Grupa Azoty na solidnym plusie w III kwartale

Omawiane walory: , ,

Największy w Polsce producent nawozów potwierdził skokową poprawę wyników. Na poziomie netto, gdzie jeszcze rok temu widniało ponad 100 mln zł straty, dziś jest aż 60 mln zł na plusie.

grupa,azoty,police,pulawy,wyniki

(Fot. spółka)

O tym, że miniony kwartał był udany dla Grupy Azoty wiadomo było jeszcze pod koniec października, gdy spółka przekazała garść szacunkowych danych. Finalne rezultaty potwierdziły skokową poprawę.

W III kwartale spółka chemiczna odnotowała 59,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 105,57 mln zł straty rok wcześniej. Poprawę o 180 stopni widać też na poziomie zysku operacyjnego, który wyniósł 105,63 mln zł (126,32 mln zł straty rok wcześniej).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.563,9 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2.324,67 mln zł rok wcześniej. Lwią część wyniku wypracował segment Nawozy-Agro. W III kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 1,52 mld zł, czyli blisko 60 proc. całkowitych przychodów grupy. W ujęciu r/r wynik jest lepszy o 37 proc. Na działalności segmentu Nawozy-Agro spółka odnotowała dodatni wynik EBIT. Około 57,3 proc. sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

grupa,azoty,przychody

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty.

>> Promocja: tylko do końca listopada 12 miesięcy abonamentu w cenie 6! >> Sprawdź co zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

W segmencie Tworzywa przychody ze sprzedaży w III kwartale 2019 roku wyniosły 338,5 mln zł. W ujęciu r/r to spadek o 6,8 proc. Na działalności segmentu odnotowano ujemny wynik EBIT. Ponad 92,9 proc. przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Najmocniej spadł wynik w segmencie Chemia, gdzie przychody wyniosły 573,9 mln zł (-24 proc. r/r). Udział segmentu Chemia w całości osiąganych przychodów kształtuje się na poziomie 22,4 proc. Na działalności tego segmentu odnotowano dodatni wynik EBIT. Około 55,2 proc. sprzedaży produktów segmentu Chemia stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w III kwartale 2019 roku wyniosły 80 mln zł i stanowiły około 3,1 proc. Na działalności tego segmentu grupa odnotowała dodatni wynik EBIT.

Narastająco po trzech kwartałach Grupa Azoty miała 422,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8.666 mln zł w porównaniu z 7.201 mln zł rok wcześniej. Tak mocna poprawa to niskich cen gazu (kluczowego surowca) oraz wysokim stawkom za poszczególne nawozy.

ceny,gazu,azoty

* bez przesyłu. Źródło: PGNiG Taryfa, ICIS, Grupa Azoty

ZA Puławy: EBITDA urosła z 12 mln zł do 107 mln zł

ZA Puławy odnotowały 37 mln zł skonsolidowanego zysku netto, czyli o blisko 2 mln zł więcej niż przed rokiem. Zysk operacyjny urósł r/r o 5 mln zł do 46,15 mln zł. Wynik EBITDA sięgnął 107,1 mln zł wobec 12,02 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży skurczyły się r/r o 7 proc. do 776,85 mln zł.

– W III kwartale roku obrotowego 2019 w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego:
-przychody ze sprzedaży podstawowych produktów nawozowych były niższe o 42,1 mln zł (tj. o 10,5 proc.), głównie z tytułu niższych wolumenów sprzedaży większości nawozów;
-przychody ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych były niższe o 26,6 mln zł (tj. o 7,8 proc.), głównie z tytułu niższych cen i wolumenów sprzedaży melaminy oraz kaprolaktamu;
-przychody ze sprzedaży w grupie „pozostała sprzedaż” były wyższe o 7,0 mln zł (tj. o 7,2 proc.) – czytamy w raporcie.

Narastająco po trzech kwartałach puławska spółka miała 286,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 51,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2.727 mln zł w porównaniu z 2.598 mln zł rok wcześniej.

Police na minusie

ZCh Police w minionym kwartale odnotowały 9,3 mln zł skonsolidowanej straty netto. To wciąż wynik znacznie lepszy od ubiegłorocznego, gdy spółka miała 18,63 mln zł na minusie. Strata operacyjna wyniosła 11,31 mln zł wobec 22,57 mln zł straty rok wcześniej.

– Skonsolidowany wynik EBITDA za III kwartał 2019 roku ukształtował się na poziomie 21,58 mln zł, tj. o 15,65 mln zł powyżej wyniku uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie spółka ocenia, że wyniki spółki w uwarunkowaniach rynkowych III kwartału 2019 roku mogłyby być istotnie wyższe, gdyby nie przedłużone postoje instalacji produkcyjnych amoniaku i mocznika związane z wykrytą usterką – czytamy w raporcie.

Najwyższy wynik EBITDA w III kwartale 2019 roku osiągnięty został w Segmencie Pigmenty. Jednocześnie wynik EBITDA osiągnięty w Segmencie Nawozy ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów w porównaniu do III kwartału 2018 roku uległ niewielkim zmianom – wzrósł w Segmencie Nawozy (o 2 pkt proc.), spadł w Segmencie Pigmenty (o 3 pkt proc.), a udział pozostałych przychodów zwiększył się o 1 pkt proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 546,5 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 552,08 mln zł rok wcześniej.

– W okresie objętym raportem przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego. Wypracowany w III kwartale 2019 roku zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 56 mln zł był wyższy od osiągniętego w III kwartale 2018 roku o 14 mln zł. Poprawie poziomu osiągniętych wyników sprzyjał istotny wzrost cen sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz spadek cen gazu ziemnego – czytamy dalej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Środową sesję kurs akcji Grupy Azoty rozpoczął od wzrostów. Niestety, zieleń nie utrzymała się długo, bo jeszcze przed południem notowania spadły poniżej poziomu odniesienia. Kwadrans przed 12:00 przecena wynosi 2,5 proc., a cena jednego waloru to nieco ponad 35 zł.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT Grupaazoty, Police, Pulawy, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR