Wielton miał 40 mln zł zysku netto, 59,6 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

Omawiane walory:

Wielton odnotował 40,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 38,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton, akcje, wyniki

(Fot. spółka)

– Biorąc pod uwagę to, że wyniki za I półrocze 2019 r. uwzględniają przychody przejętej pod koniec ubiegłego roku brytyjskiej spółki Lawrence David oraz fakt, że wciąż trwają działania integracyjne, które w najbliższej przyszłości przyniosą wzrost marż generowanych przez tę firmę, należy podkreślić utrzymanie zadowalającego poziomu rentowności naszego dotychczasowego biznesu w 2019 r. – powiedział wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tomasz Śniatała.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Zysk operacyjny wyniósł 59,63 mln zł wobec 51,83 mln zł zysku rok wcześniej. Natomiast 85,4 mln zł zysku EBITDA oznacza wzrost o 26,1 proc. r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.326,18 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 983,42 mln zł w roku poprzednim.

– Przede wszystkim chciałbym pochwalić się naszymi wynikami sprzedażowymi. W I półroczu 2019 roku sprzedaliśmy w sumie 12.001 naczep i przyczep, czyli o 36 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Był to zarówno efekt organicznego rozwoju grupy, jak i pomyślnie zakończonej akwizycji. Pod koniec III kwartału 2018 roku bowiem nabyliśmy 75 proc. udziałów w Lawrence David Limited, a 1 października 2018 roku przejęliśmy kontrolę nad tą spółką. Po odliczeniu efektów rozszerzenia składu Grupy Wielton, w I półroczu 2019 roku sprzedaliśmy 9.838 przyczep, naczep i zabudów, co oznacza wzrost o 11,5 proc. w ujęciu rocznym. Wyniki te uzyskaliśmy w warunkach schłodzenia polskiego i niemieckiego rynku na pojazdy użytkowe i spadku popytu na rynku włoskim. Zjawiskom tym towarzyszyła nasilająca się konkurencja, w szczególności ze strony azjatyckich firm – skomentował prezes Mariusz Golec.

Przychody francuskiej spółki Freuhauf sięgnęły niemal 387 mln zł i były o ponad 23 proc. wyższe niż rok wcześniej. Spółka pozostaje liderem rynku z niemal 21-proc. udziałem (wzrost o ok. 3 pkt proc. r/r). Poprawa wyników jest efektem robotyzacji linii produkcyjnych, która bardzo pozytywnie wpłynęła na ich efektywność.

Polska spółka zrealizowała na krajowym rynku 236 mln zł obrotu (1 proc. mniej niż rok wcześniej). Grupa utrzymała pozycję lidera w kluczowych kategoriach produktów. W omawianym okresie Wielton oparł się presji cenowej ze strony konkurencji, przez co grupie udało się utrzymać poziom marż z wcześniejszych okresów.

Z kolei spółka Viberti umocniła swoją pozycję na rynku włoskim. Firma jest na etapie finalizacji biznesplanu prowadzącego do optymalizacji kosztów i zmiany struktury sprzedaży (czego efektem będzie utrzymanie marż). Planowane jest również wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów.

Przychody niemieckiej Grupy Langendorf ze sprzedaży produktów sięgnęły niemal 139 mln zł i były o ponad 14 proc. wyższe r/r. Firma wdraża działania prowzrostowe związane z zarządzaniem portfelem produktów oraz wykorzystaniem synergii grupy, których celem jest wzrost przychodów i maksymalizacja marż.

Według prezesa należy zwrócić uwagę, że w I półroczu 2019 roku istotnie wzrosły w porównaniu z I półroczem 2018 roku koszty wytworzenia produktów, głównie na skutek wyższych cen komponentów do produkcji pojazdów. Wyższe niż rok wcześniej były także wynagrodzenia w Wielton S.A.

– Narzuciliśmy optymalną dyscyplinę kosztów administracyjnych i obsługi sprzedaży, uzyskując istotny ich spadek. Nie bez znaczenia był wzrost kosztów wytworzenia związany z uzupełnianiem straconych w ubiegłorocznym pożarze mocy lakierniczych przez dodatkowe usługi zewnętrzne. Wzrost kosztów wytworzenia, w stosunku do przychodów, wpłynął na obniżenie rentowności EBITDA. Za I półrocze 2019 roku ukształtowała się ona na poziome 6,4 proc. i była o 0,5 pkt proc. niższa niż za analogiczny okres poprzedniego roku – dodał Golec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Wieltonu w I poł. 2019 r. wyniósł 25,76 mln zł wobec 63,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT wielton, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR