Prezes Celon Pharma rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez Glatton

Omawiane walory: ,

Prezes Celon Pharma Maciej Wieczorek rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez spółkę Glatton, której jest jedynym udziałowcem. Celon Pharma nie planuje akwizycji w tym roku. Spółka w sierpniu zaprezentuje wyniki badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową.

wieczorek, celonpharma, mabion,

Maciej Wieczorek, prezes Celon Pharma (Fot. Celon Pharma)

– Przede wszystkim, ja – jako inwestor Maciej Wieczorek poprzez Glatton jestem inwestorem zaangażowanym w Mabion, więc moje deklaracje w tym zakresie są jasne. Tak, rozważam dokapitalizowanie spółki Mabion przez Glatton – powiedział Wieczorek podczas prezentacji na GPW Innovation Days.

Dodał, że nie ma planów objęcia nowych akcji Mabionu przez Celon Pharma.

– To nie jest nasz cel, aby budować wartość spółki Celon Pharma poprzez waluację aktywów Mabionu – zaznaczył.

Maciej Wieczorek pośrednio przez Glatton posiada 1.006.226 akcji Mabionu, stanowiących 7,33 proc. udziałów w kapitale i dających 6,39 proc. na walnym zgromadzeniu. Do Celon Pharma należy 620.350 akcji Mabionu, stanowiących 4,52 proc. kapitału i dających 7,07 proc. na walnym zgromadzeniu.

>> Czas dorosnąć – omówienie sprawozdania finansowego Celon Pharma SA po 4 kw. 2019 r.

W połowie czerwca akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o maksymalnie 190.728,1 zł do kwoty nie wyższej niż 1.563.755,3 zł poprzez emisję do 1.907.281 akcji serii U w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

W maju Mabion informował, że podjął decyzję w sprawie emisji do 1.907.281 akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Spółka podała wówczas, że celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy, a w szczególności na przyspieszenie prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do złożenia w możliwie najkrótszym terminie wniosku o dopuszczenie do obrotu MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków. Ponadto, firma będzie kontynuowała wymagane prace rozwojowe w celu uzyskania rejestracji w USA.

Wieczorek poinformował, że spółka obecnie nie planuje akwizycji.

– Na tym etapie nie – powiedział Wieczorek, zapytany o możliwe przejęcia na rynku.

Prezes Celon Pharma poinformował, że spółka ocenia wpływa COVID-19 na prowadzone badania kliniczne i rekrutacje pacjentów jako marginalny.

– Jedyne opóźnienie, jakie widzimy to jedynie niemożliwość odbierania naszych próbek do badań farmakokinetycznych, np. badania Esketaminy, które się zakończyło i z którego nie jesteśmy w stanie przygotować finalnego raportu, ponieważ nie byliśmy w stanie wejść do szpitali psychiatrycznych i odebrać próbki. Te próbki już odebraliśmy, więc nasza deklaracja przekazania w sierpniu wyników jest aktualna – zaznaczył Wieczorek.

W kwietniu Celon Pharma poinformował, że zakończył analizę wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową. Wówczas spółka podała, że pełna ocena badania z 6-tygodniowej, rozszerzonej obserwacji (ang. follow up) nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.

W badaniu II fazy, we wskazaniu depresji jednobiegunowej, wzięło udział 89 pacjentów z depresją lekooporną, zdefiniowaną jako brak odpowiedzi na co najmniej 2 dopuszczone do obrotu leki przeciwdepresyjne. Według spółki – jak podano wówczas – pomimo małej liczby włączonych pacjentów i braku odpowiedniej mocy wnioskowania statystycznego – pokazują sygnał efektywności leku oraz jego dobrą tolerancję i w konsekwencji kwalifikują lek do dalszego rozwoju na większych populacjach.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT CLNPHARMA, Mabion, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR