Zamknęliśmy rekordowy rok i przyspieszamy tempa

Omawiane walory:

Z Krzysztofem Kawalcem, prezesem zarządu Magellan SA, o wynikach rocznych za 2011 rok, rozmawia Kamil Gemra.

StockWatch.pl: Jaki to był rok dla Grupy Magellan? Co uzna Pan za największy sukces?

Krzysztof Kawalec: Podsumowanie ubiegłego roku jest dla całej Grupy Magellan bardzo korzystne. Potwierdziliśmy naszą pozycję rynkowego lidera rozwiązań finansowych dla służby zdrowia i zwiększyliśmy przewagę nad konkurencją. W ostatnich pięciu latach Magellan zwiększał wynik netto średniorocznie o 23 proc., a przychody średniorocznie o 30 proc. Na wypracowanie tych historycznie rekordowych wyników mają wpływ nasze unikalne kompetencje wypracowane w trakcie 14 lat funkcjonowania na rynku. W budowie i rozwoju dedykowanych rozwiązań finansowych kierowanych do szpitali i samorządów oraz ich partnerów handlowych jesteśmy najbardziej innowacyjną firmą w Polsce. Warto podkreślić, że w 2011 roku utrzymaliśmy poziom kosztów operacyjnych (bez kosztu finansowania portfela) praktycznie na poziomie z 2010 roku pomimo istotnego wzrostu skali działalności. Na koniec grudnia 2011 roku zanotowaliśmy także rekordową kontraktację bilansową w historii spółki będącą efektem szerokiego dostępu do kapitału oraz skutecznej adaptacji portfela produktów do zmieniających się warunków rynkowych. Daje to nam solidne podstawy do dalszego rozwoju spółki w 2012 roku.

W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej. W jakim zakresie miało to wpływ na funkcjonowanie Magellana?

Magellan uważnie obserwuje wszelkie możliwe zmiany i na bieżąco adaptuje swoją działalność do zmian rynkowych. Nowa ustawa o działalności leczniczej spowodowała, że rynek finansowania jednostek służby medycznej stał się jeszcze trudniejszy dla bankowych instytucji finansowych, co w konsekwencji jest szansą dla Magellana na zwiększenie udziału w finansowaniu placówek służby zdrowia. Magellan, w porównaniu do konkurencji, po raz kolejny najlepiej zaadoptował się do nowych warunków umożliwiając dalsze finansowanie jednostek służby zdrowia pomimo wprowadzonych restrykcji. Potwierdzeniem tego są nasze wyniki sprzedaży w 2011 roku. Osiągnięcie kontraktacji na poziomie około 1,4 mld PLN jest dużym sukcesem. Dla porównania w całym 2010 roku wartość łącznej kontraktacji wyniosła 900 mln PLN. Wysoka wartość sprzedaży produktów finansowych została zrealizowana na bazie szerokiej i elastycznej oferty produktowej Magellana dopasowywanej do oczekiwań klientów i zmieniających się warunków prawno-rynkowych. Kreujemy własne, innowacyjne rozwiązania i w ten sposób zdobywamy jeszcze większa przewagę konkurencyjną.

Ilu nowych klientów udało się pozyskać spółce w zeszłym roku? Czy postępuje w tym zakresie dywersyfikacja?

Na koniec 2011 roku mieliśmy 751 współpracujących klientów , w tym 227 pozyskanych nowych klientów w 2011 roku. 95 z nich to jednostki służby zdrowia, a 132 to dostawcy. Współpracujemy z wszystkimi najważniejszymi dostawcami sprzętu medycznego i pod tym względem mamy w pełni zróżnicowany portfel kontrahentów. Po stronie jednostek służby zdrowia współpracujemy z publicznymi jak i niepublicznymi zakładami opieki medycznej.

Analizując wyniki finansowe widać, że spadła marża. Z czego to wynika? Czy obecnie notowane marże utrzymają się w 2012 roku?

Spadek poziomu marży brutto na sprzedaży jest efektem wzrostu skali działalności, dywersyfikacji portfela oraz struktury zapotrzebowania kontrahentów na kapitał. Nie miało to jednak istotnego wpływu dla zyskowności działalności. Przypominam, że skala inwestycji spółki w 2011 roku była rekordowa, co przełoży się pozytywnie na wyniki w 2012 roku.

W analizie wyników często występują dwa pojęcia: kontraktacja bilansowa i pozabilansowa. Czy mógłby Pan je wyjaśnić inwestorom?

Kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów ujęte zostały w aktywach Grupy w ciągu poszczególnych okresów. Kontraktację pozabilansową stanowią zawarte umowy ramowe i warunkowe dotyczące produktów oferowanych przez Grupę.

Jedną z nowych usług jakie wprowadził Magellan było uruchomienie projektu finansowania samorządów. Jaki to produkt? Czy będzie on stanowił znaczną część Waszego biznesu w 2012 roku?

Magellan jest liderem w innowacyjnych rozwiązaniach finansowania inwestycji. Dzięki unikalnym autorskim produktom wyznaczamy trendy rynkowe. Takim nowym produktem będzie oferta dla samorządów, którą będziemy rozwijać w tym roku. Z uwagi na zapotrzebowanie finansowania inwestycji samorządowych widzimy duży potencjał w zagospodarowaniu tego segmentu rynku.

Magellan jest jednym z liderów emisji obligacji jeżeli chodzi o spółki z segmentu MIDCAP. Czy koszt takiego finansowania jest mniejszy niż kredytów bankowych? Kto nabywa Wasze obligacje? Mogą to zrobić również inwestorzy indywidualni? Jakie jest oprocentowanie takich papierów?

Emisja obligacji jest ważnym źródłem pozyskiwania kapitału na finansowanie działalności Grupy Magellan. Tylko w 2011 roku wyemitowaliśmy obligacje o wartości ponad 300 mln zł. Dla porównania w 2010 roku emisja obligacji miała wartość 188 mln zł. Oznacza to wzrost o 60 proc. rok do roku. Na koniec 2011 roku łącznie wartość programu emisji obligacji wyniosła 450 mln zł wobec poziomu 240 mln zł na koniec 2010 roku. Obok emisji obligacji ważnym źródłem finansowania działalności Grupy Magellan są także kredyty bankowe. Na koniec 2011 roku posiadaliśmy dostępne limity kredytowe na poziomie ponad 230 mln zł. Nasze obligacje trafiają do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje krótkoterminowe trafiają głównie do klientów private banking. Cały czas mamy za pośrednictwem banków zapytania od tej grupy, czy nie planujemy robić nowych emisji by umożliwić inwestycję w nasze obligacje. W długoterminowe papiery inwestują zaś głównie inwestorzy finansowi, OFE i TFI. W naszym interesie wciąż jest powiększanie bazy inwestorów i pokazywanie im spółki.  Nowe fundusze inwestują w nasze papiery i uważam, że to daje duży potencjał do naszego dalszego, stabilnego rozwoju. Jeżeli chodzi o koszt obligacji to są one droższe od kredytów bankowych, jednak są dla nas bardziej elastycznym źródłem finansowania.

Jak wygląda sytuacja finansowa Waszej spółki zależnej MedFinance? Kiedy można spodziewać się jej debiutu na NewConnect? O jakiej wartości nowej emisji akcji mówimy?

MedFinance jest samodzielną spółką, która w ponad rok od rozpoczęcia działalności uzyskała dodatni wynik netto na koniec 2011 roku. Spółka osiągnęła już break even point i buduje portfel aktywów, który będzie dawał przychody w perspektywie kilku lat. Rośnie zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w służbie  zdrowia i w tym segmencie rynku MedFinance będzie odgrywał coraz większą rolę. Wprowadzenie MedFinance na NewConnect to wciąż aktualny temat. Nie zrezygnowaliśmy z tego, tylko przełożyliśmy w czasie. Jest to wynikiem kilku czynników. Na rynku wciąż są małe możliwość pozyskania kapitału po atrakcyjnej wycenie. Z drugiej strony, spółka wciąż jest w początkowej fazie rozwoju i rozwadnianie się jest mało pożądane. Pojawienie się na NewConnect to jeden ze sposobów otwarcia szerszego dostępu do finansowania przez samą MedFinance, czyli odłączenie długu tej spółki od bilansu Magellana.

Czy działalność MEedinance ma wpływ na sprzedaż Magellana? Korzystacie z możliwości, jakie daje cross-selling ?

MedFinance działa w innym segmencie rynku niż Magellan. Projekty realizowane przez MedFinance są ściśle powiązane z prowadzonymi inwestycjami. Głównym kanałem dystrybucji  MedFinance jest sprzedaż vendorska. W ten sposób docieramy do klientów którzy nie współpracują z Magellanem. Dzięki MedFinance jesteśmy w stanie dotrzeć do tych klientów z ofertą Magellana. Sprzedawcy Magellana poprzez  bezpośredni kontakt z podmiotami medycznymi również kreują sprzedaż dla MedFinance, tak więc istnieją tutaj typowe w sprzedaży efekty synergii.

Prowadzicie działalność również w Czechach i na Słowacji. Czy spółki zależne są rentowne? Jak wyglądają perspektywy tych rynków? Planujecie wchodzić na kolejne rynki, może Węgry?

Spółki zagraniczne działające w Czechach i na Słowacji są rentowne. Razem wypracowały w 2011 roku zysk netto na poziomie 1,2 mln zł, przy przychodach 5,6 mln zł. I są to zdecydowanie lepsze wyniki od uzyskanych w 2010 roku. Rynki zagraniczne, także nowe, są dla nas ważne, jednak z uwagi na duże zapotrzebowanie naszych usług w kraju nie są dla nas priorytetem. Chcemy w najbliższym roku koncentrować się na rozwoju biznesu w Polsce.

Dominującym akcjonariuszem Magellana jest fundusz Enterprise Investors. Czy będzie on chciał wyjść z inwestycji? Jak to wpływa na działalność Magellana?

Enterprise Investors odegrał znaczącą rolę w rozwoju spółki poprzez dostarczenie kapitału niezbędnego do jej rozwoju a także uwiarygodnienia w oczach kontrahentów i instytucji finansujących. Należy zauważyć, że pomoc o której mówimy miała miejsce w okresie budowania obecnej pozycji rynkowej Magellana, a więc 6-7 lat temu. Od tego czasu spółka zbudowała bardzo kompetentny i stabilny zespół menedżerski wyższego i średniego szczebla, który dzisiaj stanowi jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych spółki na rynku. Co do strategii wyjścia z inwestycji głównego akcjonariusza najlepiej zapytać o to fundusz EI, natomiast z mojego doświadczenia w pracy z funduszem mogę powiedzieć, że wyście nie jest uwarunkowane kwestią czasu tylko ceny.

Jaki będzie nadchodzący 2012 rok? Opublikujecie prognozy? Czy inwestorzy mogą liczyć na dywidendę?

Prognoz finansowych na ten rok nie publikowaliśmy. Zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom pozostawienie zysku z 2011 roku w spółce. Baza finansowania którą obecnie posiadamy oraz zbudowany portfel aktywów pozwala nam pozytywnie myśleć o rozwoju spółki, która do tej pory pod względem wyników rozwijała się w tempie ponad 20 procent średniorocznie. Uważamy, że Spółka ma ciągle potencjał do tego aby rozwijać się w podobnym tempie jak w ostatnich latach.

Dziękuję za rozmowę.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT MAGELLAN, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR