Pharmena zadebiutuje na GPW 12 kwietnia

Omawiane walory:

12 kwietnia na głównym rynku warszawskiej giełdy zadebiutuje biotechnologiczna spółka Pharmena, która przenosi swoje notowania z NewConnect. Jednym z celów strategicznych debiutanta jest międzynarodowy rozwój sprzedaży innowacyjnych suplementów diety pod marką Menavitin.

Fot. fb/Phermena

Pharmena przenosi swoje notowania z rynku NewConnect, na którym jest obecna od sierpnia 2008 r. Debiutowi na GPW będzie towarzyszyć dopuszczenie do obrotu 5.730.000 akcji serii A, 524.260 akcji serii B, 781.782 akcji serii C oraz 1.759.010 akcji serii D. Akcje tych serii są obecnie notowane na rynku NewConnect. Dopuszczonych do obrotu ma również zostać 8.795.052 praw poboru akcji serii E, a po zakończeniu oferty publicznej, akcje nowej emisji serii E w ilości do 2.638.516 i wynikające z nich prawa do akcji.

– Przeniesienie na rynek podstawowy GPW to ważny krok w historii spółki. To konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju Pharmeny, która w moim odczuciu powinna przełożyć się na zwiększenie zainteresowania akcjami spółki ze strony nowych inwestorów. Od zeszłego roku zdobyliśmy kilku nowych klientów, zarejestrowaliśmy w Europie cząsteczkę 1-MNA jako nową żywność, rozpoczęliśmy sprzedaż suplementu diety Menavitin Cardio, a także znacząco poprawiliśmy wyniki finansowe. Nasze ambicje sięgają zdecydowanie dalej. W tym roku liczymy na rozwój sprzedaży suplementów diety. Globalny rynek suplementów charakteryzuje się dużym potencjałem, dlatego zamierzamy go w pełni wykorzystać – mówi Konrad Palka, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Pharmena.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Pharmena prowadzi swoją działalność w oparciu o trzy linie biznesowe: sprzedaż i rozwój produktów dermokosmetycznych, suplementów diety oraz badania nad lekiem 1- MNA. Miniony rok był dla spółki okresem intensywnych prac rozwojowych w zakresie dermokosmetyków, a także pierwszych wdrożeń nowej marki Menavitin. W grudniu 2018 r. spółka wprowadziła do sprzedaży w Polsce pierwszy suplement diety Menavitin CARDIO, oparty na cząsteczce 1-MNA, przyczyniający się do prawidłowego funkcjonowania serca. W bieżącym roku Pharmena planuje rozwój portfela produktów poprzez wprowadzenie do sprzedaży siedmiu kolejnych produktów w ramach marki parasolowej. Nowe formulacje innowacyjnych suplementów będą wspomagać m.in. funkcjonowanie wątroby, pamięć i koncentrację, utrzymanie prawidłowego poziomu cukru czy prawidłowy poziom cholesterolu. W planach jest również wprowadzenie na rynek suplementów wspomagających utrzymanie witalności i prawidłowych funkcji poznawczych dla osób dorosłych.W lipcu 2018 r. została zawiązana pierwsza spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż suplementów diety na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W latach 2019-2021 Pharmena chce zawiązać kolejne spółki zależne na terenie Europy, które będą odpowiedzialne za sprzedaż suplementów.

Spółka kontynuuje również prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych wskazań dla leku 1-MNA. Są to choroby o podłożu zapalnym obejmujące niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) oraz tętnicze nadciśnienie płucne (PAH). W tym zakresie Pharmena będzie prowadzić w najbliższym czasie badania na modelach zwierzęcych. Proces badań nad lekiem potrwa kilka miesięcy, a jego zakończenie przewidziane jest najpóźniej na 2020 r.

W 2018 r. spółka wypracowała 1,2 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 0,2 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednostkowy EBIT wzrósł do 1,7 mln zł (gdy rok wcześniej wyniósł niecałe 0,1 mln zł). Przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 4 proc. i wyniosły 14 mln zł.

Na poziomie grupy w 2018 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 13 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 4,4 proc. względem tego samego okresu 2017 r. Skonsolidowana strata netto zmniejszyła się do 0,5 mln zł wobec 2,5 mln zł straty rok wcześniej.

– W ujęciu rocznym znacząco poprawiliśmy wyniki finansowe, co jest zasługą wysokiej dynamiki sprzedaży eksportowej (wzrost o ponad 1,7 mln zł r/r), przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Nadal skupiamy się na rozwijaniu współpracy z dotychczasowymi klientami, poszukiwaniu nowych rynków zbytu i z pewnością w ten sposób będziemy wzmacniać kompetencje Spółki również w tym roku- komentuje prezes.

19 marca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Pharmeny, który 20 marca 2019 r. został opublikowany na stronie internetowej spółki, a także oferującego Vestor Dom Maklerski. Na podstawie opublikowanego prospektu, Pharmena oferuje 2.638.516 akcji serii E w formie subskrypcji zamkniętej. Oferta odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji był 20 grudnia 2018 r. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł.

Zgodnie z harmonogramem oferty, zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe potrwają od 15 do 30 kwietnia 2019 r., a notowanie jednostkowych praw poboru przewidziane jest w terminach od 15 do 25 kwietnia 2019 r.

Harmonogram Oferty Akcji serii E:

18 grudnia 2018 r. Ostatni dzień, w którym zakup Akcji na GPW umożliwiał nabycie Prawa Poboru*
20 grudnia 2018 r. Dzień Prawa Poboru
20 marca 2019 r. Publikacja Prospektu Emisyjnego 
Do 12 kwietnia 2019 r. Przeniesienie rynku notowań Akcji na rynek równoległy GPW
15 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
15-25 kwietnia 2019 r. Notowanie jednostkowych Praw Poboru na GPW. Ostatnim dniem notowań Jednostkowych Praw Poboru na GPW jest trzeci dzień sesyjny przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane
30 kwietnia 2019 r. Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
14 maja 2019 r. Przydział Akcji objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
21-22 maja 2019 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu
23 maja 2019 r. Przydział Akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi
na zaproszenie Zarządu

*Ponieważ Dniem Prawa Poboru był dzień 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 18 grudnia 2018 roku nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można było zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, był dzień 19 grudnia 2018 roku.

**Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od instytucji finansowej, w której Inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

Cele emisyjne:

Podstawowe cele emisyjne Pharmeny to rozwój sprzedaży innowacyjnych suplementów diety w Polsce i Europie, rejestracja cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności na rynku Chin, Indii, Japonii i Australii oraz kontynuacja badań nad lekiem 1 –MNA w modelach zwierzęcych w nowych wskazaniach: niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (PAH).

Lp.

Cel emisji Kwota[mln zł] Okres realizacji
1. Wprowadzenie do sprzedaży w Polsce i Europie produktów (suplementów diety) opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA (zarejestrowanej jako nowa żywność w Unii Europejskiej). Proces ten związany jest przygotowaniem formulacji produktów gotowych, w tym z przeprowadzeniem prób technologicznych, z wyprodukowaniem produktów gotowych (inwestycja w kapitał obrotowy), z poniesieniem nakładów na dystrybucję i marketing, założeniem spółek celowych w wybranych krajach Europy. 6,3 2019-2021
2. Przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej oraz przeprowadzeniem procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności/żywności funkcjonalnej na następujących rynkach: Chiny, Indie, Japonia i Australia. 2 2019-2021
3.

Przeprowadzeniem badań nad TRIA-662 (1-MNA) w modelach zwierzęcych obejmujących wskazania: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) oraz tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), oraz przygotowaniem protokołów badawczych pod dalsze badania kliniczne fazy II.

0,5 2019-2020
4. Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację celu emisyjnego nr 1 (6 mln zł)
i celu emisyjnego nr 3 (0,5 mln zł).
6,5 2019
  Razem 15,3  

Publiczna spółka biotechnologiczna, głównym obszarem działalności której jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynne 1-MNA. Realizuje projekty w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy. Spółka od 2008 r. notowana jest na rynku NewConnect.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT PHARMENA, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Pharmena: Rozpoczęto badanie przedkliniczne celem ustalenia dawki leku na COVID-19

  Rozpoczęło się pierwsze z trzech planowanych badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych prowadzone przez ośrodek badawczy Covance Inc. na zlecenie Pharmeny, podała spółka. Badanie jest prowadzone w celu ustalenia maksymalnej tolerowanej dawki 1-MNA, kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2. Spółka zakłada, że otrzyma na przełomie stycznia/lutego 2021 r. raport zawierający wyniki powyższego badania.

 • Wzrosty w cieniu nowego lockdownu, w grze banki, JSW i AmRest

  Zapowiedź drugiego lockdownu w Polsce nie przestraszyła inwestorów z GPW. Przynajmniej nie wszystkich. Mocno spadki odreagowują banki i JSW, a na szerokim rynku więcej spółek drożeje niż tanieje. Pomaga rosnący DAX i dobre odczyty indeksów PMI. Lockdownowym rykoszetem obrywa za to AmRest, LPP i CCC.

 • Pharmena ma umowę z Covance ws. badań przedklinicznych leku 1-MNA

  PHARMENA podpisała z wiodącym ośrodkiem badawczym Covance Inc. z siedzibą w USA umowę dotyczącą współpracy w zakresie przeprowadzenia badań przedklinicznych leku 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2 na modelach zwierzęcych.

 • Pharmena dokona przeglądu opcji strategicznych w celu realizacji projektów rozwojowych

  PHARMENA opracowała plan badań 1-MNA w infekcjach wirusowych, w tym infekcji wirusem SARS-CoV-2. Plan obejmuje rozwój projektu w zakresie badań przedklinicznych oraz badań klinicznych na ludziach (faza I i II). W związku z powyższym, spółka rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu/wariantów realizacji projektów rozwojowych. Kurs akcji spółki rośnie w poniedziałek po południu o 5,63 proc.

 • Rynki globalne skupione na wynikach, w grze Polimex-Mostostal i Vistal Gdynia

  Startujący dziś sezon publikacji wyników kwartalnych na Wall Street to najważniejsze wydarzenie nie tylko na amerykańskiej giełdzie, ale również na większości globalnych rynków akcji. To właśnie wyniki spółek zdecydują o nastrojach w drugiej połowie kwietnia. W oczekiwaniu na nie warszawskie indeksy krążą blisko poziomów z czwartkowego zamknięcia. 


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR