StockWatch.pl

Zmiana rachunkowości ZA Puławy obniży jednostkowy zysk netto za 2018 r. o 10,8 mln zł

Omawiane walory:

Ujednolicenie polityki rachunkowości Zakładów Azotowych Puławy do zasad obowiązujących w pozostałych spółkach z Grupy Azoty spowoduje zmniejszenie jednostkowego wyniku netto spółki za 2018 rok o 10,8 mln zł oraz zwiększenie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych o 40,4 mln zł.

– Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA informuje, że w celu ujednolicenia polityki rachunkowości spółki z polityką rachunkowości obowiązującą w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej spółki – Grupy Azoty SA oraz w wyniku weryfikacji i wynikającej z niej zmiany podejścia do ujmowania podatku odroczonego, podjął decyzję o zmianie zasad rozliczania ulgi w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) oraz rozpoznawania odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji – czytamy w komunikacie.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Dotychczas zwolnienie z podatku dochodowego osiągniętego z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie uzyskanych zezwoleń spółka ujmowała w wysokości i w momencie rzeczywistego korzystania z ulgi. Należna a niewykorzystana kwota ulgi prezentowana była w pozycjach pozabilansowych jako należność warunkowa. Obecnie spółka będzie rozpoznawać aktywo z tytułu podatku odroczonego w momencie wypełnienia przez nią warunków określonych w uzyskanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w SSE, z uwzględnieniem realizowalności tego aktywa w przyszłości, wyjaśniono.

– Dotychczas w przypadku dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów i akcji spółka rozpoznawała odroczony podatek dochodowy. Obecnie spółka nie będzie rozpoznawała odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji podmiotów, nad którymi sprawuje kontrolę i nie ma zamiaru tej kontroli przekazać – wskazano także.
– Łączny wpływ wyżej opisanych zmian na jednostkowy wynik netto spółki za 2018 rok wynosi (-) 10,8 mln zł, natomiast na niepodzielony wynik z lat ubiegłych (+) 40,4 mln zł – podsumowano w komunikacie.

Sprawozdania finansowe spółki są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, zaznaczono też w materiale. Publikacja raportu rocznego Puław nastąpi 30 kwietnia 2019 roku.

Grupa Azoty ZA Puławy jest częścią grupy kapitałowej Grupa Azoty.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Pulawy, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com