Quercus TFI: ograniczanie strat z inwestycji w papiery GetBack zamiast dywidendy

Omawiane walory: ,

Zarząd Quercus TFI zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku za 2017 r. w całości na kapitał rezerwowy, który ma być przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack, posiadanych przez fundusze zarządzane przez spółkę. 

– Zarząd proponuje, aby walne zgromadzenie przeznaczyło zysk spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 34 032 760,66 zł, w całości na kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack SA posiadanych obecnie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez spółkę na sytuację tych funduszy inwestycyjnych i ich uczestników, w tym służących uzyskaniu przez spółkę pośredniej ekspozycji na te obligacje, bądź na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie uchwał walnego zgromadzenia – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd zaproponował, aby walne zgromadzenie upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych, za maksymalną kwotę odpowiadającą zyskowi za rok obrotowy 2017, w okresie pięciu lat od udzielenia tego upoważnienia.

– Przyszłe decyzje zarządu w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych na podstawie wyżej wymienionego upoważnienia walnego zgromadzenia będą zależały od rozwoju sytuacji w zakresie wyżej wymienionych obligacji GetBack SA, przyszłych wyników finansowych spółki, spełniania wymogów kapitałowych oraz spełniania kryteriów określanych w obecnym i przyszłych stanowiskach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczących polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ponadto, w zależności od wyżej wymienionych czynników, zarząd będzie mógł przeprowadzić jeden lub więcej programów skupu akcji własnych – wskazano dalej w komunikacie.

Zarząd podkreślił, że upoważnienie do przeprowadzenia skupu akcji własnych inaczej niż w latach ubiegłych nie zobowiązuje go do przeprowadzenia ww. operacji w danym roku, a jedynie daje możliwość przeprowadzenia takiej operacji w terminie 5 lat od powzięcia przedmiotowej uchwały.

– Tym samym inwestorzy powinni mieć na względzie ryzyko, że zarząd może nie skorzystać z ww. uprawnienia i skup akcji własnych z uwagi na ww. czynniki może nie zostać przeprowadzony – podsumowano w komunikacie.

Pod koniec kwietnia spółka podała, że Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack. „Wyżej wymienione fundusze, a także żaden inny fundusz Quercus, nie posiadają również akcji GetBack SA.” – napisała wówczas spółka w komunikacie.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o getback, quercus)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR