KNF chce odsunąć Leszka Czarneckiego od Idea Banku i Getin Noble Banku

Omawiane walory: , ,

W ubiegłym tygodniu warszawska prokuratura postawiła zarzuty właścicielowi Idea Banku i Getin Noble Banku. Były miliarder póki co pozostaje nieuchwytny. W piątek do gry włączyła się Komisja Nadzoru Finansowego, która wystąpiła z wnioskiem o odwołanie Leszka Czarneckiego z funkcji przewodniczącego obu banków.

czarnecki,idea,bank,getin,noble,knf

KNF chce odsunąć Leszka Czarneckiego od Idea Banku i Getin Noble Banku

Prokuratura Regionalna w Warszawie podejrzewa w Leszka Czarneckiego m.in. o popełnienie oszustw na kwotę ponad 130 mln zł wobec klientów Idea Banku, którzy za jego pośrednictwem kupili feralne obligacje GetBack. Śledczy skierowali też do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania byłego miliardera. Według doniesień prasowych Czarnecki przebywa poza granicami Polski, a śledczy nie wykluczają wydania za nim listu gończego.

Pod koniec tygodnia do gry włączyła się Komisja Nadzoru Finansowego, która wystąpiła do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Idea Banku oraz Getin Noble Banku z wnioskami o odwołanie Czarneckiego z rady nadzorczej oraz wszczęła postępowania administracyjne, które mają doprowadzić do zawieszenia go w funkcji do czasu rozpatrzenia wniosków przez walne.

Zdaniem nadzoru, Czarnecki nie spełnia wymogów prawa bankowego, dotyczących rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków oraz uczciwości, rzetelności i niezależności osądu w zakresie pełnionej funkcji.

– Powyższe działania KNF są podejmowane na podstawie art. 22d ustawy Prawo bankowe, z którego wynika, iż w sytuacji gdy członek rady nadzorczej przestał spełniać wymogi określone w art. 22aa Prawo bankowe w zakresie rękojmi należytego wykonywania obowiązków, KNF może wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o jego odwołanie. Jednocześnie KNF może zawiesić w czynnościach członka rady nadzorczej, o odwołanie którego wnioskuje, do czasu podjęcia przez właściwy organ banku uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie – informuje KNF.

>> Promocja na abonament do strefy Premium StockWatch.pl i zniżka na Portfel Cztery Fazy Rynku

KNF dodała, że „na bieżąco monitoruje sytuację banków z grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego z punktu widzenia stabilności ich funkcjonowania”.

BFG w blokach startowych

O problemach banków kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego mówi się od dawna. Według najnowszych danych, obligatariusze GetBacku wytoczyli Idea Bankowi powództwa na łączną kwotę ponad 130 mln zł. Do tego dochodzą niekorzystne decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który oficjalnie uznał, że bank stosował nieuczciwe praktyki przy dystrybucji obligacji oraz kulejące współczynniki kapitałowe. Według stanu na koniec czerwca br., współczynniki grupy szorowały w okolicach zera. Idea Bank pracuje też nad nowym planem naprawy (poprzedni został uznany za niewiarygodny). Czasu na złożenie go pozostało niewiele, ale bank zapewnia, że stosowny dokument trafi do KNF w połowie października.

Sytuację banków Leszka Czarneckiego z pewnością śledzi też Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w ostatnim czasie utworzył 3 podmioty, które w każdej chwili mogą być wykorzystane do ratowania zagrożonych banków. Mowa o Pierwszym Banku BFG, Drugim Banku BFG i Nowym Banku BFG. Ten ostatni już poszedł w ruch i został użyty do przejęcia Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Cała operacja trwała ledwo kilka tygodni. Po ogłoszeniu tzw. resolution (znane także jako „plan Zdzisława”) odwołano władze banku i na kilka dni zamknięto wszystkie jego placówki. W tym czasie przeprowadzono podział banku na część „zdrową” i tę „do likwidacji”. W tej pierwszej znalazł się majątek, czyli depozyty klientów, umowy kredytowe oraz pracownicy, które przeniesiono do banku pomostowego BFG (dzięki temu klienci po kilku dniach przerwy mogli wypłacić depozyty). Natomiast w tej drugiej umieszczono wszystkie udziały akcjonariuszy, depozyty dużych firm oraz wierzytelności z tytułu obligacji podporządkowanych. W wyniku resolution akcjonariusze i wierzyciele banku z dnia na dzień stracili wszystko, bo akcje i obligacje umorzono.

>> Obligacje ryzykowne jak akcje. Po PBS w Sanoku kolejne resolution jest tylko kwestią czasu

Warto dodać, że Drugi Bank BFG (pomostowy) może przeprowadzić resolution na dużo większą skalę niż w wypadku PBS. Według raportu za ubiegły rok, bank dysponuje kapitałem rzędu 1,7 mld zł, a łączne zaangażowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w instytucje pomostowe zbliża się do 3 mld zł.

– Drugi Bank BFG został utworzony przez BFG jako potencjalne narzędzie przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji w stosunku do średniej wielkości banku krajowego, jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia stabilności polskiego sektora bankowego i konieczne w interesie publiczny – czytamy w sprawozdaniu z działalności za ub.r.

Inwestorzy wyprzedają akcje banków

Zamieszanie wokół głównego akcjonariusza banków położyło się cieniem na wycenie akcji, a w wypadku GNB także obligacji. Tylko we wrześniu kurs akcji Getin Noble Banku spadł o blisko 15 proc. do 0,1940 zł, a notowania Idea Banku tąpnęły o blisko 20 proc. do 1,50 zł. Obecnie rynek wycenia cały Getin Noble Bank (uważany jeszcze nie tak dawno za perłę w koronie imperium Czarneckiego) na 198,47 mln zł, a Idea Bank na 117,6 mln zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o getback, Getinoble, Ideabank)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR