StockWatch.pl

Jest wezwanie na 46 proc. akcji Komputronika po cenie 6,50 zł/szt.

Omawiane walory:

Marinera Invest ogłosiło wezwanie do sprzedaży 46 proc. akcji po cenie 6,50 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski mBanku. Większościowi akcjonariusze Komputronika chcą wycofać spółkę z obrotu na GPW.

Wzywający zamierza nabyć wszystkie akcje będące przedmiotem zapisów, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 3.528.590 akcji uprawniających do wykonywania nie mniej niż 3 528 590 głosów na walnym zgromadzeniu spółki – czytamy w informacji.

Zapisy będą przyjmowane od 8 maja do 6 czerwca br.; planowana data realizacji transakcji na GPW to 9 czerwca, a planowana data rozliczenia – 13 czerwca.

Podmiot nabywający, łącznie z podmiotami, z którymi pozostaje w porozumieniu, zamierza w wyniku wezwania osiągnąć do 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, którym odpowiada do 9.793.974 akcji spółki, które łącznie stanowią 100 proc. kapitału zakładowego.

Podmiotami dominującymi wobec wzywającego są małżeństwo Ewy i Krzysztofa Buczkowskich oraz Wojciech Buczkowski. Krzysztof Buczkowski oraz Wojciech Buczkowski są braćmi. Jednocześnie Ewa i Krzysztof Buczkowscy oraz Wojciech Buczkowski nie zaprzeczają, że działają zgodnie na walnych zgromadzeniach spółki. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom Komputronika

Małżeństwo Ewy i Krzysztofa Buczkowskich, przez spółkę EKB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oraz Wojciech Buczkowski, przez spółkę WB iTOTAL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiadają wszystkie udziały (tj. 100 proc.) w kapitale zakładowym wzywającego.

Ewa i Krzysztof Buczkowscy, będący – wspólnie z Wojciechem Buczkowskim – podmiotami dominującymi wobec wzywającego, obecnie posiadają pośrednio, przez spółkę EKB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 2.557.036 akcji spółki dających 26,11 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wojciech Buczkowski, będący – wspólnie z Ewą i Krzysztofem Buczkowskimi – podmiotem dominującym wobec wzywającego, obecnie posiada pośrednio, przez spółkę WB iTOTAL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 2.728.951 akcji spółki, dających 27,86 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

– Wzywający zamierza osiągnąć, w wyniku wezwania, łącznie z akcjonariuszami większościowymi, do 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. do 9.793.974 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi do 100 proc. kapitału zakładowego spółki, czyli do 9.793.974 akcji spółki – czytamy w informacji.

Jeśli w wyniku wezwania Marinera Invest, wraz z akcjonariuszami większościowymi, osiągnie albo przekroczy próg 90 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, intencją wzywającego, wraz z akcjonariuszami większościowymi, jest, aby po przeprowadzeniu wezwania nastąpił przymusowy wykup akcji od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych, podano dalej.

– Jeśli w rezultacie przeprowadzenia wezwania wzywający wraz z akcjonariuszami większościowymi nie osiągnie 90 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie będzie w stanie przeprowadzić przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych na mocy art. 82 ust. 1 Ustawy, wzywający, łącznie z akcjonariuszami większościowymi, rozważy ogłoszenie wezwania związanego ze zniesieniem dematerializacji akcji spółki na wszelkie pozostałe akcje spółki na podstawie art. 91 ust. 6 Ustawy, a co za tym idzie przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW – napisano także.

Andrea Unger – 4-krotny mistrz świata w inwestowaniu oraz Krzysztof Piróg jeden z najlepszych inwestorów giełdowych już 22 kwietnia w Warszawie >>>

Podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji spółki wymaga większości 9/10 głosów walnego zgromadzenia, przy obecności połowy kapitału zakładowego.

– Po przeprowadzeniu procedury przymusowego wykupu lub wezwania związanego z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji spółki, wzywający łącznie z akcjonariuszami większościowymi zamierza przywrócić akcjom spółki formę dokumentu i wycofać je z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW” – zadeklarowano także.

W związku z tym wzywający (wraz z akcjonariuszami większościowymi) zamierza podjąć uchwałę walnego zgromadzenia dotyczącą zniesienia dematerializacji akcji spółki, a następnie spowodować złożenie przez spółkę wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wydanie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji spółki.

Komputronik podał dziś – zapowiadając ogłoszenie wezwania na akcje – że 11 kwietnia 2017 r. Marinera Invest zawarło z mBankiem umowę kredytu w celu finansowania nabycia akcji Komputronika, na podstawie której bank miał udzielić wzywającemu kredytu umożliwiającego sfinansowanie wezwania. 12 kwietnia 2017 r. Marinera Invest, EKB i WB iTOTAL zawarli porozumienie, zgodnie z którym wzywający miał ogłosić wezwanie w terminie 3 dni od daty zawarcia porozumienia. Także 12 kwietnia 2017 r. bank udostępnił wzywającemu kwotę kredytu.

Komputronik – dystrybutor sprzętu IT – jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT komputron, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR