Giełda po wynikach: Diagnoza fundamentalna 10 ważnych maluchów

Wyniki kwartalne dały sygnał realizacji pokaźnych zysków w segmencie parkietowych maluchów. StockWatch.pl sprawdził, co dzieje się w fundamentach najważniejszych spółek z indeksu sWIG80.

W tym roku sWIG80 wystrzelił jak z procy, pozostawiając daleko w tyle pozostałe indeksy. Jego aktualna stopa zwrotu sięga 15 proc., ale w ostatnich dniach segment giełdowych maluchów boryka się z korektą. Jej początek zbiegł się w czasie z kulminacją sezonu wynikowego, dlatego sprawdziliśmy, czy argumenty za sprzedażą akcji widać w sprawozdaniach za I kwartał 2015 r.

Pod lupę wzięliśmy 10 spółek z sWIG80 o największym udziale w indeksie, w sumie przekraczającym 25 proc. Pierwsza trójka – Farmacol, Comarch i Elektrobudowa – zaprezentowała mieszane wyniki. Słabo wypadł Farmacol. Wprawdzie dystrybutor leków poprawił zysk EBITDA i netto o kilka procent w skali roku, ale rezultaty okazały się słabsze od konsensusu PAP o 26,7 proc. i 30 proc. Zbieżne z oczekiwaniami były przychody, które wzrosły o 17 proc., co przełożyło się na 12-proc. wzrost zysku operacyjnego. W pozostałej działalności operacyjnej nastąpiło pogorszenie wyników i jest to efektem utworzenia rezerw na należności. Słabiej wypadła spółka także w działalności finansowej. To z kolei efekt obniżenia wpływów z tytułu odsetek od przeterminowanych zobowiązań, które wyliczane są od obniżonej stawki o 5 p.p. – przez obniżenie stawki odsetek ustawowych z 13 proc. do 8 proc. w skali roku.

Dobry zestaw wyników pokazała natomiast Elektrobudowa. Spółka poprawiła przychody o 21 proc. i stratę operacyjną oraz netto zamieniła na zyski. Do tego okazały się one 80 proc. wyższe konsensusu. Analitycy zwracają uwagę na wzrost rentowności w segmencie wytwarzania energii o 2,5 p.p. r/r oraz w segmencie przemysłu, który na poziomie EBIT był rentowny pierwszy raz od ośmiu kwartałów. Należy też zauważyć, że z dzięki wysokim przepływom operacyjnym polepszyła się sytuacja gotówka Elektrobudowy, która w ujęciu netto zmieniła się o +50,8 mln zł w porównaniu z poprzednim kwartałem. Na koniec marca spółka posiadała 9,8 mln zł gotówki.

Mocne wyniki zaprogramował sobie ComArch. Zysk netto informatycznej spółki skoczył się w ujęciu r/r o 246 proc. do 18,8 mln zł i był to wynik lepszy od prognoz rynkowych o 117 proc. W cieniu sprawozdania finansowego pojawił się komunikat, że rada nadzorcza i zarząd jest za przeznaczeniem w całości zysk netto za 2014 rok na kapitał zapasowy. W ubiegłym roku, tak jak obecnie, zarząd i rada nadzorcza spółki rekomendowały pozostawienie ubiegłorocznego zysku w spółce. Ostatecznie jednak walne podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 1,50 zł dywidendy na akcję. W tym roku WZ zaplanowano na 24 czerwca.

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grajewa

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grajewa

Z pierwszej dziesiątki spółek reprezentujących sWIG80 korzystne wrażenie zostawili po sobie także AB, Agora, Grajewo oraz Kogeneracja. Dystrybutor sprzętu IT i AGD zdecydowanie poprawił wyniki i z zapasem przeskoczył rynkowe prognozy. Było to zasługą wykorzystania koniunktury rynkowej, skutecznego hedgingu walutowego, know-how w zakresie zarabiania za granicą oraz rozwoju portfolio produktowego. Z kolei Grajewo przy lekkim wzroście przychodów o 25 proc. poprawiło zysk EBITDA, a netto o 43 proc. Do tego czysty zysk okazał się lepszy o ponad 10 proc. od konsensusu.

Pozytywną niespodziankę sprawiła też Agora. Wydatnie pomógł segment kinowy, który zdaniem ekspertów może bronić wyników grupy w całym roku. Kluczem będzie tu dobry repertuar na kolejne miesiące. Kogeneracja popisała się w I kwartale 94-proc. wzrostem zysku netto do 75,2 mln zł. Najistotniejszy wpływ na wynik miały korzystne warunki pogodowe, niższe temperatury zewnętrzne i wyższe przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej, będące efektem cenowym, a także przywrócenie systemu wsparcia kogeneracji w postaci żółtych i czerwonych certyfikatów.

Mieszane odczucia można mieć po wynikach Kofoli. Analitycy DM BPS ocenili je jako neutralne. Spadek przychodów o kilka procent spowodowany był niższymi przychodami spółki Hoop Polska oraz czeskiej Kofola a.s. Największe spadki obrotów zanotowały segmenty: napojów gazowanych (‐9,6 proc. r/r) oraz syropów (‐17,8 proc. r/r). Z powodu korzystnych cen surowców (cukier, pet butelkowy) oraz restrukturyzacji produkcji, spółka poprawiła marżę zysku brutto ze sprzedaży z 32,4 proc. do 35,9 proc. Udało się też zamienić -0,8 mln zł straty netto na 3,2 mln zł zysku netto. W oddzielnym komunikacie Kofola podała, że rozważa zmianę struktury grupy kapitałowej, której celem jest przeniesienie siedziby głównej spółki holdingowej do Czech oraz notowanie akcji zarówno na GPW jak i praskim parkiecie. W grę wchodzi wtórna oferta publiczna akcji.

Jednostkowy zysk EBITDA w I kwartale 2015 roku wyniósł 424 zł/tonę, co oznacza spadek o 26 proc. w stosunku do I kwartału 2014 roku. Źródło: sprawozdanie finansowe Alumetalu.

Jednostkowy zysk EBITDA w I kwartale 2015 roku wyniósł 424 zł/tonę, co oznacza spadek o 26 proc. w stosunku do I kwartału 2014 roku. Źródło: sprawozdanie finansowe Alumetalu.

Z grymasem rynek przyjął natomiast wyniki Alumetalu. Mimo 24-proc. wzrostu przychodów, zysk netto w ujęciu r/r spadł o 43 proc. Do tego wynik był o 25 proc. niższy od rynkowych oczekiwań. Do niższego zysku netto przyczyniły się wyższe koszty finansowe z tytułu niekorzystnych różnic kursowych w EUR/PLN i USD/PLN. Alumetal mimo słabszych od oczekiwań wyników utrzymuje, że celem na ten rok jest min. 12,5-proc. wzrost EBITDA i zysku netto zapisany w programie motywacyjnym. Spółka z optymizmem patrzy na kolejne kwartały, ze względu na dobre perspektywy branży motoryzacyjnej, z którą jest silnie powiązana.

Również zysk netto Pelionu spadł o 43 proc. i był niższy o 28,5 proc. od konsensusu. W listopadzie 2014 r. Pelion sfinalizował przejęcie od Alior Banku udziałów w spółce Polbita zarządzającej siecią drogerii Natura. W I kwartale wygenerowała ona 5,5 mln zł straty netto. Zarząd Pelionu liczy, że w II kwartale Polbita powinna być rentowna na poziomie EBITDA. W całym roku jej wpływ na wynik grupy powinien być pozytywny, choć nie będzie duży.

>> Szukasz kompleksowego obrazu fundamentalnego Twojej spółki? W serwisie znajdziesz analizy ostatnich raportów kwartalnych >> Wszystkie analizy i omówienia analityków StockWatch.pl znajdziesz tutaj

Powyżej stopy zwrotu z akcji dziesięciu omawianych spółek na przestrzeni ostatniego półrocza.

Powyżej stopy zwrotu z akcji dziesięciu omawianych spółek na przestrzeni ostatniego półrocza.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT abpl, Agora, Alumetal, comarch, elbudowa, FARMACOL, grajewo, kofola, Kogenera, PELION, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR