PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

Omawiane walory: , ,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń zakończył analizy prowadzone w ramach procedur przeprowadzenia testu utraty wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao i zdecydował o dokonaniu odpisów, których szacowany wpływ na zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej PZU wynosi ok. 827 mln zł.

pzu,alior, pekao, bank, odpisy, wyniki, akcje,

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao (Fot. spółka)

– Szacowany wpływ przedmiotowych odpisów na wyniki finansowe PZU wyniesie:

– skonsolidowany wynik finansowy netto PZU przypisywany właścicielom jednostki dominującej – około 827 mln zł;

– jednostkowy wpływ na wycenę Alior Bank i Banku Pekao w księgach PZU – około 648 mln zł – czytamy w raporcie.

PZU podał, że dokonano następujących odpisów:

  1. pełnego odpisu w kwocie 230 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku określoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej do wartości odzyskiwalnej wynoszącej zero;
  2. pełnego odpisu w łącznej kwocie 161 mln zł wartości znaku towarowego oraz aktywa z tytułu relacji z klientami Alior Banku określonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej do wartości odzyskiwalnej wynoszącej zero;
  3. odpisu w kwocie 555 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Banku Pekao określoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 1 714 mln zł;
  4. odpisu w kwocie 274 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Alior Bankuokreśloną zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 37 mln zł
  5. odpisu w kwocie 374 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Banku Pekao określoną zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 1 113 mln zł.
>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

– Przeprowadzenie testów utraty wartości wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao na dzień 30 czerwca br. wynika z działań podejmowanych przez banki w związku z pandemią COVID-19 i jej skutkami ekonomicznymi, w wyniku których spadły oczekiwane przepływy pieniężne z tytułu akcji posiadanych w Alior Banku oraz w Banku Pekao. Wyjątkowy charakter zdarzenia z uwagi na wielkość dokonywanych odpisów powoduje, że informacja o dokonywanych odpisach, z uwzględnieniem ich wpływu na skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe PZU SA może okazać się istotna z perspektywy oczekiwań uczestników rynku – wyjaśniono.

Zarząd PZU realizując politykę informacyjną grupy kapitałowej PZU jako próg istotności transakcji przyjął łączną wartość odpisów na oba banki, która to wartość po zsumowaniu przekroczyła przyjęty próg istotności.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Alior, Pekao, PZU)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR