8 spółek z najwyższą stopą dywidendy w sierpniu

Jeszcze tego lata w żniwach dywidendowych udział weźmie blisko 30 spółek z głównego rynku oraz NewConnect. Sprawdziliśmy, kto w drugiej połowie wakacji najhojniej sypnie groszem.

Na sierpniowej liście jest jeszcze 8 ofert z wysoką stopą, ale przed kupnem akcji warto poświęcić chwilę na analizę, czy walory danej spółki pasują do naszego portfela. (Fot. stockwatch.pl)

Sierpień to miesiąc dywidend, a pierwszy jego tydzień rozpoczął się mocnym akcentem. Prawo do ubiegłorocznych zysków ustaliły już m.in. Ronson, ZE PAK, Relpol oraz Fasing. Każda ze spółek zaoferowała akcjonariuszom wypłaty o stopach w przedziale 4,5-7 proc. Na sierpniowej liście jest jeszcze 8 ofert z wysoką stopą, ale przed kupnem akcji warto poświęcić chwilę na analizę i refleksję, czy walory danej spółki pasują do naszego portfela.

W tym miesiącu dywidendę o najwyższej stopie wypłaci Telestrada, spółka notowana na NewConnect. Telekom 18 sierpnia podzieli między akcjonariuszy 4,52 mln zł. Prawo do 1,50 zł na akcję nabędą inwestorzy posiadający papiery spółki na koniec sesji 16 sierpnia. Na gotówkę trzeba będzie jednak poczekać, ponieważ wypłatę zaplanowano dopiero na 15 grudnia 2017 r.

Tegoroczna dywidenda jest drugą w historii telekomu. Rok wcześniej Teslestrada wypłaciła identyczną kwotę. Stawka 1,50 zł na akcję przy ówczesnym kursie dawała stopę 9,2 proc.

Telestrada jest operatorem telekomunikacyjnym i działa na bardzo konkurencyjnym rynku usług biznesowych i domowych. Mimo stopniowego wzrostu liczby kart SIM (w czerwcu spółka miała 70.874 aktywnych kart) przychody telekomu od wielu kwartałów topnieją. W I kwartale 2017 r. sprzedaż pierwszy raz od dużej akwizycji z 2014 r. spadła poniżej 15 mln zł. Wyniki udaje się za to nadrobić restrukturyzacją i minimalizacją kosztów finansowych.

– C/Z w okolicy 10 jest bardzo odpowiednim wskaźnikiem dla podmiotu, który nie ma charakteru wzrostowego, a Telestrada takowego nadal nie ma. Ale w tym miejscu należałoby dodać ryzyko spadku wyników – churn i spadek obrotów. W tym kontekście można by powiedzieć, że spółka jest nawet stosunkowo wysoko wyceniana. Z drugiej strony mamy transakcję na aktywach finansowych, która z dużym prawdopodobieństwem jest jednorazowa i obciąża wynik okresu. Po jej wyłączeniu skorygowany i opodatkowany wynik netto wzrośnie do poziomu 7,8 mln zł. Wobec powyższego C/Z spadnie do poziomu 7,7, który można uznać za odpowiedni i uwzględniający ryzyko spadku wyników w przyszłości. Gdy jednak spojrzymy przez pryzmat dywidendy, to wycena może wydawać się atrakcyjna, przynajmniej dla tych, którzy dają wiarę w to, że spółka przezwycięży spadek sprzedaży. Skorygowana stopa hipotetycznej dywidendy może wynieść przy obecnym kursie nawet 13 proc. – mówi Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl >> Zobacz szczegółowe omówienie sytuacji fundamentalnej Teslestrady

Notowania Telestrady są w trendzie wzrostowym. Od debiutu na NewConnect w 2007 roku akcje telekomu podrożały ponad trzykrotnie. W ubiegły piątek kurs akcji osiągnął historyczne maksimum na 19,40 zł. Słabą stroną akcji telekomu jest niska płynność. Według statystyk serwisu ATTrader.pl, na walorach spółki w ostatnim miesiącu zawierano średnio 7 transakcji, przy obrocie na sesji na poziomie niecałych 60 tys. zł.

notowania

Problem niskiej płynności pojawia się także w wypadku notowanego na rynku głównym Quantum Software. Producent oprogramowania w ramach pierwszej dywidendy wypłaci akcjonariuszom cały ubiegłoroczny zysk, czyli 2,17 mln zł. Stawka na akcję wyniesie 1,46 zł, a stopa nieco ponad 7 proc. Dzień dywidendy ustalono na 25 sierpnia, więc aby partycypować w zyskach należy posiadać akcje na koniec sesji 23 sierpnia. Dywidenda pojawi się na koncie 8 września.

Inwestorzy przymierzający się do zakupu akcji powinni mieć na uwadze, że główny akcjonariusz w poprzednich latach próbował wycofać spółkę z GPW. W 2015 roku pojawiło się wezwanie na brakujący pakiet akcji po cenie 6,50 za sztukę. Na przełomie 2016 i 2017 roku ofertę powtórzono, ale nie przyniosło ona zamierzonego celu, mimo iż cena wzrosła do 9 zł. Obecnie porozumienie głównych akcjonariuszy kontroluje 71,4 proc. akcji, które uprawniają do 81,02 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Quantum Software zadebiutowało na GPW w 2007 r. Akcje w ofercie sprzedawało po 23,20 zł. Obecnie jeden walor spółki kosztuje ok. 25 zł.

notowania

E-BOOK: Tajniki analizy fundamentalnej – wskazówki i porady ekspertów StockWatch.pl >>> SPRAWDŹ

W tym roku groszem wyjątkowo hojnie sypnie Grupa Kęty. Spółka działająca w segmencie m.in. opakowań i konstrukcji aluminiowych w ramach piętnastej w swojej giełdowej historii dywidendy proponuje wypłatę o stopie nieco ponad 7 proc. Do podziału między akcjonariuszy trafi 284 mln zł, czyli 102 proc. skonsolidowanego zysku netto. Pierwotnie zarząd proponował wypłatę na poziomie 80 proc. (23,50 zł na akcję), jednak ostatecznie na WZA głosami OFE – podobnie jak w ubiegłym roku – stawkę podbito do 30 zł na walor. Dzień dywidendy wyznaczono na 24 sierpnia, co oznacza, że prawo do zysku otrzymają inwestorzy posiadający akcje na koniec sesji 22 sierpnia. Środki trafią na rachunki maklerskie w dwóch ratach: 7 września (8 zł na akcję) i 23 listopada (22 zł).

Zdaniem Pawła Bieńka, Grupa Kęty w kolejnych latach może płacić wysokie dywidendy, pod warunkiem utrzymania swojej dochodowości. W tym kontekście warto wziąć pod uwagę fakt, że strategiczny cel spółki na 2020 r. to wypracowanie ok. 264 mln zł zysku, a zatem obecne wyniki mogą nie do końca być powtarzalne.

– W 2017 r. spółka wypłaci 30 zł dywidendy/akcję (zarząd proponował wstępnie 23,50 zł). Perspektywa do wzrostu DPS w 2018 wydaje się nam ograniczona, jeśli ma ona nie przekraczać 100 proc. skonsolidowanego zysku netto (zarząd rekomenduje średnioterminowy cel na 80 proc.). Poziom wypłacany w 2017 roku oparty jest w części o podatkowe one-offy, które podbiły zysk netto w 2016 roku. Zwracamy jednocześnie uwagę, że przy 100 proc. wypłacie z skonsolidowanego zysku netto z 2017 roku div yield wynosi nadal atrakcyjne 6 proc. (przy 80 proc. jest to 4,8 proc.). – zwracają uwagę analitycy DM BDM w czerwcowym raporcie.

Grupa Kęty słynie z regularnych dywidend oraz stabilnego długoterminowego trendu wzrostowego. Na przestrzeni kilkunastu lat przemysłowa spółka tylko raz zrezygnowała z dzielenia się zyskiem – w kryzysowym 2009 r. Rok później Kęty wznowiły politykę dywidendy wypłacając 4 zł na akcję. Od tego czasu kwoty płacone na akcję rosną niemal co roku. Czynnikiem ryzyka w wypadku akcji Kęt jest zbliżający się kolejny etap reformy systemu emerytalnego. W akcjonariacie spółki widnieją 4 fundusze, kontrolujące 50 proc. kapitału zakładowego.

notowania

Dywidenda o blisko 6,5-proc. stopie zasili portfele akcjonariuszy K2 Internet. Spółka specjalizująca się w usługach e-marketingu trzeci rok z rzędu wypłaci równo 1 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do zysku zaplanowano na 16 sierpnia. Aby uczestniczyć w podziale zysku należy mieć akcje na koniec sesji 11 sierpnia. Środki na rachunku maklerskim pojawią się 10 listopada.

K2 Internet na GPW jest notowany od 2008 roku. W tym czasie spółka trzykrotnie dzieliła się zyskiem (stopy wyniosły 6,6 proc., 8,7 proc. i 7,2 proc.). Polityka dywidendowa K2 Internet zakłada coroczną wypłatę w wysokości min. 50 proc. skonsolidowanego zysku netto z działalności operacyjnej za rok poprzedni, przy uwzględnieniu potrzeb inwestycyjnych oraz przy założeniu, iż struktura grupy K2 Internet pozostanie bez zmian.

Notowania spółki znajdują się w umiarkowanym trendzie wzrostowym. Roczna stopa zwrotu wynosi 23 proc. Niedosyt pozostawiają obroty. Akcje spółki należą do walorów, które – biorąc pod uwagę liczbę zawieranych transakcji – charakteryzują się niewielkim zainteresowaniem inwestorów.

notowania

W tym tygodniu prawo do zysków ustali AC Autogaz. Dzień dywidendy przypada 14 sierpnia, więc aby załapać się na wypłatę należy mieć akcje na koniec sesji 10 sierpnia. W tegorocznej puli jest 26,2 mln zł. Kwota 2,70 zł na akcję pojawi się na rachunkach maklerskich 5 września.

AC Autogaz to dywidendowa maszynka. Spółka od początku swojej obecności na GPW (debiut w 2011 r.) co roku dzieli się zyskiem. Stopy dywidend również robią wrażenie – najniższa wyniosła 5,7 proc., a najwyższa 9,8 proc. Co więcej, w ubiegłym roku producent instalacji gazowych do aut wypłacił aż dwie dywidendy: pierwszą w maju (2,50 zł na akcję z zysku za 2015 r.), drugą w grudniu (2,50 zł/akcję z zysków z lat wcześniejszych). Za uwzględnieniem AC Autogazu w portfelu dywidendowym przemawia także fakt, że akcje spółki są w umiarkowanym trendzie wzrostowym, a tego lata kurs poprawia historyczne maksimum.

notowania

Na tegorocznej liście spółek dywidendowych nie mogło zabraknąć Introlu. W tym roku spółka obchodzi jubileusz – wypłaci 10. w swojej giełdowej historii dywidendę. Z zysku za 2016 do akcjonariusze już w styczniu otrzymali 0,30 zł na akcję. Czerwcowe walne dołożyło do tego 0,40 zł na walor. W sumie do inwestorów trafi 10,66 mln zł. Łączna stopa dywidendy wyniesie blisko 10 proc. Stabilność płaconych dywidend sprawia, że inwestorzy mogą nieco przymknąć oko na płynność akcji.

Spółka Kwota dywidendy Dywidenda na akcję Stopa dywidendy Dzień dywidendy Dzień wypłaty
Ronson 16.401.081 zł 0,10 zł 5,6 proc. 3 sierpnia 10 sierpnia
ZE PAK 65.562.375 zł 1,29 zł 7 proc. 4 sierpnia 16 sierpnia
Relpol 3.843.677 zł 0,40 zł 4,7 proc. 7 sierpnia 22 sierpnia
Fasing 2.485.799 zł 0,80 zł 4,5 proc. 7 sierpnia 17 sierpnia
AC Autogaz 26.236.259 zł 2,70 zł 5,9 proc. 14 sierpnia 5 września
K2 Internet 2.485.032 zł 1 zł 6,4 proc. 17 sierpnia 10 listopada
Telestrada 4.526.622 zł 1,50 zł 8 proc. 18 sierpnia 15 grudnia
UHY ECA 311.251 zł 0,06 zł 5,6 proc. 18 sierpnia 1 września
Introl 10.655.520 zł 0,40 zł 5,5 proc. 18 sierpnia 31 sierpnia
Kęty 284.699.400 zł 30 zł 7,1 proc. 24 sierpnia 7 września (8 zł)
23 listopada (22 zł)
Termoexpert 155.301 zł 0,15 zł 5,4 proc. 25 sierpnia 8 września
Quantum Software 2.166.647 zł 1,46 zł 7 proc. 25 sierpnia 8 września

Spółki z najwyższa stopą dywidendy w sierpniu. Źródło: kalendarium StockWatch.pl/raporty bieżące

Na sierpniową listę załapało się jeszcze dwóch mikrusów z NewConnect: UHY ECA oraz Termoexpert. Pod nazwą pierwszej spółki kryje się kancelaria biegłych rewidentów, która prowadzi badania audytorskie m.in. wielu spółek notowanych z GPW. Na liście klientów znajdziemy takie firmy jak Mostostal Zabrze, Rafamet, Remak, Artifex Mundi czy P.A. Nova. W tym roku UHY ECA wpłaci szóstą dywidendę w swojej historii. W puli jest nieco ponad 311 tys. zł. Stawka wyniesie 6 groszy na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 18 sierpnia – akcje trzeba zatem posiadać na koniec sesji 16 sierpnia. Wypłatę zaplanowano na 1 września. Z kolei Termoexpert świadczy specjalistyczne usługi przygotowywania i realizacji kompleksowych programów optymalizacji energetycznej budynków, w tym wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Spółka w ramach czwartej w swojej historii dywidendy podzieli 155 tys. zł. Na każdy walor przypadnie 0,15 zł. Dzień dywidendy wyznaczono na 25 sierpnia, a wypłaty na 8 września.

W wypadku obu spółek poważnym zastrzeżeniem jest ekstremalnie niska płynność. Według statystyk ATTrader.pl, na akcjach UHY ECA i Termoexpertu w ostatnim miesiącu zawierano średnio dwie transakcje przy obrocie na sesji w okolicach 1 tys. zł. Przy tak niskim obrocie nawet pojedyncze zlecenie może spowodować kilkudziesięcioprocentową zmianę kursu akcji, a to wyklucza sens stawiania stop lossa.

notowania

notowania

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ACAUTOGAZ, introl, k2internt, kety, quantum, Telestr, termoexp, UHYECA, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR