Marka chce pozyskać 12,8 mln zł z emisji nowych obligacji

Omawiane walory:

Spółka udzielająca szybkich pożyczek gotówkowych potrzebuje pilnie ponad 6 mln zł na przedterminowy wykup obligacji zgłoszonych przez obligatariuszy. Brakujące środki zamierza pozyskać z emisji nowych papierów dłużnych.

Zarząd spółki Marka SA podjął decyzję o emisji obligacji serii B. Spółka liczy na uplasowanie 12.800 sztuk obligacji zwykłych i pozyskanie maksymalnie 12,8 mln zł. Papiery mają być zabezpieczone na zmiennym zbiorze wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez spółkę pożyczek pieniężnych. >> Komunikat znajdziesz tutaj.

Celem emisji jest spłata zobowiązań z tytułu obligacji serii A. Najnowsza oferta to efekt złamania warunków poprzedniej emisji, co poskutkowało żądaniem przedterminowego wykupu części papierów notowanych na rynku długu pod symbolem MRK0214. Drugim celem jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej poprzez zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycyjnego.

Spółka jest w trudnej sytuacji finansowej. Na początku czerwca Marka opublikowała raport roczny, gdzie nastąpiło naruszenie wskaźnika finansowego (dług netto/kapitał własny) określonego w warunkach emisji obligacji serii A. Zgodnie z zapisami naruszenie przyznawało obligatariuszom prawo do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu obligacji. Ostatecznie zgłoszono żądania do przedterminowego wykupu 6.013 sztuk papierów (w ramach emisji serii A wyemitowano 14.105 sztuk obligacji) o łącznej wartości nominalnej 6,013 mln zł.

Sytuację fundamentalną spółki uważnie śledzi nasz analityk, który w omówieniu raportu za I kwartał zwracał uwagę na pogorszenie zdolności do obsługi zadłużenia. Należy zauważyć, że wyniki za pierwsze trzy miesiące były dość mocno obciążone działaniami restrukturyzacyjnymi, związanymi ze zmianą strategii rozwoju (blisko 1,1 mln zł odpisów aktualizacyjnych w ramach pozostałych kosztów operacyjnych).

– Biorąc pod uwagę analizę danych finansowych na koniec marca 2013 roku, sytuacja finansowa Marka SA uległa dość wyraźnemu pogorszeniu. Istotny wpływ na taki stan rzeczy z jednej strony miała niewątpliwie przeprowadzana restrukturyzacja oraz wspomniane wcześniej przejście zadłużenia z tytułu obligacji w obszar zobowiązań krótkoterminowych, ale z drugiej na wyniki spółki niekorzystnie rzutowały również obniżki stóp procentowych przez RPP (maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej NBP). – mówi Tomasz Nawrocki, analityk StockWatch.pl >> Zobacz całą treść analizy raportu za I kwartał 2013 r.

Marka posiada na Catalyst jedną serię obligacji notowaną pod symbolem MRK0214 o wartości nominalnej 14,10 mln zł. W tym roku kurs obligacji podlegał sporym wahaniom. Na początku stycznia obligacje Marki były wyceniane na 93 proc. nominału. Stopniowo ich kurs spadał i pod koniec kwietnia osiągnął dołek na poziomie 50 proc. nominału. Obecnie papiery dłużne spółki są notowane po 83 proc. nominału.

>> Sprawdź wszystkie najważniejsze parametry obligacji Marka SA oraz daty wypłaty odsetek. >> Zobacz kalkulator rentowności dla obligacji serii A (MRK0214).

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o marka)

 • Marka przegrała z nowym prawem. Do sądu trafił wniosek o restrukturyzację

  Zmiany legislacyjne na rynku pożyczek oraz spadek popytu spowodowany przez rządowy program 500 plus doprowadziły białostocką spółkę na skraj bankructwa. Wniosek Marki o przyspieszoną restrukturyzację trafił do sądu dwa tygodnie temu.

 • Marka rusza po 2 mln zł z publicznej emisji obligacji

  Notowana na NewConnect MARKA wraca z kolejną publiczną emisją obligacji. Zapisy na papiery dłużne ruszyły 23 kwietnia i potrwają do 11 maja. Tym razem spółka oferuje obligacje o stałym oprocentowaniu na poziomie 9 proc.

 • Publiczna emisja obligacji tematem czatu z prezesem Marka SA

  Jarosław Konopka, prezes zarządu spółki udzielającej szybkich pożyczek gotówkowych MARKA SA był gościem czatu inwestorskiego w StockWatch.pl. Wtorkowe spotkanie on-line zdominowały pytania dotyczące szczegółów trwającej obecnie publicznej emisji obligacji, które docelowo mają trafić do obrotu na rynek Catalyst. 

 • Marka oferuje obligacje za 2 mln zł, zapisy do 3 lutego

  Notowana na NewConnect MARKA zamierza wrócić na rynek Catalyst. W czwartek spółka ruszyła z publiczną ofertą obligacji. W puli jest 2 tys. zabezpieczonych papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł.

 • Marka SA pozyskała 12,8 mln zł z emisji obligacji

  Notowana na NewConnect i Catalyst spółka z sukcesem zakończyła emisję obligacji serii B i pozyskała 12,8 mln zł od sześciu inwestorów. Władze MARKA SA przeznaczą środki na spłatę części zobowiązań oraz na zwiększenie kapitału obrotowego.Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR