Raport kredytowy: spółki windykacyjne Kruk, Best i Kredyt Inkaso

Omawiane walory: , ,

Niniejszy raport kredytowy porównuje bieżącą sytuację następujących spółek: Kruk, Best oraz Kredyt Inkaso.

⇒ KRUK jest spółką uzyskującą najmniejszy odsetek przychodów w Polsce i najbardziej zdywersyfikowaną geograficznie. W 2015 r. przychody z rynku polskiego wyniosły 54 proc.. Dla Kredyt Inkaso krajowe przychody netto stanowiły 79 proc. (w roku obrotowym 201516), podczas gdy Best całość swoich przychodów wygenerował w Polsce.

⇒  Na podstawie danych dotyczących planowanych przyszłych spłat (Kruk oraz Kredyt Inkaso) oraz luki płynności (Best) żadna z analizowanych spółek nie powinna mieć problemów ze spłatą zadłużenia przy braku uwzględniania przyszłych inwestycji spółek.

⇒  W tabeli poniżej przedstawione zostały trzy różne wskaźniki zadłużenia. Według różnych wskaźników różni emitenci są najmniej lub najbardziej zadłużeni. W przypadku długu netto do kapitałów własnych najmniej zadłużony jest Best, a najbardziej Kruk. Z kolei uwzględniając relacje zadłużenia netto do wyniku EBITDA gotówkowa najmniej zadłużone jest Kredyt Inkaso, a najbardziej Best. Natomiast w relacji długu netto do spłat z portfeli własnych najniższy wskaźnik zadłużenia przypada na Kruka, a najwyższy ponownie na spółkę Best. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, który z podmiotów jest najmniej lub najbardziej zadłużony.

 Średnia rentowność do wykupu dla analizowanych spółek była najniższa w przypadku Kruka (4,23 proc.). Jest to mniej niż oprocentowanie ostatnio wyemitowanych przez spółkę obligacji (4,88 proc.). Wyższy YTM miał miejsce w przypadku obligacji spółki Best (5,62 proc.), co jest wynikiem wyższym od oprocentowania ostatniej emisji z rynku pierwotnego (5,03 proc.). Najwyższa rentowność miała miejsce w przypadku Kredyt Inkaso, która dla jedynej regularnie handlowej na Catalyst serii tej spółki (KRI0619) wyniosła 5,75 proc. (vs. oprocentowanie równe 5,51 proc. dla ostatnio wyemitowanej serii).

Skonsolidowane dane analizowanych spółek na 30 września 2016 r. / za okres 12 miesięcy zakończony 30 września 2016 r. (12M):

  KRUK Best Kredyt Inkaso
Kapitały własne (tys. zł) 960 285 389 936 259 846
Dług netto (tys. zł) 1 385 221 381 625 266 495
Dług netto / Kapitały własne (x) 1,4 1 1
Dług netto / EBITDA gotówkowa 12M (x) 2,5 2,6 2,2
Dług netto / Spłaty 12M (x) 1,5 2,2 1,8

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek, obliczenia własne Michael/Ström DM

>> Pełny raport DM Michael/Ström znajduje się tutaj

 

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT best, kredytin, Kruk, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
 • Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br.

  KRUK zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie, zaś do większych inwestycji spółka powróci pod koniec 2020 roku. Zarząd ocenia, że większej podaży portfeli ze strony banków należy spodziewać się w 2021 i 2020 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wielkość spłat w maju nie odbiega od poziomu z kwietnia br.

 • COVID-19 obniżył kwartalny wynik Kruka o ponad 125 mln zł

  Wrocławska spółka windykacyjna potwierdziła wcześniejsze szacunki. Po negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności KRUK zanotował 62 mln zł straty netto w I kwartale.

 • Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r.

  Skonsolidowana strata netto KRUKa wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. KRUK dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 m.in. na wielkość i tempo spłat z portfeli. Szacowana EBITDA gotówkowa grupy wyniosła 326 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.

 • Agnieszka Kułton i Iwona Słomska odchodzą z zarządu Kruka

  Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami. Natomiast Iwona Słomska złożyła rezygnację z powodów osobistych. Piotr Krupa zarekomendował radzie nadzorczej, aby do zarządu dołączył Piotr Kowalewski.

 • Best wyda 5 mln zł na buy back obligacji

  BEST planuje skupić obligacje własne o wartości nominalnej 100 zł za sztukę. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł.


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR