DM mBanku obniżył ceny docelowe 7 banków i zaktualizował prognozy dywidend

Omawiane walory: , , , , , ,

W najnowszych rekomendacjach analitycy DM mBanku uwzględnili dwa nowe czynniki oraz zaktualizowali prognozy dywidend. Ogłoszone przez KNF nowe wartości bufora ST dla sektora spowodowały wzrost możliwej wypłaty w PKO BP, ale równocześnie obniżenie jej dla Pekao, Handlowego oraz Santandera.

Brak podwyżek stóp procentowych skłonił analityków DM mBanku do obniżek prognoz zysku banków na 2020 o 4 proc.

Biuro po lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej założyło brak podwyżek stóp procentowych do końca kadencji. Efektem jest rewizja prognoz na 2020 rok dla całego sektora.

– Prognozowany przez naszych makro ekonomistów brak podwyżek stóp procentowych do końca kadencji RPP. W wyniku rewizji nasze prognozy zysku netto na 2020 rok zostały obniżone średnio o 4 proc., zaś wyniku odsetkowego o 3 proc. Jak wynika z naszych szacunków, brak podwyżek nie oznacza katastrofy dla wyników sektora a konsensus na 2020 rok jest nadal w zasięgu banków. Uważamy, że rynek nadal w pełni nie docenia znaczącego potencjału jaki tkwi w sprzedaży kredytów, które także w znaczący sposób zamortyzowały spadek konsensusu w 2018 roku. – uważają eksperci.

Jednak dużo istotniejszym czynnikiem ryzyka jest procedowana ustawa CHF (pomoc dla frankowiczów). Analitycy uważają, że ustawa będzie miała niski wpływ na wycenę sektora, ale znaczący na wyniki w pierwszych dwóch latach od jej wprowadzenia.

– Ustawa CHF znowu powróciła na wokandę i miesiącach prac opuściła podkomisję sejmową. Przewodniczący podkomisji Tadeusz Cymański wyraził opinię, że ustawa powinna zostać uchwalona do końca marca i wprowadzona w życie 1 lipca. Oznacza to, że w skrajnym przypadku (obciążenie 0,5 proc. kwartalnie) ustawa będzie kosztować sektor około 1 mld zł w 2019 roku i 2 mld zł w 2020 r. Uważamy, że wprowadzenie ustawy nadal jest nieprzesądzone i zależeć może od sondaży wyborczych. – czytamy w raporcie z 1 lutego.

Nowe, niższe ceny docelowe

DM mBanku w lutowym raporcie obniżył zalecenie dla PKO BP z akumuluj do trzymaj, a cenę docelową z 45 zł do 40,92 zł. Bieżący kurs akcji to ok. 39,50 zł. DM mBanku prognozuje, że w tym roku PKO BP wypłaci aż 1,49 zł na akcję. W ubiegłym roku bank płacił zaledwie 0,55 zł na walor.

– Z drugiej strony uważamy, że niskie środowisko stóp procentowych przełoży się na utrzymanie intensywnej akcji kredytowej co w pewnym stopniu zniweluje negatywny efekt na wyniku odsetkowym. Co interesujące, po cięciach nasze prognozy na 2020 rok znajdują się jedynie 2,1 proc. poniżej oczekiwań rynku co oznaczać może niedoszacowanie przez rynek linii przychodowych i organicznego wzrostu biznesu. Nasze prognozy już zakładają zwiększenie wypłaty dywidendy do 50 proc., ale nie zawierają wpływu wprowadzenia ustawy CHF. Nasze wstępne szacunki oparte na dostępnych materiałach wskazują, że ustawa pochłonie 5,7 proc. zysku netto w 2019 r. i 9,1 proc. w 2020 r. Niemniej jednak ze względu na spadające obciążenie w kolejnych latach, wpływ ustawy na wycenę jest mocno ograniczony. – czytamy w raporcie DM mBanku.

Biuro podtrzymało zalecenie kupuj dla Banku Pekao, ale jednocześnie obniżyło 9-miesięczną cenę docelową ze 136,29 zł do 131,80 zł na akcję. Eksperci uwzględnili w prognozach obniżenie wypłaty dywidendy z 90 proc. do 75 proc. w 2019 roku, ale jednoczesne podwyższenie jej z 70 proc. do 75 proc. w kolejnych latach. W tym roku analitycy spodziewają się, że Pekao wypłaci 6,32 zł na akcję.

– Zaznaczamy jednocześnie, że pomimo cięcia Pekao będzie oferować nadal jedną z najwyższych dywidend w sektorze. Co więcej, nominalny DPS w 2021 roku będzie wyższy od 2018 roku (84 proc. wypłaty) dzięki wzrostowi ROE z 9 proc. w roku obecnym do 11,7 proc. w 2021. Ponadto, obniżona dywidenda pozwoli utrzymać wzrost kredytów w tempie +9 proc. w kolejnych latach. Uważamy, że inwestycja w walory Pekao cechuje relatywnie wysokie bezpieczeństwo. Ze względu na ww. wymienione argumenty nie zgadzamy się z obecną wyceną rynkową i uważamy, że Pekao zasługuje na premię do sektora i głównego konkurenta PKO BP. – uważają analitycy DM mBanku.

>> Żubr – bezpiecznie i stabilnie na państwowym – omówienie sytuacji finansowej i rynkowej Pekao

Pod względem dywidendowym rekordowy rok zapowiada się w Santanderze, i to mimo negatywnej niespodzianki ze strony KNF. Bufor nałożony przez nadzór powoduje, że bank nie będzie mógł wypłacić pierwotnie zakładanych przez rynek 50 proc. zysku netto a jedynie 25 proc. Niemniej jednak, zarząd banku zwrócił się do KNF w celu umożliwienia wypłaty zysku niepodzielonego z lat ubiegłych (w sumie blisko 1,5 mld zł). DM mBanku spodziewa się wypłaty 20,24 zł na akcję, co wciąż jest prognozą prawie dwukrotnie wyższą od konsensusu rynkowego.

W lutowym raporcie biuro obniżyło rekomendację dla Santander Bank Polska z akumuluj do trzymaj oraz 9-miesięczną cenę docelową z 400 zł do 388 zł za akcję. Bieżący kurs na GPW to nieco ponad 377 zł.

– Największym zagrożeniem dla prognoz pozostaje ustawa CHF. Niemniej jednak szacujemy, że w skrajnie negatywnym scenariuszu ustawa pochłonie łącznie 760 mln zł,co obniży naszą cenę docelową o 6,19 zł/akcję, ale nie zmieni naszej neutralnej rekomendacji. Osłodą dla ustawy CHF może być dywidenda. Chociaż Santander nie wypłaci 50 proc. zysku netto a 25 proc., czego oczekiwał konsensus, to zarząd potwierdził chęć wypłaty całego zysku niepodzielonego z lat poprzednich (1.470 mln zł lub 20,21 zł na akcję). – czytamy w raporcie.

Opracowanie własne na podstawie raportu DM mBanku.

DM mBanku ściął też rekomendację dla ING BSK z akumuluj do trzymaj. Wycenę jednego waloru ustalił na 191,80 zł. Biuro zaznaczyło, że najnowsze prognozy nie zawierają podwyżek stóp procentowych, ale uwzględniają przejęcie pakietu NN TFI (45 proc.) oraz bardziej konserwatywne podejście do salda rezerw.

– W efekcie obniżyliśmy nasze prognozy o 1,8 proc. na 2019 rok oraz 3,6 proc. na 2020. Uważamy, że konsensus na 2019 rok jest nadal za wysoki o 4 proc. (pomimo jego spadku o 8 proc. przez ostatnie 12 miesięcy), ale realistyczny na 2020 r. Nasza wycena nadal wskazuje na największą premię do sektora ze względu na bezpieczny profil banku (znikoma ekspozycja na kredyty CHF), dynamiczny rozwój połączony z dywidendą oraz jedną z najwyższych rentowności w regionie (2019 ROE na poziomie 12,8 proc.). Podsumowując uważamy, że potencjał wzrostu dla banku wyczerpał się i trudno oczekiwać o pozytywne zaskoczenie na wynikach czy dywidendzie w 2019 roku. – zaznaczają eksperci.

Biuro utrzymało rekomendację akumuluj w wypadku Banku Millennium, ale jednocześnie kosmetycznie obniżyło cenę docelową do 10 zł za akcję. Najnowsza rekomendacja i prognozy uwzględniają brak podwyżek stóp procentowych w 2020 rok (pomijalny wpływ) oraz efekty fuzji z Eurobankiem. Fuzja ma zostać sfinansowana ze środków własnych. Zdaniem biura, wcale oznacza to, że spółka nie wypłaci dywidendy przez kolejne 3 lata.

– Rok 2019 będzie relatywnie cięższy dla Banku Millennium na tle sektora bankowego, ze względu na koszty integracji (szacujemy 200 mln zł) i w najlepszym wypadku jedynie połowę roku konsolidacji. Oznaczać to będzie płaską dynamikę zysku netto wobec wzrostu rynku na poziomie +14 proc. Finalnie szacujemy, że ewentualne wejście w życie ustawy CHF spowoduje „jedynie” wyzerowanie potencjału wzrostu, który wyznaczamy teraz na 13 proc. – czytamy w raporcie.

Ostatnie cięcie rekomendacji dotyczyło Banku Handlowego. Biuro obniżyło cenę docelową z 76 zł do 65,50 zł na akcję oraz zalecenie z akumuluj do redukuj. Zmiana rekomendacji oraz prognoz jest głównie konsekwencją wycofania 3 podwyżek stóp procentowych, jakie biuro zakładało na 2020 rok. W efekcie prognoza na 2020 rok spadła o 10 proc., czyli najwięcej pośród analizowanych przez banków.

Bank Handlowy jest najbardziej wrażliwym bankiem na ruchy stóp, ze względu na jego znaczący udział kredytów konsumenckich po stronie aktywów (37 proc. kredytów). Ponadto uważamy, że premia z jaką bank był notowany historycznie będzie musiała ulec znaczącej redukcji ze względu na zmianę charakteru banku ze spółki dywidendowej na wzrostową. Ponadto, już na koniec 3Q’18 Bank Handlowy nie spełniał wymogu kapitałowego TCR potrzebnego do wypłaty 100 proc. zysku netto, zaś luka została znacząco pogłębiona przez nałożony bardzo wysoki bufor ST (> 4 p.p.). Jednocześnie podchodzimy sceptycznie do nowej strategii banku zakładającej dynamiczny wzrost w segmencie detalicznym szczególnie biorąc pod uwagę obecne dynamiki. – zaznaczają eksperci.

DM mBanku nie wyklucza, że z racji niższych dywidend, niskiego udziału w rynku oraz gorszej rentowności w 2020 roku Bank Handlowy lub jego detaliczna część może zostać wystawiona na sprzedaż przez głównego akcjonariusza.

Rekomendacja kupuj dla Alior Banku pozostała bez zmian. Biuro obniżyło jednak cenę docelową z 92,50 zł do 87 zł za walor. Zmiana ceny docelowej wynika z korekty prognoz o -6 proc. na 2020 rok, co jest związane ze zmianą oczekiwań odnośnie wzrostu stóp procentowych. Niemniej biuro pozostaje optymistycznie nastawione do wyników. Prognozy DM mBanku są o 9-12 proc. powyżej konsensusu rynkowego.

– Nasza prognoza w wysokości 986 mln zł w 2019 roku jest ambitna, ale zwracamy uwagę, że bez zdarzeń jednorazowych szacujemy wynik netto Alior Banku w 2018 roku na 873 mln zł. Jednocześnie nasza prognoza zawiera dość konserwatywnie założoną karę w wysokości 50 mln zł (spekulowana wartość kary dla Raiffeisen Polbank) związaną z W Investment. Oprócz dobrych wyników w 2019 roku kluczową dla sentymentu uważamy stabilizację składu zarządu banku, którego ostatnie rotacje nie były najlepiej odbierane przez uczestników rynku. Finalnie, pozytywnie odbieramy wyraźne wsparcie PZU zamanifestowane przez obecność przewodniczącego RN a zarazem CFO PZU na ostatniej telekonferencji z zarządem. Alior Bank pozostaje nadal najbardziej niedowartościowanym bankiem w polskim sektorze bankowym. – uważają eksperci.

>> Cyfrowy buntownik szuka stabilizacji – omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Alior Banku

Raport z rekomendacjami dla sektora bankowego powstał 1 lutego 2019 r. Autorami opracowania są Michał Konarski i Mikołaj Lemańczyk, analitycy DM mBanku. Skrót raportu jest do pobrania TUTAJ

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Alior, handlowy, ingbsk, Millennium, Pekao, pkobp, sanpl, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR