IPO – wszystko, co trzeba wiedzieć o debiucie spółki na giełdzie

Osoby zainteresowane wprowadzeniem spółki na giełdę z pewnością spotkają się ze skrótem IPO (ang. Initial Public Offering), tłumaczonym jako pierwsza oferta publiczna. Debiut przedsiębiorstwa na giełdzie papierów wartościowych to złożony proces, aby do niego doszło, należy najpierw spełnić określone kryteria, które ustalane i weryfikowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ten organ państwowy wydaje zgodę na handel akcjami spółki na giełdzie, a przy tym nadzoruje jej działanie. Co jeszcze trzeba wiedzieć o pierwszej ofercie publicznej i jak należy nią zarządzać?

Artykuł sponsorowany

Wejście spółki na giełdę – korzyści

W ramach IPO spółka po raz pierwszy oferuje licznym inwestorom możliwość nabycia jej akcji. Zgodnie z polskim prawem propozycje powinna złożyć co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa, dopiero wtedy można mówić o ofercie publicznej. W jakim celu spółki podejmują to działanie?

W większości przypadków przedsiębiorstwom zależy na pozyskaniu dodatkowego kapitału ze sprzedaży akcji. Uzyskane w ten sposób środki mogą przeznaczyć na rozwój oraz finansowanie działalności bądź podmiotów od niej zależnych. Wejście na giełdę przynosi także korzyści niematerialne. Zmiana statusu na spółkę publiczną wiąże się ze zwiększeniem jej rozpoznawalności czy wzrostem wiarygodności wśród kontrahentów. Ponadto, możliwe jest poznanie rynkowej wyceny spółki. Znaczenie ma jednocześnie dystrybucja ryzyka na szerszą grupę inwestorów. Co więcej, coraz częściej dotychczasowi właściciele akcji wykorzystują debiut spółki na giełdzie, do ich spieniężenia.

Prospekt pierwszej oferty publicznej – co powinien zawierać?

Spółka, która planuje złożyć pierwszą ofertę publiczną, powinna rozpocząć przygotowania do tego celu znacznie wcześniej. Optymalny czas to przynajmniej kilka miesięcy. W tym okresie należy zadbać o zgodność księgowości, procedur wewnętrznych i procesów zarządzania z zasadami danej giełdy papierów wartościowych. Kluczowe znaczenie ma sporządzenie prospektu emisyjnego, czyli dokumentu zawierającego wszystkie informacje dotyczące spółki. Co powinno się z nim znaleźć? Na pewno będą to szczegóły dotyczące:

  • opisu działalności,
  • zasobów kapitałowych,
  • informacji finansowych,
  • oferowanych akcji,
  • czynników ryzyka,
  • perspektyw rozwojowych.

Prospekt to najważniejszy dokument IPO, którego przygotowanie stanowi wyzwanie, dlatego podczas tej czynności, należy wesprzeć się wsparciem ekspertów, w tym m.in. maklerów giełdowych czy firm specjalizujących się we wprowadzaniu spółek na giełdę. Na względzie należy mieć fakt, że prospekt podlega zatwierdzeniu przez KNF. Ważność tego dokumentu wynosi 12 miesięcy od momentu jego zatwierdzenia.

Zarządzanie IPO – jak to wygląda w praktyce?

Jeżeli prospekt emisyjny zostanie zatwierdzony, należy złożyć wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w którym wystąpimy o rejestrację w depozycie naszych akcji (objętych ofertą publiczną) oraz ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. Wniosek powinien zostać wypełniony na przeznaczonym do tego formularzu i uzupełniony o sporządzony prospekt, a także opinię firmy inwestycyjnej, która dotyczy spełnienia przez spółkę wymogów, jakie konieczne są do dopuszczenia do obrotu giełdowego. Następuje wówczas dematerializacja papierów wartościowych (zastąpienie dokumentu przez zapis komputerowy).

W tym samym czasie spółka składa także wniosek o wyznaczenie sesji giełdowej. To właśnie na niej będzie miało miejsce pierwsze notowanie. Następny krok to ogłoszenie zamiaru emisji akcji, można to zrobić m.in. za pośrednictwem prasy lub Internetu.

Jak dobrze przygotować się do IPO?

Wejście spółki na giełdę ocenić można dopiero po kilku dniach od momentu debiutu. IPO nie zawsze jest korzystne dla inwestorów, z czym trzeba się liczyć. Z tego też względu tak duże znaczenie ma wcześniejsze przygotowanie do złożenia pierwszej oferty publicznej. Kluczowa jest odpowiednia wycena akcji spółki, co z pewnością nie należy do prostych zadań, dlatego podejmowania się tego działania bez wsparcia specjalistów to skok na głęboką wodę. Wycena to jednak nie jedyny znaczący czynnik sukcesu. Ocenić należy również potencjalne zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Moment wejścia na giełdę także może mieć duże znaczenie dla sukcesu debiutu giełdowego. Trendy na rynku stale się zmieniają, obecnie widać wzrost zainteresowania spółkami biotechnologicznymi czy gamingowymi. Marketing IPO to jednocześnie spotkania zarządu z inwestorami, czyli tzw. roadshow.

Wyzwania stojące przed spółką, która planuje wejść na giełdę wydają się bardzo skomplikowane, dlatego dobrym krokiem może okazać się skorzystanie z usług firmy zewnętrznej Liczyć można wówczas m.in. na opracowanie raportu, który ocenia możliwość pozyskania kapitału przez spółkę i podsumowuje wymogi, jakie powinna jeszcze spełnić, rekomendując jednocześnie dalsze działania oraz rozwiązania.

Kiedy ocenić debiut spółki na giełdzie?

W większości przypadków oceny IPO dokonać można już pierwszego dnia tuż po zamknięciu sesji. Zazwyczaj eksperci radzą się jednak wstrzymać i poczekać z oceną przynajmniej kilka dni. Notowania w pierwszych dniach nie zawsze oznaczają porażkę, niemniej należy je śledzić na bieżąco.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR