Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 12,5-50 mln akcji serii O bez prawa poboru

Omawiane walory:

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o emisji w trybie subskrypcji prywatnej między 12,5 mln a 50 mln akcji serii O bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Idea,bank,emisja,akcje,

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 12,5-50 mln akcji serii O bez pp

– Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 25 000 000 zł i nie wyższą niż 100 000 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 12 500 000 i nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych, imiennych serii O, o wartości nominalnej 2 zł każda – czytamy w uchwałach.

Akcje serii O zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje te mogą zostać zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding oraz spółce LC Corp B.V.

– Bank nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r. zawrze z inwestorami wskazanymi w ust. 3, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii O w ramach subskrypcji prywatnej – czytamy dalej.

– Nadzwyczajne walne zgromadzenie banku, po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu banku uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O oraz cenę emisyjną akcji serii O, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, działając w interesie banku, pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru wszystkich akcji serii O – napisano także w uchwałach.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Cena emisyjna akcji serii O będzie wynosić 2 zł za sztukę.

– Przeprowadzenie emisji akcji serii O pozwoli więc na uzyskanie przez bank środków finansowych w kwocie do 100 000 000 zł, co przełoży się na poprawę sytuacji kapitałowej banku oraz wzrost poziomu współczynników kapitałowych obowiązujących banki – czytamy w opinii zarządu w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Jak wskazał zarząd, zgodne z interesem banku jest pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji nowej emisji.

– Takie ustalenie pozwoli m.in. na przeprowadzenie emisji tych akcji bez konieczności zastosowania długotrwałych procedur związanych ze sporządzeniem i zatwierdzeniem prospektu emisyjnego oraz skróci sam proces subskrypcji akcji. Zgodnie z projektem uchwały, akcje serii O mogą zostać zaoferowane do objęcia akcjonariuszowi większościowemu banku tj. spółce Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu […] oraz spółce LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Mając na uwadze wskazane powyżej wymagania, w ocenie zarządu, pozyskanie środków w ramach przedmiotowej emisji od podmiotów zależnych od pana dr. Leszka Czarneckiego z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy, przełoży się na stosunkowo szybkie zwiększenie funduszy własnych banku – czytamy dalej.

Zarząd banku podał, że rozważał również alternatywny sposób pozyskania niezbędnych środków finansowych tj. w ramach oferty publicznej.

– Biorąc jednakże pod uwagę:

– obecną sytuację rynkową,

– brak skłonności inwestorów do nabywania akcji instytucji finansowych,

– bieżące notowania akcji banku,

– harmonogram oferty,

ryzyko ewentualnego niepowodzenia oferty publicznej jest w ocenie zarządu wysokie. Dodatkowo niepowodzenie oferty publicznej wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi dla banku. Mając powyższe na uwadze, zarząd banku postanowił skierować ofertę objęcia akcji serii O w ramach subskrypcji prywatnej do akcjonariusza większościowego banku oraz spółki zależnej od podmiotu pośrednio dominującego względem banku – podsumowano.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Ideabank, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR