9 kolejnych spółek, które chcą podzielić się dywidendą

Po kolejnym cięciu stóp procentowych inwestowanie bezpieczne straciło resztki sensu, jednak akcje niezmiennie niosą wysokie ryzyko. Dlatego kapitał chętnie wybiera spółki dywidendowe. Na rynek trafiło właśnie dziewięć kolejnych ciekawych propozycji podziału ubiegłorocznych zysków, dających atrakcyjne stopy dywidend.

W parze z publikacjami wyników finansowych idą deklaracje o gotowości do podziału ubiegłorocznych zysków. We wtorek zarząd Banku Handlowego zarekomendował na dywidendę 970,8 mln zł, czyli prawie 100 proc. jednostkowego zysku netto za 2014 r. W przeliczeniu na jedną akcję będzie to 7,43 zł i stopa ponad 7 proc. W opinii zarządu banku, propozycja jest uzasadniona dobrą sytuacją kapitałową i płynnościową. Jednocześnie Handlowy spełnia kryteria wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczące polityki dywidendowej instytucji finansowych. Proponowany termin ustalenia prawa do dywidendy to 6 lipca 2015 roku, a termin wypłaty 24 lipca. W zeszłym roku bank wypłacił 7,15 zł na akcję.

Kolejną świeżą rekomendacją jest propozycja Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO). Zarząd spółki chce na dywidendę przeznaczyć 15 mln zł, czyli 2,68 zł na akcję. To daje stopę 6,8 proc. Z zysku za 2013 rok do podziału trafiło 5,88 mln zł, co dało 1,05 zł na akcję. Spółka świadcząca usługi dochodzenia roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania m.in. dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w 2014 roku zarobiła na czysto 15,2 mln zł. Rok wcześniej było to 10,2 mln zł. Na koniec grudnia na drodze sądowej EuCO procedowało sprawy o łącznej wartości sporu 258 mln zł, a w postępowaniach przedsądowych z ubezpieczycielami kwota sporu wynosiła 214 mln zł. Spółka w Czechach, na Słowacji i Węgrzech zakończyła proces restrukturyzacji, a w tym roku powinny być konsolidowane wyniki rumuńskiej spółki.

Planami wypłaty dywidendy podzieliły się także Ropczyce. Rada nadzorcza zakładów magnezytowych pozytywnie zaopiniowała wniosek na walne, który zakłada przekazanie akcjonariuszom 0,75 zł na walor. Taki poziom daje stopę niespełna 4 proc. Wcześniej spółka informowała, że zarząd zamierza w dłuższej perspektywie rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za dany rok obrotowy. Z zysku za 2013 r. na wypłatę przeznaczono 2,98 mln zł z zysku netto, czyli 0,65 zł na akcję. Ropczyce jeszcze nie publikowały pełnych wyników za 2014 roku. Raport roczny pojawi się 12 marca. W zeszłym roku spółka starała się rekompensować spadek przychodów będący pokłosiem sytuacji na Ukrainie. Ropczyce pojawiły się na nowych rynkach m.in. w Australii i Azji.

W tym roku nie brakuje propozycji dywidendowych, których stopa sięga nawet 10 proc. (Fot. Daniel Paćkowski)

W tym roku nie brakuje propozycji dywidendowych, których stopa sięga nawet 10 proc. (Fot. Daniel Paćkowski)

Kolejna propozycja dywidendy wyszła z grupy Asseco. Po Asseco Central Europe (0,47 euro dywidendy na akcję) i Asseco South Eastern Europe (0,40 zł na akcję) teraz zarząd Asseco Business Solutions rekomenduje wypłatę 0,85 zł. Taka kwota oznacza stopę 5,9 proc. W 2013 r. spółka przeznaczyła na wypłatę dla akcjonariuszy 0,80 zł na akcję. Na stanowisko w sprawie dywidendy wciąż czekają akcjonariusze Asseco Polnad. Analitycy spodziewają się, że może to być 2,80 zł na akcję. Daje to stopę na poziomie około 4,9 proc. Raport roczny spółka prezentuje w najbliższy piątek. Rynek oczekuje po Asseco kontynuacji pozytywnych tendencji.

Ciekawą propozycję zgłosiła Lena Lighting. Zarząd zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 0,30 zł dywidendy na akcję z zysku 2014 roku. Taki poziom daje stopę w wysokości 6 proc. Spółka znana jest z płacenia hojnych dywidend. W ostatnich dwóch latach na ten cel przeznaczała po 0,30 zł na walor. Natomiast w latach 2011-2012 było to 0,10 zł i 0,15 zł. Lena jeszcze nie publikowała końcowych wyników za 2014 rok. Raport pojawi się 20 marca. Po III kwartałach ubiegłego roku na koncie Leny było 78,6 mln zł przychodów wobec 70,8 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 7,2 mln zł do 7,8 mln zł, a wynik netto z 6,4 mln zł do 6,9 mln zł. Na koniec września spółka dysponowała środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami w kwocie 1,1 mln zł. Rok wcześniej było to 7,5 mln zł.

Ochotę do podzielenia się zyskiem z 2014 roku zasygnalizował też PGNiG. Zarząd proponuje dywidendę w kwocie 0,16 zł na akcję z zysku za 2014 rok. W sumie na dywidendę trafi 944 mln zł, co stanowi ponad 33,4 proc. skonsolidowanego zysku netto za zeszły rok. Ostateczna decyzja o wysokości dywidendy będzie zależała od akcjonariuszy, w tym wypadku w największym stopniu od Skarbu Państwa. Analitycy Ipopema Securities nie wykluczają, że na walnym może paść wyższa propozycja niż przedstawiona przez zarząd. Proponowanym dniem dywidendy jest 15 lipca, a dniem jej wypłaty 4 sierpnia 2015 roku. Rok wcześniej na dywidendę przeznaczono 885 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję. W 2014 roku zysk netto PGNiG wzrósł do 2,82 mld zł z 1,92 mld zł. W zeszłym roku cash flow operacyjny wyniósł 6,98 mld zł wobec 7,81 mld zł. Na koniec grudnia środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowiły 2,96 mld zł, a rok wcześniej było to 2,93 mld zł.

Całkiem sowitą dywidendę chce wypłacić Orange Polska. Zarząd rekomenduje 0,50 zł na akcję. To przekłada się na stopę w wysokości 5,4 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 czerwca 2015 r., a terminem jej wypłaty 9 lipca. Z zysku za 2013 r. Orange wypłaciło również 0,50 zł dywidendy na akcję. Z wywiadu udzielonego PAP przez Macieja Nowohońskiego, członka zarządu ds. finansowych Orange Polska wynika, że spółka oczekuje stabilnej sytuacji na rynku usług komórkowych dla klientów indywidualnych. Spodziewa się za to trudnego roku na bardzo konkurencyjnym rynku biznesowym, gdzie widać jednak obecnie oznaki poprawy.

>> Serwis StockWatch.pl śledzi wszystkie informacje dotyczące planów dywidendowych spółek z warszawskiej giełdy >> Aktualne kalendarium dywidend znajdziesz tutaj

W całkiem pokaźną dywidendę mierzy także M.W. Trade. Zarząd spółki proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 8,55 mln zł z zysku za 2014 rok. Rekomendację popiera rada nadzorcza. Zgodnie z propozycją jednostkowa dywidenda wyniosłaby 1,02 zł na akcję, co daje około 5,4-proc. stopę. Z zysku za 2013 rok spółka wypłaciła prawie 7 mln zł, co dało 0,83 zł na walor. Ostateczna decyzja dotycząca wysokości tegorocznej dywidendy zapadnie na walnym 2 kwietnia. Spółka ma za sobą rekordowy rok pod względem przychodów i zysku netto. W 2014 roku wypracowała 70 mln zł przychodów, co przełożyło się na 17,16 proc. czystego zysku (+22 proc. r/r.). Również wartość portfela wierzytelności osiągnęła historyczne maksimum.

Powyżej stopy zwrotu z akcji dziewięciu omawianych spółek na przestrzeni ostatniego półrocza.

Powyżej stopy zwrotu z akcji dziewięciu omawianych spółek na przestrzeni ostatniego półrocza.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT ASSECOBS, assecopol, euco, handlowy, Lena, mwtrade, orangepl, PGNiG, ropczyce, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR