W najbliższym czasie uruchomimy w Gdańsku nowe Centrum Przedsiębiorczości Idea, z pełną paletą usług grupy oraz strefą pracy, spotkań i szkoleń dla małych firm. Finalizujemy również dostosowanie oferty on-line do sprofilowanych potrzeb klienta – mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

>> Czarne chmury na horyzoncie – omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Idea Banku

Korekty dokonane przez bank oznaczają przejściowe zejście współczynników wypłacalności poniżej poziomów wskazanych w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowanym 24 listopada 2017 r. Zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, w takich przypadkach bank standardowo przygotowuje plan ochrony kapitału zatwierdzany przez KNF. Jednocześnie łączny wskaźnik kapitałowy i współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym przekracza wymagane poziomy określone w unijnym rozporządzeniu CRR.

Suma bilansowa Grupy Idea Bank wyniosła 23,8 mld zł na koniec marca. Zysk netto Grupy Idea Bank, bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG, wzrósł w I kwartale 2018 r. do poziomu 21,2 mln zł, co stanowi o 15 proc. więcej w porównaniu do IV kwartału 2017 r. Zgodnie z założeniami, całkowita sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł. W 1Q’18 wyniosła ona 2,3 mld, a w 2Q’18 – 2,4 mld zł. Na początku sierpnia Idea Bank poinformował, że zawarł z Getin Noble Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu ewentualnego połączenia banków. 17 lipca bank otrzymał od swojego głównego akcjonariusza informację, że z uwagi na postępującą konsolidację polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne rozważa on opcje konsolidacyjne obejmujące Idea Bank, Getin Noble Bank i inne podmioty znajdujące się w ich grupach kapitałowych.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Ideabank)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR