StockWatch.pl

Raport kredytowy: spółki windykacyjne Kruk, Best i Kredyt Inkaso

Omawiane walory: , ,

Niniejszy raport kredytowy porównuje bieżącą sytuację następujących spółek: Kruk, Best oraz Kredyt Inkaso.

⇒ KRUK jest spółką uzyskującą najmniejszy odsetek przychodów w Polsce i najbardziej zdywersyfikowaną geograficznie. W 2015 r. przychody z rynku polskiego wyniosły 54 proc.. Dla Kredyt Inkaso krajowe przychody netto stanowiły 79 proc. (w roku obrotowym 201516), podczas gdy Best całość swoich przychodów wygenerował w Polsce.

⇒  Na podstawie danych dotyczących planowanych przyszłych spłat (Kruk oraz Kredyt Inkaso) oraz luki płynności (Best) żadna z analizowanych spółek nie powinna mieć problemów ze spłatą zadłużenia przy braku uwzględniania przyszłych inwestycji spółek.

⇒  W tabeli poniżej przedstawione zostały trzy różne wskaźniki zadłużenia. Według różnych wskaźników różni emitenci są najmniej lub najbardziej zadłużeni. W przypadku długu netto do kapitałów własnych najmniej zadłużony jest Best, a najbardziej Kruk. Z kolei uwzględniając relacje zadłużenia netto do wyniku EBITDA gotówkowa najmniej zadłużone jest Kredyt Inkaso, a najbardziej Best. Natomiast w relacji długu netto do spłat z portfeli własnych najniższy wskaźnik zadłużenia przypada na Kruka, a najwyższy ponownie na spółkę Best. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, który z podmiotów jest najmniej lub najbardziej zadłużony.

 Średnia rentowność do wykupu dla analizowanych spółek była najniższa w przypadku Kruka (4,23 proc.). Jest to mniej niż oprocentowanie ostatnio wyemitowanych przez spółkę obligacji (4,88 proc.). Wyższy YTM miał miejsce w przypadku obligacji spółki Best (5,62 proc.), co jest wynikiem wyższym od oprocentowania ostatniej emisji z rynku pierwotnego (5,03 proc.). Najwyższa rentowność miała miejsce w przypadku Kredyt Inkaso, która dla jedynej regularnie handlowej na Catalyst serii tej spółki (KRI0619) wyniosła 5,75 proc. (vs. oprocentowanie równe 5,51 proc. dla ostatnio wyemitowanej serii).

Skonsolidowane dane analizowanych spółek na 30 września 2016 r. / za okres 12 miesięcy zakończony 30 września 2016 r. (12M):

  KRUK Best Kredyt Inkaso
Kapitały własne (tys. zł) 960 285 389 936 259 846
Dług netto (tys. zł) 1 385 221 381 625 266 495
Dług netto / Kapitały własne (x) 1,4 1 1
Dług netto / EBITDA gotówkowa 12M (x) 2,5 2,6 2,2
Dług netto / Spłaty 12M (x) 1,5 2,2 1,8

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek, obliczenia własne Michael/Ström DM

>> Pełny raport DM Michael/Ström znajduje się tutaj

 

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT best, kredytin, Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły ok. 66 mln zł w III kwartale

  Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniósł ok. 190 mln zł wobec 199 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym III kwartale bieżącego roku spłaty wierzytelności należne Grupie BEST wyniosły w zaokrągleniu 66 mln zł wobec 72 mln zł przed rokiem. Poziom spłat osiągnięty w III kwartale był jednocześnie nieco wyższy niż w pierwszych dwóch kwartałach tego roku, kiedy to spłaty należne Grupie BEST wyniosły odpowiednio 58 mln zł i 65 mln zł.

 • Nakłady inwestycyjne Kruka spadły do 83 mln zł w III kwartale

  KRUK zainwestował w III kwartale 2019 roku 83 mln zł (-87 proc. r/r) w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 734 mln zł. W tym samym czasie spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wyniosły 433 mln zł.

 • Best rozpoczyna rozmowy z inwestorami nt. objęcia mniejszościowego pakietu akcji

  Zarząd BEST rozpoczął proces podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zarząd planuje przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji.

 • Piotr Krupa: Nigdy nie chciałem pozbyć się spółki i zawsze będę szukał najlepszego sposobu wzrostu dla Kruka

  W czwartek gościem czatu inwestorskiego w StockWatch.pl był Piotr Krupa, prezes największej polskiej spółki na rynku zarządzania wierzytelnościami. Podczas spotkania na gorąco omówiono wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 roku oraz perspektywy rozwoju grupy KRUK.

 • Kruk: Wonga na dobrej drodze, by uzyskać rentowność EBITDA do końca 2019 r.

  Wonga jest na dobrej drodze, by osiągnąć rentowność na poziomie EBITDA do końca 2019 roku, poinformował członek zarządu i CFO Michał Zasępa. Zmiany w tzw. ustawie antylichwiarskiej, które mogą wejść w życie w przyszłym roku spowodowałyby istotny spadek przychodów pożyczkodawcy, ale byłyby jednocześnie szansą na zwiększenie udziałów w rynku, ocenił zarząd KRUKa. 


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR